vchilka.in.ua 1

Курс «Математичний аналіз». Факультет КН, Програмна інженерія, І курс, 2 семестр 2012 р.

Дати практичних занять
ПІ-11-1

ПІ-11-2

ПІ-11-3

Тема02.02.

01.02.

08.02.

Диференціальні рівняння І порядку.
Видача Індз. № 103.02. К

15.02.

10.02.

Диференціальні рівняння І порядку01.03.

02.03. К

16.02.

Диференціальні рівняння вищих порядків02.03. К

07.03.

24.02.

Диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами15.03..

12.03.

02.03.

Диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами22.03.

23.03. К

09.03. К

КР № 1. Здача Індз. № 1
29.03.

13.04. К

30.03. К

Числові ряди. Видача Індз. № 230.03. К

17.04.

11.04.

Степеневі ряди19.04.

18.04.

13.04.

Застосування степеневих рядів27.04. К

08.05.

27.04. К

Операційне числення03.05.

11.05. К

04.05. К

КР № 2. Здача Індз. № 217.05.

15.05.

18.05.

Підсумкове заняття


Індивідуальні завдання:

Інд. з. № 1: Ч. 1. [1], інд. з. № 1, стор. 72, задачі 1, 3, 4, 5, 7(а);

Ч. 2. [3], тест 3.1, стор. 291, теми 6, 7, 8, блоки 6.8; 7.4; 8.2.

Інд. з. № 2: Ч. 1. [1], інд. з. № 2, стор. 85, задачі 2, 3, 5;

Ч. 2. [3], тест 3.2, стор. 312, теми 3, 6, 7, блоки 3.3; 6.3; 7.3;

Ч. 3. [1], стор. 104, задачі 1, 2, 3.

Варіант кожного завдання обирається студентом за його номером у журналі.


Приклади розв’язання задач наведено в книзі [2].

Література:

1. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Кривошеєва Г. М. та ін. Вища математика. Збірник задач. Ч. 3. — Х.: Компанія СМІТ, 2010. — 268 с.

2. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Кривошеєва Г. М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч. 3. — Х.: ХНУРЕ, 2002. — 608 с.

3. Тевяшев А. Д., Литвин О. Г., Кривошеєва Г. М. та ін. Вища математика у прикладах та задачах. Ч. 5. — Х.: ХНУРЕ, 2007. — 512 с.КР

№ 1

Інд.з.
№ 1

КТ 1

КР
№ 1

Інд.з.
№ 2

КТ 2

Додаткові балиОс = 0,6

21—35

6—10

27—45

21—35

6—10

27—45

6—10

60–100

36–60

Особистий рейтингСеместровий контроль: іспит письмовий

Бланкове тестування:

БТ: Ряди — [3], гл. 3, § 2, тест 3.2, теми 1—7.