vchilka.in.ua   1 2 3 4 5

Рис.1. Типи темпераменту
Меланхолікам з їхньою вдумливістю і підвищеною сензитивністю не потрібно поспішати включатися у види діяльності і спілкування, в яких є жорстка субординація. І їм також потрібно контролювати і рефлексувати своє ставлення до інших (уникати переоцінки авторитету інших), формувати установку на успіхи в роботі, а для цього визначати термін виконання окремих етапів роботи і навіть їхніх елементів. Для розвитку контактності та комунікабельності бажано не уникати громадських доручень, які дають можливість вступати в різноманітні взаємовідносини з іншими людьми, з партнерами по діяльності, брати участь в усіляких заходах, виступати з доповідями на конференціях, домовлятися, координувати дії.

ТЕСТ № 2. Дослідження властивостей темпераменту
Мета дослідження: визначення рівнів ергічності, пластичності, темпу та емоційності як властивостей темпераменту.

Матеріали та обладнання: тест-опитувальник В. М. Русалова, складений із 105 запитань, бланк для відповідей, ручка.
Процедура дослідження

Дослідження властивостей темпераменту за допомогою тесту-опитувальника можна здійснити як з одним досліджуваним, так і з групою. Під час роботи із групою кожного належить забезпечити тестом-опитувальником та бланком для відповідей.

До завдання експериментатора входить забезпечення умов самостійності відповідей досліджуваних і читання інструкцій.
Інструкція досліджуваному:

"Вам запропоновано дати відповідь на 105 запитань. Запитання спрямованої на з'ясування Вашого звичного способу поведінки. Намагайтеся пригадати типові ситуації і дайте першу-ліпшу відповідь, яка спаде Вам на думку. Відповідайте швидко і точно. Пам'ятайте, нема "гарних" чи "поганих" відпові­дей. Якщо Ви обрали відповідь "Так", то поставте хрестик (чи галочку) у графі "Так" на бланку для відповідей біля відповідного номера запитання. Якщо Ви обрали відповідь "Ні", поставте хрестик (чи галочку) відповідно у графі "Ні".

Тест-опитувальник

1. Чи рухлива Ви людина?

2. Чи завжди Ви можете відразу, без окремих роз­думів, включитися у розмову?

3. Чи надаєте Ви перевагу самоті порівняно з вели­кою компанією?

4. Чи відчуваєте Ви постійну потребу в діяльності?

5. Ваша мова звичайно повільна і некваплива?

6. Чи вразлива Ви людина?

7. Чи часто Ви не можете заснути через те, що поспе­речались із друзями?

8. Ви завжди бажаєте займатися у вільний час чим-небудь?

9. Чи часто Ваша мова передує Вашій думці під час розмови з іншими людьми?

10. Чи дратує Вас швидка мова співрозмовника?

11.Чи почувалися б Ви нещасною людиною, коли б на тривалий час Вас було позбавлено можливості спілкува­тися з людьми?

12. Ви коли-небудь запізнювалися на побачення чи на роботу?

13. Чи подобається Вам швидко бігати?

14. Чи дуже Ви хвилюєтеся через розлад у роботі?

15.Чи легко Вам виконувати роботу, яка вимагає три­валої уваги та великої зосередженості?

16. Чи важко Вам говорити дуже швидко?

17. Чи часто Ви відчуваєте занепокоєння, що викона­ли роботу не так, як треба?

18. Чи часто Ваші думки перескакують з однієї на іншу під час розмови?

19. Чи подобаються Вам ігри, які вимагають швид­кості та спритності?

20. Чи легко Ви можете знайти інші варіанти вирі­шення відомого завдання?

21. Чи зазнаєте Ви почуття неспокою, що Вас непра­вильно зрозуміли під час розмови?

22. Чи охоче Ви виконуєте складну, відповідальну ро­боту?

23. Чи буває, що Ви говорите про речі, на яких не розу­мієтеся?

24. Чи легко Ви сприймаєте швидку мову?

25. Чи легко Вам виконувати одночасно дуже багато справ?

26. Чи виникають у Вас конфлікти з друзями через те, що Ви сказали їм щось, не обміркувавши?

27. Чи надаєте Ви перевагу неважким справам, які не вимагають від Вас багато енергії?


28. Чи легко Ви засмучуєтеся, коли виявляєте незначні недоліки у своїй роботі?

29. Чи полюбляєте Ви сидячу роботу?

30. Чи легко Вам спілкуватися з різними людьми?

31. Ви завжди надаєте перевагу роздуму, зважуєте всі "за" і "проти" і тільки тоді висловлюєте свою думку?

32. Чи всі Ваші звички гарні та бажані?

33. Чи швидкий у Вас рух рук?

34. Ви завжди мовчите і не контактуєте, коли перебу­ваєте в товаристві малознайомих людей?

35. Чи легко Вам переключатися з одного варіанту вирішення завдання на інший?

36. Чи схильні Ви іноді перебільшувати у своїй уяві негативне ставлення близьких Вам людей?

37. Ви говірка людина?

38. Вам звичайно легко виконувати справу, яка вима­гає миттєвої реакції?

39. Ви звичайно говорите повільно, без запинки?

40. Чи хвилюють Вас побоювання, що Ви не можете виконати якусь роботу?

41. Чи легко Ви ображаєтеся, коли близькі люди вка­зують на Ваші особисті недоліки?

42. Чи відчуваєте Ви потяг до напруженої, відповідаль­ної діяльності?

43. Чи вважаєте Ви свої рухи повільними і неквапли­вими?

44. Чи бувають у Вас думки, які б Ви хотіли приховати від інших?

45. Чи можете Ви без тривалих роздумів задати делі­катне запитання іншій людині?

46. Чи подобаються Вам швидкі рухи?

47. Чи легко Ви генеруєте нові ідеї?

48. Чи хвилюєтеся Ви перед відповідальною розмовою?

49. Чи можна сказати, що Ви швидко виконуєте дору­чену Вам справу?

50. Чи подобається Вам братися за велику справу са­мостійно?

51. Чи багата у Вас міміка під час розмови?

52. Якщо Ви пообіцяли що-небудь зробити, то чи завж­ди Ви виконуєте обіцяне, незалежно від того, зручно Вам це чи ні?

53. Чи ображаєтеся Ви через те, що люди, які Вас ото­чують, поводяться з Вами значно гірше, ніж це може бути?

54. Ви звичайно віддаєте перевагу виконанню одно­часно тільки однієї операції?


55. Чи подобаються Вам ігри, які відбуваються у швид­кому темпі?

56. Чи багато у Вашій мові тривалих пауз?

57. Чи легко Вам внести пожвавлення до компанії?

58. Чи відчуваєте Ви звичайно в собі надлишок сил, бажаючи зайнятися якою-небудь важкою справою?

59. Вам звичайно важко переключити увагу з однієї справи на іншу?

60. Чи буває так, що у Вас на тривалий час псується настрій через те, що зірвано заплановану справу?

61. Чи часто Ви не можете заснути через те, що щось .негаразд у справах, пов'язаних з роботою?

62. Чи подобається Вам бути у великій компанії?

63. Чи хвилюєтеся Ви, коли з'ясовуєте стосунки з дру­зями?

64. Чи відчуваєте Ви потребу в роботі, яка потребує повної віддачі?

65. Чи втрачаєте Ви іноді самовладання, чи обурюєтеся?

66. Чи здатні Ви вирішувати багато справ одночасно?

67. Чи почуваєтеся Ви вільно у великій компанії?

68. Чи часто Ви висловлюєте своє перше враження, не обміркувавши все як слід?

69. Чи непокоїть Вас почуття невпевненості в процесі виконання роботи?

70. Чи повільні Ваші рухи, коли Ви майструєте що-небудь?

71. Чи легко Ви переключаєтеся з однієї роботи на іншу?

72. Чи швидко Ви читаєте вголос?

73. Чи Ви іноді розпускаєте плітки?

74. Ви мовчазні, коли перебуваєте в колі друзів?

75. Чи маєте Ви потребу в таких людях, які могли б Вас підбадьорити, розрадити?

76. Чи охоче Ви виконуєте багато всіляких доручень одночасно?

77. Чи охоче Ви виконуєте роботу в швидкому темпі?

78. Чи у вільний час Ви звичайно відчуваєте потяг до спілкування з людьми?

79. Чи часто у Вас безсоння через невдачі на роботі?

80. Чи тремтять у Вас іноді руки під час сварки?

81. Чи довго Ви подумки готуєтеся перед тим, як ви­словитися?

82. Чи є серед Ваших знайомих люди, які Вам не подо­баються?


83. Чи Ви звичайно надаєте перевагу легкій роботі?

84. Чи легко Ви ображаєтеся через дрібниці під час розмови?

85. Чи Ви звичайно першим у компанії вирішуєте почати розмову?

86. Чи відчуваєте Ви потяг до людей?

87. Чи схильні Ви спочатку все обміркувати і лише потім говорити?

88. Чи часто Ви хвилюєтеся з приводу своєї роботи?

89. Чи завжди Ви платили б за перевезення багажу в транспорті, якби не побоювалися перевірки?

90. Чи тримаєтеся Ви на вечірках або в компанії відок­ремлено?

91. Чи схильні Ви перебільшувати у власній уяві не­вдачі, пов'язані з роботою?

92. Чи подобається Вам швидко говорити?

93. Чи легко Вам утриматися від висловлення ідеї, яка негадано у Вас виникла?

94. Чи надаєте Ви перевагу повільній роботі?

95. Чи хвилюєтеся Ви через найдрібніші негаразди в роботі?

96. Ви надаєте перевагу повільній, спокійній розмові?

97. Чи часто хвилюєтеся через помилки в роботі, які Ви зробили?

98. Чи здатні Ви виконувати тривалу роботу?

99. Чи можете Ви, не довго думаючи, звернутися з проханням до іншої людини?

100. Чи часто Вас непокоїть почуття невпевненості в собі?

101. Чи легко Ви беретеся за виконання нових зав­дань?

102. Чи стомлюєтеся Ви, коли доводиться довго гово­рити?

103. Чи надаєте Ви перевагу роботі без напруження?

104. Чи подобається Вам різноманітна робота, яка по­требує переключення уваги?

105. Чи подобається Вам тривалий час бути на самоті?
Обробка результатів

Мета обробки результатів — обчислення ряду показ­ників властивостей темпераменту: ергічності, соціальної ергічності, пластичності, соціальної пластичності, темпу, емоційності, соціальної емоційності і контролю з питань на соціальну бажаність. Величини показників підрахову­ються за кількістю збігань з відповідями "Так" чи "Ні", які подано в ключі.№ запитан­ня

Відповіді
№ запитання

ВідповідіТак

Ні


Так

Ні

1.


...2.

104.3.105....Прізвище, ініціали

..
Ключ

Ергічність (Ер): відповіді "Так" на запитання № 4, 6,15, 22, 42, 50, 58, 64, 98; відповіді "Ні" на запитання № 27, 83, 103.

Соціальна ергічність (СЕр): відповіді "Так" на запитання № 11, ЗО, 57, 62, 67, 78, 86; відповіді "Ні" на запитання № 3, 34, 74, 90, 105.

Пластичність (П): відповіді "Так" на запитання №201 25, 35, 38, 47, 66, 71, 76, 101; відповіді "Ні" на запитанні № 54, 59.

Соціальна пластичність (СП): відповіді "Так" на запи­тання № 2, 9, 18, 26, 45, 68, 85, 99; відповіді "Ні" на запитан­ня № 31, 81, 87, 93.

Темп (Т): відповіді "Так" на запитання № 1, 13, 19, 33, 46, 49, 55, 77; відповіді "Ні" на запитання № 29, 43, 70, 94.

Соціальний темп (СТ): відповіді "Так" на запитання № 24, 37, 39, 51, 72, 92; відповіді "Ні" на запитання № 5, 10,

16, 56, 96, 102.

Емоційність (Ем): відповіді "Так" на запитання № 14, 17,28,40,60,61,79,88,91,95,97.

Соціальна емоційність (СЕм): відповіді "Так" на запитання № 6, 7, 21, 36, 41, 48, 53, 63, 75, 80, 84,100.

Контрольні запитання на соціальну бажаність (К): відповіді "Так" на запитання № 32, 52, 89; відповіді “Ні” на запитання № 12, 23, 44, 65, 73, 82.

Аналіз результатів

Відповіді на даний тест-опитувальник надають мож­ливість характеризувати темперамент як систему формаль­них змін у поведінці, які відображають 4-блокову структуру функціональної системи людини:

— блок аферентного синтезу, якому відповідає ергіч­ність;

— блок програмування, який представлено пластичні­стю;

— блок виконань, якому відповідає темп;

— блок зворотного зв'язку, якому відповідає емоційна чутливість.

У кожній шкалі темпераменту виділено дві підшка­ли: предметно-орієнтовану та суб'єктивно-орієнтовану (ко­мунікативну). Вони відображають дві сфери взаємозв'язку людини і навколишнього середовища: предметний світ і суспільство, тобто діяльність і спілкування.

Показник Ер — предметна ергічність. Характеризує рівень потреби людини в освоєнні предметного світу, жагу діяльності, прагнення до розумової та фізичної праці, ступінь залучення до трудової діяльності.

Показник СЕр — соціальна ергічність. Відображає рівень потреби в соціальних контактах, засвідчує спрямо­ваність на засвоєння соціальних форм діяльності, праг­нення бути лідером, вказує на компанійськість, на залу­чення до соціальної діяльності.

Показник П — пластичність. Це показник ступеня лег­кості або труднощів переключення з одного предмета на інший, швидкого переходу з одних способів мислення на інші в процесі взаємодії з предметним середовищем, праг­нення до різноманітних форм предметної діяльності.

Показник СІЇ — соціальна пластичність. Допомагає з'ясу­вати ступінь легкості чи трудності переключення уваги в процесі спілкування з однієї людини на іншу, нахил до різноманітних комунікативних програм і до готових форм соціального контакту.

Показник Т — темп. Показує швидкісні особливості людини. Вказує на швидкість виконання окремих операцій, на швидкість моторно-рухових актів під час виконання предметної діяльності.

Показник СТ — соціальний темп. За його допомогою можна з'ясувати швидкісні характеристики мовнорухових актів у процесі спілкування.

Показник Ем — емоційність. Застосовується для з'ясу­вання емоційної чутливості до розбіжностей між запла­нованим, жаданим та результатами реальної предметної дії, тобто чутливості до невдач у роботі.

Показник СЕм — соціальна емоційність. Питання, що відповідають соціальній емоційності, стосуються емоцій­ної чутливості у комунікативній сфері: чутливості до не­вдач у спілкуванні, до оцінок оточуючих людей.

Показник контролю соціальної бажаності К — це по­казник щирості відповідей. Відповіді, які збігаються, ха­рактеризують ступінь викривлення тим, хто відповідає, інформації про себе. Чим більший показник, тим менше щирості, та чим він менший, тим більш достовірними є інші показники темпераменту. Вважається: відповідаючий був щирим і чесним з собою, якщо К не перевищує 5.

Рівень кожної властивості досліджуваного темперамен­ту оцінюється окремо. При цьому якщо той чи інший по­казник має величину в межах 0—3, то це говорить про низький рівень, якщо 4—8 — про середній, якщо 9—12 — про високий.

Добре знання студентами властивостей особистого тем­пераменту допомагає їм краще прогнозувати свою поведін­ку, розраховувати терміни виконання взятих на себе зав­дань, розуміти причини ускладнень у стосунках з людьми, а бажаючі самовдосконалюватися матимуть змогу краще орієнтуватися в тому, на що у своїй поведінці в першу чергу слід звернути увагу.

Дослідження властивостей темпераменту може бути уточнюючим засобом, коли виникли сумніви в діагнос­тиці типу темпераменту за допомогою інших методик.


<< предыдущая страница   следующая страница >>