vchilka.in.ua 1 2 3 4


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра оперативно-розшукової

діяльності факультету кримінальної міліції


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН - ЗАВДАННЯ ТА ЩОДЕННИК НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

у підрозділах кримінальної міліції

курсанта...........................навчальної групи

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

………………………………..міліції

спеціальне звання

…………………………………………………………………………………………………...

Прізвище, ім`я, по батькові

В………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

повна назва підрозділу ОВС, на базі якого проводилася навчальна практика


Дніпропетровськ – 2012

Методичні рекомендації

щодо заповнення та ведення щоденника навчальної практики

Заповнення та ведення щоденника навчальної практики є однією з форм поточного та підсумкового контролю за виконанням курсантами програми навчальної практики.

Курсант за участю керівника навчальної практики зобов'язаний планувати свою роботу як щоденно, так і на період навчальної практики в цілому. Відповідно, щоденник повинен містити заповнені особисто курсантом індивідуальний план навчальної практики та плани роботи на кожен день навчальної практики.

Індивідуальний план-завданняг затверджений начальником кафедри - організатора навчальної практики, курсант отримує разом зі щоденником, узгоджує з безпосереднім керівником (наставником) навчальної практики від ОВС на початку навчальної практики та подає на затвердження начальникові органу внутрішніх справ, на базі якого курсант проходить навчальної практики. Підпис начальника повинен бути скріплений гербовою печаткою відповідного органу внутрішніх справ.


План роботи на день курсант складає відповідно до програми навчальної практики, індивідуального плану-завдання, доручень і вказівок, які даються безпосереднім керівником навчальної практики та керівництвом базового органу внутрішніх справ. Вказаний план обов'язково повинен містити перелік запланованих заходів, відмітку про час їх виконання, відмітку про виконання кожного заходу з вказуванням оцінки безпосереднього керівника навчальної практики за проведений захід та його підписом. Наприклад:

ПЛАН РОБОТИ

на "......"........................20..... року


№ з/п

Заходи

Час виконання

Відмітка про виконання

1.

2.

Опитування гр. Іващенко В.К.

Проведення ОРЗ по заяві гр. Петрова (які сааме ОРЗ проводились)


9.00 – 11.30
11.30 – 17.00

виконано з оцінкою "відмінно" (підпис)

виконано з оцінкою "добре" (підпис)

Курсант навчальної групи Куратор навчальної практики


Факультету Кримінальної міліції ДДУВС

_____________ міліції

_____________ (підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри ОРД Начальник ____________________РВ

факультету кримінальної міліції ГУМВС України

Дніпропетровського державного в Дніпропетровській області

університету внутрішніх справ _______________(звання)_____________

підполковник міліції

М.Г. Богуславський ___________________________(ПІБ)

«____»_____________________20__ р. «____»____________________20__ р.


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

Проходження навчальної практики

курсанта ________ навчальної групи

3 курсу факультету кримінальної міліції ДДУВС

_________________________________________________________________

(П.І.Б.)
В_______________________ РВ ГУМВС в ____________________________ області

З________________ по ________________з/п

Заходи

Термін

виконання

Форми

виконання

І. НЕОБХІДНО ОЗНАЙОМИТИСЬ

1.1.

Зі структурою та організацією роботи підрозділу КР районного відділу ОВС
звіт

1.2.


3 організацією та формами роботи працівників підрозділів карного розшукузвіт

1.3.

3 функціональними обов'язками оперуповноваженого карного розшуку
звіт

1.4.

3 оперативною обстановкою на території обслуговування ОВС
звіт

1.5.

3 порядком прийому та розгляду працівниками КР заяв та повідомлень стосовно злочинів, що скоєні у районі обслуговування
звіт

1.6.

3 організацією роботи чергової частини РВ щодо прийняття заяв та повідомлень про злочини та дій слідчо-оперативних груп на місці події
звіт

1.7.

3 особливостями дій працівника КР у складі слідчо-оперативної групи на місці події
звіт

1.8.

3 організацією взаємодії підрозділу КР та слідчого підрозділу ОВС під час розкриття та розслідування злочинів
звіт

1.9.

3 організацією роботи по справам оперативного обліку:

- оперативно-розшуковим справам різних категорій;

контрольно-наглядовим справам
звіт

1.10.

3 організацією та тактикою роботи з особами, які конфіденційно співробітничають з ОВС
звіт

1.11.

3 системою контролю, обліку та оцінки роботи працівників КР
звіт

1.12.

3 організацією та веденням діловодства в ОВС
звіт

11. НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК


2.1.

Розгляду та перевірки заяв по фактам скоєння злочинів
звіт

2.2.

Дій працівника карного розшуку на місці події у складі слідчо-оперативної групи, його взаємодія зі слідчим та іншими членами СОГ
звіт

2.3.

Планування та проведення первинних оперативно-розшукових заходів за заявою про скоєний злочин
звіт

2.4.

Організації та тактики роботи з потерпілими, свідками та особами, які підозрюються у скоєнні злочинів
звіт

2.5.

Організації та тактики здійснення гласних та негласних оперативно-розшукових заходів під час розкриття та розслідування злочинів
звіт

2.6.

Особливостей організації та тактики здійснення поквартирного (подвірного) обходу

звіт

2.7.

Планування оперативно-розшукових заходів щодо розкриття злочинів за оперативно - розшуковими справами різних категорій
звіт

2.8.

Планування оперативно-розшукових заходів щодо розшуку злочинців та розшуку осіб, що зникли безвісти, за оперативно - розшуковими справами
звіт

2.9.

Тактики перевірки інформації негласного характеру про факт скоєння злочину та осіб, що його скоїли
звіт2.10.

Використанні оперативних, криміналістичних та інших обліків у розкритті злочинів та розшуку осіб
звіт

2.11.

Аналізу оперативної обстановки в районі обслуговування
звіт

2.12.


Складання оперативно-службових документів:

заяв по фактам скоєння злочинів;

  • заяв по факту зникнення без вісти особи;

  • пояснень потерпілого, очевидця скоєння злочину, підозрюваного;

  • рапортів про результати проведення поквартирного (подвірного) обходу;

орієнтувань про факти скоєння злочинів, розшук особи, яка підозрюється у скоєнні злочину, та осіб, які зникли безвісті;

  • протоколів огляду та вилучення речових доказів або документів;

завдань експертно-криміналістичному підрозділу для проведення дослідження речових доказів;

  • запитів установленої форми зі спеціальної перевірки осіб, номерних речей, автомототранспорту та інших відомостей за обліковими масивами Управління інформаційних технологій ГУМВС, УМВС України в областях;

вимог до Управління інформаційних технологій ГУМВС, УМВС України в областях для перевірки особи про наявність судимостей та інших компрометуючих даних;

запитів до адресно-довідкового бюро:

  • запитів до ДАІ ГУМВС, УМВС України в областях про наявність у особи автомототранспорту, встановлення власників автомототранспорту;

  • запитів до підприємств, установ, організацій по матеріалам перевірки;

  • постанова про відмову у порушенні кримінальної справи;

відповідь заявникові;

передача матеріалів попередньої перевірки до слідчого підрозділу для порушення кримінальної справи;

звіт


  • постанови про заведення та припинення оперативно-розшукових справ різних категорій;
  • довідок, рапортів, протоколів щодо здійснення гласних та негласних оперативно-розшукових заходів;


запитів до інших підрозділів ОВС про проведення оперативно-розшукових заходів по оперативно-розшуковій справі, яка знаходиться у провадженні ініціатора запитуКурсант ________ навчальної групи

ФКМ ДДУВС

_________________________ міліції __________ (підпис)следующая страница >>