vchilka.in.ua 1 2 ... 7 8


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту
МОСТИ ТА ТРУБИ


ОСНОВНІ ВИМОГИ ПРОЕКТУВАННЯ
ДВН В.2.3-22:2009

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

ПЕРЕДМОВА

1

РОЗРОБЛЕНО:

Національний транспортний університет (м. Київ)
РОЗРОБНИКИ:

Л. Беспалов, канд. техн. наук; А. Дехтяр, д-р техн. наук; А. Корецький, канд. техн. наук; А. Лантух-Лященко, д-р техн. наук (науковий керівник); К. Медведєв, канд. фіз-мат. наук; В. Назаренко, канд. техн. наук; А. Рубльов, канд. техн. наук; І. Святишенко; В. Снитко, канд. техн. наук; С. Ткачук, д-р техн. наук; Н. Хвощинська, канд. техн. наук
ЗА УЧАСТЮ:

Державного дорожнього науково-дослідного інституту ім. М. Шульгіна (П. Коваль, канд. техн. наук; М. Парубець; В. Редченко, канд. техн. наук)

АТЗТ «Київсоюзшляхпроект» (м. Київ)

(В. Грищенко, В. Черненко; Г. Фукс, канд. техн. наук)

ДП Українського державного інституту з проектування об'єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор» (В. Шкурат)

Дніпропетровського національного технічного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна (м. Дніпропетровськ) (О. Закора, канд. техн. наук)

Проектного бюро ВАТ «Мостобуд» (м. Київ)

(М. Корнієв, канд. техн. наук; Н. Саричева)

ВП «Мост» (м. Донецьк)


(Н. Болотова; В. Тодіріка)

ДП «Укрголовмостоекспертиза»

(П. Ковальов)


2

ЗАТВЕРДЖЕНО І НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Мінрегіонбуду України від 11.11.2009 № 484

3

НА ЗАМІНУ

ДБН В.2.3-14:2006 «Мости і труби. Правила проектування»

у частині:

Глава 1
. Основні вимоги

Додаток В (обов'язковий). Габарити наближення конструкцій мостів на автомобільних дорогах загального користування і на вулицях населених пунктів

Додаток М (довідковий). Визначення загального розмиву в руслі

Додаток Ψ (довідковий). Проектування елементів за критерієм надійності


ЗМІСТ

с.


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 6

7 КОНСТРУКТИВНІ ВИМОГИ 32

8 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РЕМОНТУ АВТОДОРОЖНІХ І МІСЬКИХ МОСТІВ 42

9 ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 44

12 ДОПОМІЖНІ ПРОЕКТИ 50

ДОДАТОК А 51

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ В ДАНИХ НОРМАХ 51


ПОПРАВКИ

до ДБН В.2.3-22:2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування

(вклеєні в текст оригіналу)

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С.1 , пункт 1 .2, другий абзац, третій рядок


... внутрішніми гранями ...

... зовнішніми гранями ...

С.4, таблиця 4.3, ч.ч. 6, друга колонка

Елементи прогонові будови з облагородженої деревини

Елементи прогонової будови з облагородженої деревини

С.9, пункт 4.7.3, перший рядок

Отвір (висота у просвіті) ...

Отвір (висота та ширина у просвіті) . . .

С.19, пункт 6.3.5, четвертий абзац, третій рядок

...як правило, не перевищують ...

... як правило, мають не перевищувати ...

С.19, пункт 6.3.6, другий абзац, четвертий рядок

... мають знаходитись в діапазонах ...

... не мають знаходитись в діапазонах ...

С.22, пункт 7.2.4, третій абзац, другий і третій рядок

... У разі застосування збірних залізобетонних прогонових балок їх поверхню слід вкрити ...

... У разі застосування збірних залізобетонних прогонових балок поверхню утвореної плити слід вкрити ...

С.22, пункт 7.2.4, третій абзац, шостий рядок

... при проведення ...


... при проведенні ...

С.23, пункт 7.2.7, рядок 2

... завширшки менше ніж 4 м ...

... завширшки більше або дорівнює 3 м...

С.23, пункт 7.2.1 1 , другий рядок

... мають бути влаштовані лише з правого боку ...

... можуть бути влаштовані з правого боку ...

С.24, пункт 7.4.1, перший абзац, четвертий рядок

... мають становити 25%0 і бути спрямованими в праву ...

... рекомендується приймати 25%0 і спрямовувати в праву ...

С.24, пункт 7.4.3, другий абзац, другий рядок

– загерметизовані в залізобетонній плиті ...

- вклеєні в залізобетонній плиті ...

С. 27, пункт 8.1, перший абзац, перший рядок

... звіт про спеціальне обстеження споруди, ...

... звіт про вишукування, ...

С.40, таблиця В.2

Таблицю В.2 замінити таблицею наведеною нижче


Таблиця В.2

Мости на автомобільних дорогах загального користування


Категорія дороги (відповідно до ДБН В.2.3-4:2007)

Кількість смуг руху в обох напрямках n, шт

Кількість проїзних частин шт

Ширина смуги руху b, м

Ширина проїзних частин N×b, м

Ширина смуг безпеки м

Габарит одного (двох) напрямків руху Г, м

правої

sr

лівої

sl

Іа

8

2

3,75

15,00

2,0

1,0

18,00

6

11,25

14,25

4

7,50

10,50

Іб

6

2

3,75


11,25

2,0

1,0

14,25

4

7,50

10,50

II

2

1

3,75

7,50

2.0* 1,5

-

11.50* 10,50

III

2

1

3,50

7,00

15* 1,0

-

10.00*

9,00

IV

2

1

3,50

7,00

1,0

-

(9,00)

V

1

1


4,50

4,50

0,5

0,5

5,50

*) В чисельнику приведені параметри, що приймаються при відсутності тротуарів або службових проходів; в знаменнику – в інших випадках


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

Мости та труби.

Основні вимоги проектування

ДБН В.2.3-22:2009

Вводяться на заміну ДБН В.2.3-14:2006

Чинні від 2010-03-01следующая страница >>