vchilka.in.ua   1 ... 3 4 5 6

 • ні


 1. Планування територій на регіональному рівні передбачає розроблення:

- генерального плану населеного пункту

+ схем планування території Автономної Республіки Крим, областей та районів

- індексної кадастрової карти населеного пункту

- проекту розвитку району

 1. Планування територій на місцевому рівні передбачає розроблення:

+ генеральних планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території

 • проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

 • технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

 1. В структурі кадастрового номеру земельної ділянки номер кадастрової зони складається з

- 10-ти цифр

+ 2-х цифр

- 3-х цифр

- 4-х цифр

 1. Населений пункт набуває статусу міста на підставі:

- рішення обласних рад та Верховної Ради Автономної Республіки Крим

- розпоряджень обласних державних адміністрацій та Ради Міністрів Автономної Республіки Крим

+ постанов Верховної Ради України

- указів Президента України

 1. Входженя населених пунктів до приміської зони визначається:

- проектом землеустрою

+ Генеральною схемою

- технічною документацією

- роз’ясненням місцевої ради

 1. Комунально-складські об’єкти розміщуються в межах:

- сельбищної території

+ виробничої території

- ландшафтної території

- рекреаційної території


 1. Для вирішення питання про присвоєння статусу міста населеному пункту має значення:

- площа населеного пункту

- характер забудови

+ галузь народного господарства в якій зайнята переважна частина населення


- віковий склад населення


 1. Мінімальна чисельність населення для середнього міста:

- 70 тис. осіб

+ 50 тис. осіб

- 25 тис. осіб

- 20 тис. осіб

 1. Містобудівна документація яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання населених пунктів це…

+ Генеральний план населеного пункту

- Схема планування території

- Проект забудови території

- Детальний план території

 1. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

- у селищах до 0,20 га

+ у селищах до 0,15 га

+ у містах до 0,10 га

- у містах до 0,05 га

- у селах до 0,35 га

+ у селах до 0,25 га

 1. В основі нормативної грошової оцінки населених пунктів в залежності від місце розташування в загальнодержавні, регіональній і місцевих системах виробництва та розселення лежить:

+ капіталізація рентного доходу

- середньорічний економічний ефект

- чистий операційний дохід

- валовий дохід

 1. Норма прибутку у розрахунку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів становить:

- 5%

+ 6%

- 10%

- 15%

 1. Норма капіталізації у розрахунку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів становить:

+ 3%

- 5%

- 10%

- 7%

 1. Витрати на освоєння та облаштування території населеного пункту включають:

- балансову вартість об’єктів

+ відновну вартість об’єктів

- залишкову вартість об’єктів

- вартість об’єктів у використанні


 1. Витрати на освоєння та облаштування території населеного пункту визначаються:

- за сукупністю населених пунктів у межах ради

- за двома населеними пунктами

+ за кожним конкретним населеним пунктом

- за районним центром

 1. Витрати на освоєння та облаштування території населеного пункту визначаються за:

- кількістю житлових будинків

+ об’єктами інженерно-транспортного облаштування території

- кількістю виробничих об’єктів

- розвитком адміністративного центру

 1. Віднесення земель до категорії земель за функціональним використанням провадиться згідно з:

- на підставі матеріалів інвентаризації

+ Інструкцією з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель

- на підставі даних сільської (селищної) ради

- на підставі даних замовника

 1. Коефіцієнт функціонального використання для земельних ділянок змішаного використання визначається як:

+ середньозважене (за площею) значення

- середньоарифметичне (за площею) значення

- модальне значення

- медіанне значення

 1. Коефіцієнт місця розташування земельної ділянки (Км), обумовлюється трьома групами рентоформуючих факторів:

+ регіонального, зонального, локального характеру

- районного, місцевого, локального рівня

- базового, місцевого та локального характеру;

- регіонального, місцевого та локального значення.

 1. Середня вартість 1м2 земель населеного пункту в залежності від регіональних факторів місця розташування (Цнм) включає показник:

+ Км1

- Км2

- Км3

- Км4

 1. Загальне значення коефіцієнта Км1 визначається :

- сумою коефіцієнтів


- питомою вагою коефіцієнтів

+ добутком коефіцієнтів

- експонентою коефіцієнтів


 1. У межах населеного пункту базова вартість одного квадратного метра земель диференціюється за:

- відстанню до зупинок

+ економіко-планувальними зонами

- відстанню до промислових об’єктів

- земельними ділянками

 1. Вартість одного квадратного метра земель населених пунктів за економіко-планувальними зонами розраховується за формулою:

- Цнз = Цнм + Км2

+ Цнз = Цнм х Км2

- Цнз = Цнм - Км2

- Цнз = Цнм / Км2

 1. Загальний сукупний коефіцієнт Км3 визначається шляхом

+ множення усіх локальних коефіцієнтів

- додавання усіх локальних коефіцієнтів

- додавання і множення усіх локальних коефіцієнтів

- множення, додавання і ділення усіх локальних коефіцієнтів

 1. Добуток по-факторних оцінок для обчислення Км3 повинен бути у межах:

- 0,3 – 1,75

+ 0,50 – 1,50

- 0,2 – 2,5

- 0,1 – 1,1

 1. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у межах земель населених пунктів визначається за методикою:

- нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення

+ нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

- експертної грошової оцінки земельних ділянок

- національного стандарту 1

 1. Коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф) для земель комерційного використання дорівнює:

- 0,7

- 1,2

+ 2,5

- 1,0

 1. Граничні значення зонального коефіцієнту місця розташування Км2 встановлюються в залежності від:

- площі населеного пункту


- земель функціонального призначення

+ чисельності населення

- за місто утворюючими факторами


 1. Локальні фактори об’єднані у

- 3 групи

- 4 групи

+ 5 груп

- 6 груп

 1. За результатами нормативної грошової оцінки земель населеного пункту складається:

- звіт

+ технічна документація

- проект

- схема

 1. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються як

+ витяг із технічної документації

- витяг із звіту

- витяг із проекту

- витяг із схеми

 1. Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

- не підлягає обов’язковій державній експертизі

+ підлягає обов’язковій державній експертизі

- підлягає вибірковій державній експертизі

- підлягає державній експертизі за бажанням замовника

 1. Ставка податку за земельні ділянки у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється від їх оцінки у розмірі:

- 2 %, за виключенням Ст. 272, 273, 276 Податкового Кодексу

+ 1 %, за виключенням Ст. 272, 273, 276 Податкового Кодексу

- 0,5 %, за виключенням Ст. 272, 273, 276 Податкового Кодексу

 1. Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, залежно від дати проведення оцінки розраховується як:

- сума коефіцієнтів

- середньозважений показник

+ кумулятивно (добуток)

- середньоарифметичне значення

 1. Строк дії генерального плану населеного пункту:

+ не обмежується

- обмежується
 1. Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на:


- три роки

+ п'ять років

- десять років

 1. Експертизі містобудівної документації на місцевому рівні підлягають виключно:

- схеми планування території районів

+ генеральні плани міст

- схеми планування території Автономної Республіки Крим,

 1. Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території та/або детальному плану території

- дозволяється

+ забороняється.

- частково обмежується

 1. У разі відсутності затвердженого плану зонування або детального плану території, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування для містобудівних потреб

+ забороняється.

- дозволяється

- частково обмежується


<< предыдущая страница