vchilka.in.ua 1 2 3 4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Київський університет імені Бориса Грінченка

Інститут суспільства

Кафедра державного управління та управління освітою

Щоденник

практики організації методичної роботи

та інспектування навчальних закладів освіти
студента ________ курсу групи____________
________________________________________
________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
практику проходив(ла) у _____________________
________________________________________
________________________________________
з ________________ по _____________ 2012 р.

Київ - 2012

Напрямки та зміст практичної роботи практиканта з організації методичної роботи районних науково-методичних центів (далі РНМЦ ) та здійснення інспектування

навчально-виховних закладів районними управліннями освіти
1.Положення про науково-методичний центр

Знайомство, вивчення нормативно-правових документів, які регламентують діяльність

РНМЦ.

2.Сутність і зміст діяльності районних науково-методичних центрів

Знайомство зі змістом діяльності РНМЦ. Вивчення наукової та навчально-методичної літератури з організації методичної роботи в закладах освіти та координаційна роль РНМЦ.

3.Кадрове забезпечення діяльності районних науково-методичних центрів та організація методичної роботи в освітніх закладах району

Знайомство та вивчення кваліфікаційних характеристик працівників РМНЦ. Особливості професіональної діяльності методиста.

4. Планування та організація діяльності районних науково-методичних центрів

Знайомство з видами планування РМНЦ, їх реалізацією щодо організації методичної роботи в закладах освіти. Діяльність шкільних та районних предметних методичних об”єднань.


5. Організація атестації педагогічних кадрів закладів району

Знайомство з положенням про атестацію педагогічних кадрів закладів освіти. Роль районної та шкільних атестаційних комісій. Організація післядипломної освіти педагогічних кадрів.

6. Організаційна та координаційна робота РМНЦ щодо забезпечення проведення районних заходів.

Знайомство з технологіями та організацією проведення науково-практичних конференцій, семінарів, олімпіад тощо.

7. Положення про організацію діяльності управлінь (відділів) освіти районних державних адміністрацій.

Знайомство з нормативно-правовими документами, інструкціями, щодо організації діяльності управлінь освіти.

8. Напрямки діяльності районних управлінь освіти

Знайомство з організаційною структурою, посадові обов”язки фахівців. Комплексність та цілісність діяльності управлінь освіти направлена на забезпечення освітніми послугами жителів району.

9. Організація документообігу в районних управліннях освіти

Вивчення документації управлінь. Організація реєстрації вхідних та вихідних документів. Звітність, контроль за виконанням власних наказів та рішень, розпоряджень вищестоящих органів.

10. Забезпечення виконання контрольних функцій районного управління освіти.

Планування, здійснення комплексних фронтальних та тематичних перевірок діяльності навчально-виховних закладів району. Особливості, форми та методи контролю за навчально-виховним процесом та якістю знань учнів.

11. Контроль за організацією діяльності атестаційних комісій та формами підвищення кваліфікації вчителів.

Знайомство з положенням про атестацію педагогічних кадрів. Плани контролю за системою, формами, методами навчання та виховання, які здійснюються в ході навчально-виховного процесу. Рекомендації та технології підвищення рівня викладання навчальних предметів.

12. Атестація закладів освіти.


Ознайомлення з положенням про атестацію закладів освіти. Законом про здійснення обов”язкової загально середньої освіти. Порядок проведення атестації навчальних закладів. Контроль за здійсненням всеобучу.

Індивідуальний план

Зміст індивідуального плану за розділами:
І. Організаційно-управлінська робота.

1. Участь в установчій та підсумковій конференціях.

2. Знайомство з фахівцями районного управління освіти та районного науково-методичного

центру.

3. Знайомство з мережею навчальних закладів району.

4. Участь у нарадах, семінарах районного управління освіти, районного науково-методичного

центру, навчальних закладів освіти району.


 1. Участь у підготовці та розробці тематичних заходів районного науково – методичного

центру та інспекторських перевірках районного управління освіти.
ІІ. Навчально-методична робота.

 1. Вивчення нормативно-правових документів, що регламентують діяльність РНМЦ.

 2. Знайомство з посадовими обов”язками та компетенція ми працівників РНМЦ.

 3. Ознайомлення із змістом на напрямками діяльності РНМЦ.

 4. Участь у розробці проектів, заходів, напрямків діяльності РНМЦ.


ІІІ. Методична робота.

 1. Ознайомлення з планом роботи районного науково-методичного центру.

 2. Ознайомлення з навчальними планами закладів освіти району.

 3. Ознайомлення з змістом організації методичної роботи в навчальному процесі освітніх закладів району.

 4. Ознайомлення зі змістом організації методичної роботи з організації виховного процесу в навчальних закладах району.

 5. Ознайомлення та вивчення системи інформаційного забезпечення навчальних закладів.

 6. Ознайомлення з роботою районних предметних методичних об”єднань вчителів.
 7. Ознайомлення та вивчення роботи шкільних методичних кабінетів, предметних методичних


об”єднань вчителів та методичною радою закладу.

 1. Консультації з фахівцями щодо організації методичної роботи за всіма напрямками.

 2. Участь у засіданнях районних методичних об”єднань вчителів та методичних радах шкіл.

 3. Ознайомлення та створення дидактичних матеріалів з організації методичної роботи.

 4. Вивчення матеріалів передового методичного досвіду.

 5. Ознайомлення та вивчення впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій.

 6. Опрацювання наукової та методичної літератури.

 7. Аналіз організації методичної роботи районного науково-методичного центру.

 8. Аналіз організації методичної роботи одного з навчальних закладів району.ІV. Координаційна діяльність районного науково-методичного центру.

 1. Проаналізувати діяльність РНМЦ щодо створення, підбору кадрів, змісту діяльності районних предметних методичних об”єднань вчителів.

 2. Методичні рекомендації та система заходів РНМЦ направлена на поліпшення стану виховної роботи в навчальних закладах району.

 3. Організація та координація РНМЦ роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, їх атестації та післядипломна освіта.

 4. Ознайомлення із системою проведення районних предметних олімпіад, залучення учнів до участі у роботі Малої Академії Наук (МАН).

 5. Аналіз системи оцінювання професійної діяльності педагогічних кадрів в навчально-виховних закладів району.

 6. Аналітична робота РНМЦ щодо результатів діяльності навчальне - виховних закладів району за рік.

 7. Організація підготовки та проведення щорічних районних педагогічних конференцій.


V. Контрольна функція районних управлінь освіти.
 1. Ознайомлення та вивчення нормативно-правових документів, що регламентують діяльність районних управлінь освіти.


 2. Ознайомлення з напрямками та змістом діяльності районних управлінь освіти.

 3. Вивчення системи контролю за діяльність навчально-виховних закладів.

 4. Проаналізувати систему планування та систему фронтального, тематичного контролю діяльністю навчально-виховних закладів.

 5. Прийняти участь у проведенні фронтального тематичного контролю діяльності навчально-виховних закладів.

 6. Прийняти участь в установчих та підсумкових нарадах за результатами інспекторських перевірок.

 7. Прийняти участь в наданні пропозицій за результатами інспекторських перевірок.

 8. Вивчити ефективність інспекторських перевірок щодо охоплення дітей шкільного віку навчання за здійснення всеобучу.

 9. Проаналізувати ефективність інспекторських перевірок щодо удосконалення системи виховної роботи в навчальних закладах району.

 10. Ознайомитись зі станом ефективності інспектування навчальних закладів щодо охорони здоров”я та безпеки життєдіяльності учнів.

 11. Аналіз системи оцінювання навчальної діяльності учнів.VI. Акредитація навчально-виховних закладів району.

 1. Ознайомитись з положенням про акредитацію навчально-виховного закладу.

 2. Ознайомитись зі змістом діяльності управління освіти та РНМЦ щодо створення системи акредитації навчально-виховних закладів району.

 3. Проаналізувати педагогічний та керівний кадровий потенціал навчально-виховних закладів району.

 4. Проаналізувати порядок та зміст вимог щодо акредитації навчально-виховного закладу.

 5. Ознайомитись із формою проведення акредитації навчально-виховного закладу.

 6. Проаналізувати ефективність усунення недоліків виявлення в ході акредитації та системою контролю за їх реалізацією.


Щоденник практики організації методичної роботи та інспектування закладів освіти.

У щоденнику практикант аналізує виконану роботу, записує свої враження від ознайомлення зі змістом вивчення документів, науково-методичної літератури відвіданих заходів, нарад, конференцій, спостереження за роботою фахівців управління освітою та РНМЦ керівників навчально-виховних закладів, фахівців інших відділень, що контролюють діяльність навчально-виховних закладів. Визначає їх участь і внесок у поліпшенні діяльності навчально-виховних закладів. Робить аналіз системи методичної роботи в районі та роботи інспекторської служби. Дає оцінку їх ефективності.

Індивідуальний план роботи


з/п

Захід

Відмітка про виконання

І. Організаційна робота

1.
2.
3.
4.
5.
ІІ. Навчально-методична робота

1.
2.
3.
4.
ІІІ. Методична робота

1.2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.15.

IV.Координаційна діяльність РНМЦ

1.
2.3.
4.
5.
6.
7.

V. Контрольна функція районних управлінь освіти

1.
2.
3.
4.


5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

VI. Акредитація навчально-виховних закладів освіти

1.
2.
3.
4.
5.
6.
следующая страница >>