vchilka.in.ua 1


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»


ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії

спеціальних комп’ютерних дисциплін

_____________ Л.М.Павліш

“____” “___________” 2013р.
Інструкція до лабораторної роботи №8

MS Word. Створення документа.

з дисципліни " Інформатика"
для студентів спеціальності

5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”

напряму підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”

Інструкцію розробила викладач
_____________ Н.Я.Капарник

Львів 2013


Тема роботи:


MS Word. Створення документа.

Мета роботи:

Уміти підготувати програму-редактор до роботи і створити нескладний текстовий документ.
Короткі теоретичнi вiдомостi

Налаштування редактора. Наявність у робочому полі I-подібного (текстового) курсора дає змогу вводити текст. Однак часто перед першим сенсом користувач готує середовище до роботи. За допомогою команд меню або кнопок панелей інструментів він може задати потрібні параметри функціонування програми або режими відображення елементів вікна на екрані. Найчастіше виконують такі підготовчі дії:


 • Вмикають панелі інструментів і лінійку (команда Вигляд);

 • Задають параметри сторінки: її розмір і поля (Файл  Параметри сторінки);

 • Вибирають вигляд документа (Вигляд);

 • Задають розмір абзацного відступу;

 • Задають назву шрифту, розмір символів, спосіб вирівнювання тексту тощо;

 • Вмикають чи вимикають засоби перевірки правопису;

 • Присвоюють паролі документу, якщо його треба захистити;

Насамперед треба ввімкнути лінійку, а також увімкнути потрібні й вимкнути зайві панелі інструментів. Увімкнути чи вимкнути панелі інструментів можна за допомогою команди Панелі Інструментів (Toolbars) з пункту Вигляд (View) головного меню.


Найчастіше користуються такими панелями: Стандартна, Форматування, Рисування. Інші панелі рекомендовано вимкнути.

Підсвічена (натиснена) кнопка на панелі чи в меню відповідає увімкненому режиму, а сіра (ненатиснена) — вимкненому.

Є декілька режимів відображення документа на екрані: звичайний, електронний (веб-документ), розмітка сторінки, структура, читання. Для введення тексту задають звичайний (normal) або режим розмітки (layout). В електронному режимі документ побачите таким, який він буде на веб-сторінцію. Для перегляду заголовків великого документа (звіту, книжки тощо) призначений режим Структура.


Режим Читання
доступний лише в останніх версіях програми.

Він зручний для читання великих текстів (художньої літератури), оскільки подає тексти на екран по одній чи дві сторінки, як у книжці

Щоб надрукувати документ, потрібно виконати команду друкувати з меню Файл або натиснути комбінацію Ctrl+P чи кнопку із зображенням принтера на стандартній панелі. У головному вікні Друк треба задати тип принтера, обсяг матеріалу: одна сторінка, всі сторінки, сторінки із завданнями номерами, лише виокремлений фрагмент, кількість копій, якість друку, в разі потреби додаткові параметри.

Закінчити роботу з редактором можна або засобами пунктів меню Файл → Вийти, або закривши всі вікна (Alt+F4). Під час зберігання файлу стежте, щоб файл був збережений не в будь-якій папці, а в тій, яка призначена для цього документа. Для цього під час виконання команди Зберегти як... потрібно відкрити список папка і вибрати у ньому потрібну папку на заданому диску.

Зауважимо, що меню команд Файл і Вигляд дещо відрізняються у різних версіях програми.
Хід роботи


 1. Запустіть текстовий редактор і розгляньте його меню.
 2. Увімкніть стандартну панель інструментів та Форматування і лінійку. Вимкніть зайві панелі. Задайте вигляд документа Розмітка сторінки.

  Вигляд  Панелі інструментів  Натисніть кнопку з назвою потрібної панелі.


 3. Задайте параметри сторінки.
  Файл  Параметри сторінки  На першій закладці Поля задайте всі 4 поля сторінки – 3. Орієнтація – Книжкова, натисніть ОК.

 4. Змініть шрифт та його розмір на власний розсуд.

 5. Переконайтесь, що вигляд шрифту нормальний і задайте спосіб вирівнювання тексту – до обох боків.

 6. Виберіть мову для перевірки правопису – українська.
  Сервіс  Мова  Виберіть мову зі списку  ОК.

 7. Задайте режим автоматичного перенесення слів.
  Сервіс  Мова  Розташування переносів  Автоматичне розташування переносів  ОК.

8. Задайте відступ від першого рядка абзацу 1 см.

Перемістіть верхній трикутник на лінійці праворуч на 1 см.

9. Дайте назву цьому документу – Текст1, тип файлу – doc.

Файл – Зберегти як… - Клацніть у діалоговому вікні Ім’я файлу і введіть текст: Текст1 – У полі Папка відшукайте і виберіть власну папку. Якщо треба, власну паку можна тут же створити за допомогою кнопки Створити папку панелі інструментів у вікні збереження файлу. Закрийте вікно, натиснувши на кнопку Зберегти.

10. Уведіть текст із зразка, не форматуючи його.

Текст вводьте 20 хвилин. Розмір шрифту – 14.Переносів і форматування не робіть. Символи * пропустіть. Керуйтесь правилами введення тексту.

11. Вирівняйте всі абзаци до обох боків.

Для цього виберіть весь текст(Ctrl + A) і клацніть на кнопці. Вирівнювання до обох боків на панелі форматування.

 1. Виконайте, де це потрібно, переноси слів вручну так,

щоб рядки не були розрідженими.

Для цього розташуйте курсор усередині першого слова після Розрідженого рядка і натисніть на клавіші Ctrl + -. Розташуйте курсор після наступного складу і ще раз натисніть на Ctrl + -.


13. Ознайомтесь з режимом показування недрукованих символів.

Для цього натисніть на кнопку ¶.пропуски між словами будуть позначенні крапками, а закінчення абзаців - ¶.Ці символи на друк не виводяться ,а призначенні для аналізу якості введення тексту. Між словами повинен бути лише один пропуск. Усуньте зайві пропуски і порожні рядки(абзаци) в набраному тексті. Вимкніть режим показування недрукованих символів натиснувши ще раз на кнопку¶.

14. Перевірте правопис і виправте помилки.
Для цього натисніть на кнопку АБВ на стандартній панелі. Слово з помилкою буде підкреслене хвилястою лінією. Програма запропонує шляхи виправлення помилки. Якщо у вашій системі немає файлу-словника для вибраної мови,то можна перевіряти правопис лише англійського тексту.
15. Збережіть текст на диску у файлі Текст 1.doc, оскільки його використовуватимете в наступних роботах.
Файл → Зберегти.
16. До тексту допишіть таке речення з помилками <>. Перевірте його правопис.
Програма виявить помилки і запропонує правильні варіант слів.
17. Задайте час авто зберігання документу-8 хвилин.
Сервіс → Параметри… → Уведіть число 8 у відповідне поле на закладці Зберігання. Не закривайте вікна Параметри.
18. Задайте два паролі: для відкриття документу і (такий самий) для дозволу запису зміни у файлі. Пароль для всіх такий: 12345.
Сервіс → Параметри… → На закладці Зберігань (а у Word XP – Безпека) введіть паролі у відповідні текстові поля (паролі ви не побачите, на екрані під час введення висвітлюватимуться зірочки) → Занотуйте паролі у звіт → Натисніть на ОК → Програма вимагатиме підтвердження паролів – підтвердіть паролі, повторно їх увівши → Закрийте вікно Параметри, натиснувши на ОК.
19. Скільки абзаців, слів і символів є у набраному тексті?

Файл → Властивості → Статистики → ОК. Занесіть дані у звіт.

20. Збережіть текст і закрийте Word.

21. Запустіть програму Word, відкрийте щойно створений документ Текст 1 і виконайте оздоблення тексту.
Файл → Відкрити (або Пуск → Документи → Виберіть назву свого файлу ) → Ведіть паролі, щоб відкрити документ.
22. Рядки плану роботи залийте різними кольорами – сірим, блакитним, червоним. Щоб абзац чи слово були на іншому фоні (тлі), наприклад, як у газеті чи журналі, потрібно відокремити і застосувати команду Межі і Заливання (закладка Заливання) з пункту Формат або натиснути на кнопку Заливання на панелі інструментів і вибрати потрібний колір фону.

23. Створіть буквиці у першому і другому абзацах теоретичних відомостей.

Встановіть курсор у першому абзаці і виконайте команду Буквиця з меню Формат.

У діалоговому вікні задайте: розташування буквиці — в тексті, висота буквиці — 2-3 рядки.

24. Слова заголовка розділу зробіть різнокольоровими і весь заголовок помістіть у прямокутну рамку.

Виокремлюйте слова мишею і користуйтеся кнопкою задання кольору шрифту. Виокремте заголовок і застосуйте кнопку Зовнішні межі чи команду Формат  Межі…

25. Зліквідуйте захист паролями.

Сервіс  Параметри  Закладка Зберігання або Безпека  Вилучіть паролі клавішею Del у текстових полях  ОК.

26. Збережіть файл під новою назвою Текст2. Продемонструйте його викладачеві.

27. Закрийте вікна. Закінчіть роботу.
Контрольні запитання

1. З яких програм складається пакет MS Office System?

2. З яких елементів складається вікно програми Word?

3. Як створити файл документа?

4. Яку стандартну назву і тип має файл документа?

5. Який стандартний вигляд має текстовий курсор?

6. Як користувач готує програму до початку роботи?

7. Які елементи діалогового вікна ви знаєте?

8. Як мінімізувати або закрити вікно документа?

9. Які режими відображення документа на екрані?