vchilka.in.ua 1

Навчальний предмет: АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ І ПАТОЛОГІЯ

ДІТЕЙ та ПІДЛІТКІВ

2011 – 12 р.
 1. Будова і функції клітин.

 2. Предмет анатамії та її зміст. Основні розділи анатомії.

 3. Зміст фізіології. Основні розділи фізіології.

 4. Загальна характеристика патології, її розділи.

 5. Організм і його складові елементи.

 6. Вікова періодизація.

 7. Співвідношення процесів росту і розвитку; гетерохронність.

 8. Акселерація. Причини акселерації.

 9. Гомеостаз і фізіологічна адаптація.

 10. Регуляція функцій в організмі.

 11. Структурно-функціональна організація організму людини.

 12. Оболонки головного і спинного мозку.

 13. Охарактеризувати нейрон. Класифікація нейронів.

 14. Клітина, її будова та функції. Різновидності тканин.

 15. Шлуночки головного мозку.

 16. Структура і функції мозочка.

 17. Епітеліальна тканина.

 18. Загальний план будови нервової системи.

 19. Склад і функціональне значення спинномозкової рідини. Гематоенцефалічний бар’єр.

 20. Рефлекс і рефлекторна дуга. Класифікація рефлексів.

 21. Охарактеризувати сполучну тканину.

 22. Великі півкулі головного мозку.

 23. Визначити нервові центри, їх взаємодію.

 24. Загальний план будови організму.

 25. Лімбічна система.

 26. Основні відділи аналізаторних систем, їх функціональна роль.

 27. Ріст і розвиток організму. Гетерохроність.

 28. Будова і функції вараліївого моста і мозочка.

 29. Проаналізувати функціональну одиницю, фізіологічну систему, функціональну систему.

 30. Методи визначення фізичного розвитку людини.

 31. Будова і функції довгастого мозку.

 32. Рецептори, їх класифікація і механізм збудження рецепторів.

 33. Характеристика вікових періодів розвитку людини.

 34. Провідниковий і кірковий відділи аналізаторів.
 35. Анатомо-фізіологічна характеристика періоду новонародженості.


 36. Структура і функції ретикулярної формації.

 37. Визначити невроз, причини виникнення; форми неврозів.

 38. Анатомо-фізіологічна характеристика немовляти.

 39. Будова і функції проміжного мозку.

 40. Анатомо-фізіологічна характеристика гіпоталамуса.

 41. Структурно-функціональна організація організму людини.

 42. Базальні підкіркові ядра, їх функціональна роль. Патологія.

 43. Визначити наслідки ушкодження базальних ядер.

 44. Анатомо – фізіологічна характеристика періоду раннього дитинства.

 45. Функції окремих областей і полів кори великих півкуль.

 46. Проаналізувати структуру і функції червоних ядер і чорної субстанції їх взаємозв’язок з екстрапірамідною системою.

 47. Анатомо-фізіологічна характеристика періоду першого дитинства.

 48. Будова і функції середнього мозку.

 49. Проаналізувати структуру і функції ядер таламуса.

 50. Характеристика фаз внутрішньоутробного розвитку організму.

 51. Визначити будову аналізаторів та їх роль у житті людини.

 52. Дати оцінку анатомо-функціональному зв’язку гіпоталамуса і гіпофіза.

 53. Акселерація. Вплив умов життя на ріст і розвиток дітей і підлітків.

 54. Класифікація рецепторів.

 55. Проаналізувати наслідки патологічних змін кіркових аналізаторних центрів.

 56. Механізми регуляції функцій організму.

 57. Кіркові аналізаторні центри, їх локалізація.

 58. Вікові особливості функціонування кори великих півкуль.

 59. Основні відмінності будови і функції організму дітей і дорослих.

 60. Адекватне подразнення та адаптація аналізаторів.

 61. Висвітлити структуру і функції гіпоталамуса.

 62. Поняття про аналізатори та їх структуру.

 63. Проаналізувати будову ока.

 64. Охарактеризувати сируктуру і функції зовнішнього та середнього вуха.

 65. Оптичні властивості ока.


 66. Висвітлити будову і функції внутрішнього вуха.

 67. Предмет «Анатомія, фізіологія і патологія» основні його завдання та розділи.

 68. Гострота зору. Бінокулярний зір.

 69. Проаналізувати провідниковий і центральний відділи слухового аналізатора.

 70. М’язова тканина.

 71. Акомодація і рефракція.

 72. Дати оцінку віковим особливостям слухового аналізатора.

 73. Охарактеризувати нервову тканину. Функції нейронів і клітин нейроглії.

 74. Визначити аномалії рефракції.

 75. Проаналізувати анатомо-фізіологічні особливості черепно-мозкових і спино-мозкових нервів, іх подібність і відмінності.

 76. Анатомо-фізіологічна характеристика підліткового періоду.

 77. Висвітлити допоміжний апарат ока.

 78. Анатомо-фізіологічна характеристика періоду другого дитинства.

 79. Зміни в сітківці при дії світла.

 80. Висвітлити функції рецепторів отолітового апарату і півколових каналів.

 81. Анатомо-фізіологічніа характеристика періоду юнацького віку.

 82. Провідні шляхи спинного мозку.

 83. Єдність організму і середовища. Гомеостаз.

 84. Визначити колірний зір та його аномалії.

 85. Дія низьких температур на організм.

 86. Висвітлити онтогенез.

 87. Проаналізувати структуру і функції середнього вуха.

 88. Онтогенез нервової системи.

 89. Будова внутрішнього вуха.

 90. Проаналізувати периферичну нервову систему.

 91. Будова і функції слухового аналізатора.

 92. Дати характеристику центральній нервовій системі.

 93. Будова і функції вестибулярного аналізатора.

 94. Охарактеризувати структуру сітківки.

 95. Загальний огляд будови і функції нервової системи.

 96. Механізм чуття положення тіла у просторі.
 97. Проаналізувати структуру і функції синапса. Медіатори.

 98. Будова і функції пропріоцентивного аналізатору.

 99. Проанлізувати будову і функції спинного мозку.

 100. Визначити провідниковий і кірковий відділи вестибулярного аналізатора.

 101. Дати оцінку вестибулярним рефлексам.

 102. Висвітлити вікові особливості вестибулярного аналізатора.