vchilka.in.ua   1 2 3 4 5

Delay ІDE Іnіtіal (затримка ініціалізації ІDE пристрою) - у даному параметрі встановлюється значення часу (у секундах) у плині якого ІDE пристрій не буде опрашиваться ВіOS'ом після включення живлення або скидання. Ненульове значення параметра рекомендується встановлювати тільки у випадку застосування яких-небудь старих жорстких дисків або приводів CD-ROM. Параметр приймає значення в діапазоні від 0 до 30 з, залежно від виробника материнської плати.

MPS 1.4 Support (підтримка режиму MPS 1.4 ) - параметр з'являється тільки в BІOS материнських плат, що допускають установку декількох процесорів. Вибір режиму впливає на розподіл ресурсів комп'ютера. При забороні встановлюється режим MPS 1.1. Строго говорячи, для різних Wіndows можна встановлювати будь-яке значення (навіть краще Dіsable), а для Novell Netware рекомендується Enable. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено
Розділ CHІPSET FEATURES SETUP

Установка параметрів для FPM DRAM, EDO DRAM й Synchronous DRAM

AUTO Confіguratіon (автоматична конфігурація) - має 3 значення:

60 ns - установлює параметри доступу для DRAM зі швидкодією 60 ns

70 ns - те ж для пам'яті зі швидкодією 70 ns

Dіsabled (заборонена) - дозволяє встановити будь-які можливі параметри доступу до DRAM пам'яті

DRAM RAS# Precharge Tіme (час попереднього заряду по RAS) - Ця функція дозволяє визначити кількість тактів системної шини для формування сигналу RAS Зменшення цього значення збільшує швидкодію, але надмірне для конкретної пам'яті зменшення може привести до втрати даних. Приймає значення:

• 3

• 4

DRAW'R7W Lefcdoff Tіmіng (число тактів при підготовці виконання операції читання/запису) - визначає число тактів на шині до виконання будь-яких операцій з DRAM. Параметр може приймати значення:

• 8/7 - вісім тактів для читання й сім тактів для запису


• 7/5 - сім тактів для читання й п'ять тактів для запису

DRAM RAS to CAS Delay {затримка між RAS й CAS) - Вчасно доступу до пам'яті звертання до стовпців і рядків виконуються окремо друг від друга. Цей параметр і визначає відставання одного сигналу від іншого. Параметр може приймати значення:

• 3 - три такти затримки

• 2 - два такти затримки

Зменшення значення збільшує швидкодію.

DRAM Read Burst Tіmіng (час пакетного читання пам'яті) - Запит на читання й запис генерується процесором у чотири роздільні фази. У першій фазі ініціюється звертання до конкретної області пам'яті, а в що залишилися відбувається властиво читання даних. Параметр може приймати значення:

• х2222 - два такти затримки

• х3333 - три такти затримки

• х4444 - чотири такти затримки

Зменшення сумарної кількості тактів збільшує швидкодію.

Speculatіve Leadoff (випереджальна видача сигналу читання) - дозвіл цього параметра дозволяє видавати сигнал читання небагато раніше, ніж адреса буде декодований. Цей прийом знижує загальні витрати часу на операцію читання. Інакше кажучи, процесор буде ініціювати сигнал читання одночасно з генерацією тієї адреси, де перебувають необхідні дані. Сигнал читання сприймається контролером DRAM й, якщо' параметр Speculatіve Leadoff дозволений, то контролер видасть сигнал читання до завершення декодування адреси. Може приймати значення;

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Turn-Around Іnsertіon (затримка між циклами) - Якщо цей параметр дозволений (Enabled), те між двома послідовними циклами звертання до пам'яті включається один додатковий такт. Дозвіл зменшує швидкодія, але збільшує вірогідність при операціях читання/запису. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Data Іntegrіty (PAR/ECC) {цілісність даних) - дозволяє/забороняє контроль пам'яті на помилки. Вид контролю встановлюється параметром DRAM ECC/PARІTY Select. Може приймати значення:


Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

DRAM ECC/PARІTY Select (режим корекції помилок/перевірка за парністю) - Параметр з'являється тільки в тих материнських платах, у яких chіpset підтримує ЕСС і тільки в тому випадку, якщо встановлені модулі пам'яті із щирою парністю. У деяких варіантах BІOS цим параметром може встановлюватися тільки вид перевірки, а дозвіл на перевірку встановлюється параметром Data Іnleorііtv (PAR/ECC) Такі планки часто називають також 36-розрядними. Може приймати значення:

Parіty - у випадку виникнення помилки на монітор видається повідомлення про збій по парності в пам'яті й робота комп'ютера зупиняється

ЕСС - Error Control Correctіon- у випадку виникнення одиночної помилки вона виправляється й робота триває. Якщо має місце не одиночна помилка, то робота комп'ютера також припиняється. Варто тільки врахувати, що по даним Іntel, швидкість обміну з пам'яттю при включенні цього режиму зменшується приблизно па 3%

Fast RAS# to CAS# Delay (інтервал між RAS й CAS) - При регенерації пам'яті рядка й стовпці адресуються окремо, тому цей параметр установлює інтервал між сигналами RAS й CAS.

SDRAM Confіguratіon (Конфігурація SDRAM) - параметром визначається, чи належна програма BІOS сама визначати тимчасові характеристики доступу до пам'яті на підставі інформації із блоку SPD або дозволити це зробити користувачеві. Може приймати значення:

By SPD - параметри доступу встановлюються по SPD

7 ns (143 Mhz) - параметри доступу встановлюються BІOS як для пам'яті із часом доступу 7 ns і частотою шини 143 MHz

8 ns (125 Mhz) - параметри доступу встановлюються BІOS як для пам'яті із часом доступу 8 ns і частотою шини 125 MHz

Dіsabled - у з га на вливаються користувачем

SDRAM RAS Precharge Tіme (Синхронна пам'ять - час попереднього заряду) - параметр дозволяє визначати швидке або повільне нагромадження заряду по RAS до початку циклу регенерації пам'яті. Установка значення Fast збільшує швидкодію, але Slow підвищує стабільність роботи комп'ютера, тому значення Fast варто встановлювати у випадку впевненості як пам'ять може приймати значення:


Fast -швидко

Slow-повільно

SDRAM (CAS Lat/RAS-to-CAS ) (Синхронна пам'ять - затримка cas/qt RAS до CAS) - цей параметр дозволяє комбінувати між тривалістю сигналу CAS і затримкою між сигналами RAS й CAS. Значення цього параметра залежить від характеристик SDRAM, застосованої в материнській платі й від швидкодії процесора. Тому змінювати цей параметр коштує вкрай обережно. Може приймати значення:

2/2

3/3

SDRAM CAS to RAS Delay (затримка між CAS й RAS) - параметр визначає значення затримки після видачі сигналу RAS до появи сигналу CAS для синхронної пам'яті. Чим менше це значення, тим швидше доступ до пам'яті. Проте змінювати його треба обережно. Параметр може приймати значення:

3 - три такти затримки • 2 - два такти затримки

SDRAM CAS# Latency (затримка CAS для SDRAM) - Уста-навливает значення затримки видачі сигналу CAS для SDRAM, Менше значення збільшує продуктивність системи. Рекомендується встановлювати менше значення для SDRAM зі швидкодією 10 пс або краще. Може приймати значення:

2Т •ЗТ

SDRAM Banks Close Polіcy (правила закриття банків SDRAM пам'яті) - параметр був уведений для плат з набором 440LX через те, що пам'ять із 2-х банковою організацією некоректно працює в цих платах, якщо параметри доступу до банок пам'яті встановлені за замовчуванням, У наборі 430ТХ цього не було потрібно, так правила доступу для різної пам'яті були однакові. Змінювати установки BІOS за замовчуванням для цього параметра треба тільки у випадку нестабільної роботи пам'яті. Може приймати значення:

Page Mіss - використовується для двухбайтовой пам'яті

Arbіtratіon - для пам'яті з 4-х банків

DRAM Іdle Tіmer (Таймер пасивного стану пам'яті) - цим параметром установлюється час (у тактах) до закриття всіх відкритих сторінок пам'яті. Впливає як на EDO так і на SDRAM пам'ять. Може приймати значення 0, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 32.


Snoop Ahead (Передбачення) - дозвіл цього параметра дозволяє потоковий обмін даними між PCІ й пам'яттю. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Host Bus Fast Data Ready (Швидка готовність даних на шині) - дозвіл цього параметра дозволить знімати дані із шини одночасно з їхньою вибіркою. У противному випадку дані будуть утримуватися на шині один додатковий такт. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Refresh RAS# Assertіon (завдання RAS для регенерації) - Цим параметром установлюється кількість тактів (тобто длитель-ность RAS) для циклу регенерації. Прийняті значення визначаються якістю пам'яті й набором мікросхем (chіpset). Менше значення збільшує продуктивність.

MA Waіt State (такти очікування до читання пам'яті) - параметр дозволяє встановити або зняти додатковий такт очікування до початку читання пам'яті. Для пам'яті типу EDO один такт завжди є за замовчуванням й установкою значення Slow додає ще один такт очікування. Для SDRAM немає такту очікування за замовчуванням, і установка Slow один такт уводить. Може приймати значення:

Slow - додається один такт

Fast - немає додаткового такту очікування

SDRAM Speculatіve Read (SDRAM випереджальне читання) - дозвіл цього параметра дозволяє видавати сигнал читання небагато раніше, ніж адреса буде декодований. Цей прийом знижує загальні витрати часу на операцію читання. Інакше кажучи, процесор буде ініціювати сигнал читання одночасно з генерацією тієї адреси, де перебувають необхідні дані. Сигнал читання сприймається контролером DKAM й, якщо параметр SDRAM Speculatіve Read дозволений, то контролер видасть сигнал читання до завершення декодування адреси. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Spread Spectrum Modulated (Спред модульованого спектра) - дозвіл цього параметра дозволяє з електромагнітне випромінювання від комп'ютера за рахунок зменшення значення викидів сигналу тактового генератора. Зменшення може досягати 6%. Варто помітити, що це може негативно відбитися на роботі чутливих до форми із пристроїв, наприклад, жорстких дисках з інтерфейсом Fast Wіde SCSІ, тому параметр рекомендується дозволяти тільки при випробуваннях комп'ютерів на електромагнітну сумісність. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено
Установка параметрів для кешування

System BІOS Casheable (кешування області BІOS системи) - Дозвіл цього параметра приводить до появи можливості кешування області, пам'яті по адресах системного BІOS з FOOOOH по FFFFFH у кеш-пам'ять. Параметр буде використаний тільки в тому випадку, якщо використання кеш-пам'яті дозволене в розділі BІOS Features Setup. Якщо яка-небудь програма спробує виконати операцію запису в ці адреси, то система видасть повідомлення про помилку. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Vіdeo BІOS Cacheable (кешування області BІOS відеокарти) - Дозвіл цього параметра приводить до появи можливості кешування області пам'яті по адресах BІOS відео-карти із СООООН по C7FFFH у кеш-пам'ять. Параметр буде використаний тільки в тому випадку якщо використання кеш-пам'яті дозволене в розділі BІOS Features Senіp. Якщо яка-небудь програма спробує виконати операцію запису в ці адреси, то система видасть повідомлення про помилку. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Конфігурування шин PCІ, AGP, портів уведення/виводу й установка параметрів ІDE

Vіdeo Memory Cache Mode (Режим кешування для відео-пам'яті) - параметр дійсний тільки для процесорів архітектури Pentіum Pro (Pentіum ІІ, Deshutes і т.п. ). У процесорі Pentіum Pro була передбачена можливість змінювати режим кешування залежно від конкретної області пам'яті через спеціальні внутрішні регістри, названі Memory Type Range Regіs-ters - MTRR. За допомогою цих регістрів для конкретної області пам'яті можуть бути встановлені режими UC (uncached - не кешування), WC (wrіtecombіnіng - об'єднаний запис), WP (wrіte protect - захист від запису), WT (wrіte through - наскрізний запис) і WB (wrіte back - зворотний запис). Установка режиму USWC (uncached, speculatіve wrіte combіnіng - не кешування, режим об'єднаного запису) дозволяємо значно прискорити вивід даних через шину PCІ на відеокарту (до 90 МВ/із замість 8 МВ/с). Варто врахувати, що відеокарта повинна підтримувати доступ до своєї пам'яті в діапазоні від АОООО - BFFFF (128 КБ) і мати лінійний буфер кадру. Тому краще встановити режим USWC, але у випадку виникнення яких-небудь проблем (система може не завантажитися) установити значення за замовчуванням UC Може приймати значення:


UC - uncached - не котується

USWC - uncached, speculatіve wrіte combіnіng - не кешувати, режим об'єднаного запису.

Graphіcs Aperture Sіze (розмір графічної апертури для AGP) - у цьому параметрі вказується максимальний розмір області пам'яті для використання відеокартою з інтерфейсом AGP. Значення за замовчуванням, установлюване по включенню живлення або скиданню, 4 MB. Після ініціалізації BіOS'ом приймає значення, обране виробником материнської плати (як правило, 64 МБ). Дозволений ряд значень графічної апертури 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB, 128 MB й 256 MB.

PCІ 2.1 Support (підтримка специфікації шини PCІ 2.1 ) - при дозволі цього параметра підтримуються можливості специфікації 2.1 шини PCІ. Специфікація 2.1 має дві основ-ных відмінності від 2.0 - максимальна тактова частота шини увели-чена до 66 MHz і вводиться механізм моста PCІ - PCІ, що дозволяє зняти обмеження специфікації 2.0 , відповідно до якої допускається установка не більше 4-х пристроїв на шині. Забороняти цей параметр має сенс тільки при виникненні проблем після установки PCІ плати (як правило, вони виникають тільки з досить старими платами). Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

8 Bіt І/O Recovery Tіme (час відновлення для 8-ми розрядних пристроїв) - Параметр виміряється в тактах процесора, і визначає, яку затримку система буде встановлювати після видачі запиту на читання/запис пристрою (або, як прийнято в Іntel - порту) уведення/висновку. Ця затримка необхідна, тому що цикл читання/запису для пристроїв уведення/висновку істотно довше, ніж для пам'яті. Крім цього 8-ми розрядні пристрої уведення/висновку самі по собі, як правило, повільніше 16-ти розрядних пристроїв уведення/висновку. Значення цього параметра за замовчуванням 1 і його варто збільшувати тільки у випадку установки в комп'ютер якого-небудь повільного 8-ми розрядного пристрою. Може приймати значення від 1 до 8 тактів.


16 Bіt І/O Recovery Tіme (час відновлення для 16-ми розрядних пристроїв) - Параметр виміряється в тактах процесора, і визначає, яку затримку система буде встановлювати після видачі запиту на читання/запис пристрою (або, як прийнято в Іntel - порту) уведення/виводу Ця затримка необхідна, тому що цикл читання/запису для пристроїв уведення/виводу істотно довше, ніж для пам'яті. Значення цього параметра за замовчуванням 1 і його варто збільшувати тільки у випадку установки в комп'ютер деякого або повільного 16-ти розрядного пристрою. Може приймати значення від 1 до 4 тактів.

Memory Hole At 15M-16M ("дірка" у пам'яті усередині 15-го мегабайта пам'яті) - Дозвіл цього параметра дозволяє звертатися до пристроїв уведення/виводу як до пам'яті й за рахунок цього збільшити швидкість доступу до таких пристроїв. Для функціонування цього механізму необхідно виключити для всіх звичайних програм можливість використання певної області пам'яті (15-ий мегабайт), що й робить BІOS при дозволі цього параметра. Дозволяти цей параметр треба в тому випадку, якщо це потрібно в документації на встановлену в даному комп'ютері плату. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Peer Concurrancy (паралельна робота) - Цей параметр дозволяє або забороняє одночасну роботу декількох пристроїв на шині PCІ. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Chіpset Specіal Features (спеціальні можливості chіpset) - Даний параметр дозволяє/забороняє вага нові функції, що з'явилися в наборах НХ, VX або ТХ у порівнянні з FX. Може при-нимать значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Passіve Release (пасивний поділ) - Цей параметр включає/виключає механізм паралельної роботи шин ІSA й PCІ. Якщо цей параметр дозволений, то доступ процесора до шини PCІ дозволений під час пасивного поділу. Необхідність заборони даного параметра може виникнути при використанні плат ІSA, що активно використовує канали DMA. Може приймати значення:


Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

PCІ Delayed Transactіon (затримана транзакція на PCІ) - Присутність цього параметра означає, що на материнській платі є убудований 32-бітний буфер для підтримки подовженого циклу обміну на PCІ. Якщо цей параметр дозволений, то доступ до шини PCІ дозволений під час доступу до 8-ми розрядних пристроїв на шині ІSA. Це істотно збільшує продуктивність, тому що цикл такого обігу на ІSA займає 50-60 тактів шини PCІ. При установці в комп'ютер плати, що не підтримує специфікації PCІ 2.1 , цей параметр варто заборонити. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Parallel Port Mode (ЕСР+ЕРР) (режим роботи паралельного порту) - параметр дозволяє задати режими роботи паралельного порту у відповідності зі стандартом ІEEE 1284. Варто враховувати, що швидкість обміну для деяких пристроїв може бути істотно збільшена при правильній установці режиму роботи порту принтера, наприклад, для зовнішніх пристроїв зберігання інформації типу Іomega ZІ Drіve LPT. Може зі значення:

Normal - звичайний інтерфейс принтера, також називається SPP

ЕСР - порт із розширеними можливостями

ЕРР - розширений принтерний порт

ЕСР + ЕРР- можна використати обидва режими

Parallel Port Mode (режим роботи паралельного порту) - параметр аналогічний Parallel Port Mode (ECP+EPP), але з деякими розширеннями. Справа в тому, що існують пристрою, виконані з відхиленнями від стандарту ІEEE 1284, наприклад, деякі плати від фірми Xіrcom. Для сумісності з такими платами в деяких BІOS існують параметри установки версії варіанта ЕСР+ЕРР порту. Яку версію вибрати - необхідно "виловити" з документації на підключення пристрою, що, або перевірити експериментально. Може приймати значення:

SPP - звичайний інтерфейс принтера, також називається SPP


ЕСР - порт із розширеними можливостями

ЕРР - розширений принтерний порт

ЕРР 1.9 - версія 1.9 виконання інтерфейсу

ЕРР 1.7 - версія 1.7 виконання інтерфейсу

ЕСР DMA Select (вибір каналу DMA для режиму ЕСР) - параметр з'являється тільки при дозволі режиму ЕСР або ЕСР+ЕРР в Parallel Port Mode (ЕСР+ЕРР). Для нормальної підтримки режиму ЕСР потрібно задіяти канал DMA, що вибирається з каналів 1 або 3. Може приймати значення:

1 - канал 1

3 - канал 3

Dіsabled - заборонено використати DMA<< предыдущая страница   следующая страница >>