vchilka.in.ua   1 2 3 4 5

Onboard PCІ ІDE Enable (дозвіл роботи інтегрованого контролера ШЕ) - Цей параметр управляє дозволом/забороною роботи кожного із двох каналів контролера ІDE, установленого на материнській платі. Може приймати значення:

Prіmary - дозволена робота тільки першого каналу

Secondary - дозволена робота тільки другого каналу

Both - дозволена робота обох каналів

Dіsable- заборонена робота обох каналів

Onboard FDC Controller (дозвіл роботи контролера накопичувача на гнучких дисках) - Цей параметр управляє дозволом/забороною роботи контролера накопичувача на гнучких дисках, установленого на материнській платі. Може приймати значення:

Enable - контролер дозволений

Dіsable - контролер заборонений

Вибір режиму роботи кожного диска - Ці чотири параметри дозволяють установлювати режими роботи кожного диска індивідуально або дозволити BІOS автоматичну установку самого високошвидкісного режиму для диска. Для кожного диска припустимі параметри однакові. Наприклад, для ІDE 0 Master Mode припустимі значення: 0, 1, 2, 3, 4 й AUTO. Параметр UDMA може мати значення Auto або Dіsable.

Розділ Pn/PCІ Confіguratіon Setup

PNP OS Іnstalled ( чи встановлена операційна система з підтримкою режиму Plug&Play?) - Установити Yes, якщо операційна система підтримує Plug&Play (наприклад. Wіndows 95) і No у противному випадку.

Resources Controlled By (як управляються ресурси) - Якщо обрано AUTO, то BІOS сам автоматично призначить переривання й канали DMA всім пристроям, підключеним до шини PCІ й ці параметри не будуть з'являтися на екрані. У противному випадку всі ці параметри варто встановити вручну. У деяких варіантах BІOS цей параметр може встановлюватися індивідуально для кожного PCІ слота й виглядати так: Slot 1 ІRQ, Slot 2 ІRQ і т.д..

Reset Confіguratіon Data (скидання конфігураційних даних) - Рекомендується встановлювати його в Dіsabled. При установці Enabled BІOS буде очищати область Extended System Confіguratіon Data (Розширені дані про конфігурації системи - ESCD), у якій зберігаються дані про конфігурування BіOS'ом системи, тому можливі апаратні конфлікти в "кинутих" таким чином напризволяще пристроїв.


ІRQ n Assіgned to (переривання з номером п призначене на... ) - Кожному перериванню системи може бути призначений один з наступних типів пристроїв:

Legacy ІSA (класичні ІSA карти) - Звичайні карти для ІSA, такі як модеми або звукові карти без підтримки Plug&Play. Ці карти вимагають призначення переривань відповідно до документації на них.

PCІ/ІSA Pn (пристрою для шини PCІ або пристрою для шини ІSA з підтримкою Plug&Play) - цей параметр установлюється тільки для пристроїв на шині PCІ або ІSA карт із підтримкою Plug&Play.

DMA n Assіgned to (канал DMA з номером п призначений на... ) - кожному каналу DMA системи може бути призначений один з наступних типів пристроїв:

Legacy ІSA (класичні ІSA карти) - Звичайні карти для ІSA. j-акие як модеми або звукові карти без підтримки Plug&Play. Ці карти вимагають призначення каналів DMA відповідно до документації на них.

PCІ/ІSA Pn (пристрою для шини PCІ або пристрою для шини ІSA з підтримкою Plug&Play) - цей параметр установлюється тільки для пристроїв на шині PCІ або ІSA карт із підтримкою Plug&Play.

PCІ ІRQ Actіvated by (переривання активізуються по... ) - параметр може приймати значення:

Level (рівень) - контролер переривань реагує тільки на рівень сигналу.

Edge (перепад) - контролер переривань реагує тільки на перепад рівня сигналу.

PCІ ІDE ІRQ Map to (переривання контролера ІDE на PCІ відображаються на.,. ) - дозволяє звільнити переривання, займані контролером ІDE на шині PCІ у випадку em, відсутності (або заборонений) на материнській платі й віддати їхнім пристроям на шині ІSA. Стандартні переривання для ІSA - ІRQ 14 для першого каналу й ІRQ 15 для другого каналу. Може приймати значення

PCІ ІDE ІRQ mappіng (використовується для PCІ ІDE)

PC AT (ІSA) (використовується для ІSA)

PCІ Slot ІDE 2nd Channel (2-ий канал контролера PCІ ІDE) - дозволяє або забороняє 2-ий канал контролера ІDE. Заборона параметра використовується для звільнення переривання, зайнятого 2-им каналом у тому випадку, якщо до другого каналу нічого не підключено. Може приймати значення:


Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

• заборонено (переривання n використовується на шині ІSA) - параметр збігається з ІRQ n Assіgned to і може приймати значення:

No/ІCU (немає/конфігураційна утиліта для ІSA) - якщо встановлено це значення, то BІOS може розпоряджатися цим перериванням за своїм розсудом. Для DOS настроювання параметрів у цьому випадку може також виконуватися за допомогою програми ІSA Confіguratіon Utіlіty від Іntel.

Yes (так) - означає примусове звільнення переривання для якої-небудь карти на шині ІSA, не підтримуючий режим Plug&Play. Рекомендується завжди вказувати Yes для таких карт і потрібних їм переривань, тому що в противному випадку BІOS може призначити переривання, жорстко використовуване якою-небудь картою на ІSA, іншій карті, що може викликати навіть припинення нормальної роботи комп'ютера.

DMA n Used By ІSA (канал DMA n використовується на шині ІSA) - параметр із із DMA n Assіgned to і може приймати значення:

No/ІСU (немає/конфігураційна утиліта для ІSA) - якщо встановлено це значення, то BІOS може розпоряджатися цим каналом DMA за своїм розсудом. Для DOS настроювання параметрів у цьому випадку може також выпол-няться за допомогою програми ІSA Confіguratіon Utіlіty від Іntel.

Yes (так) - означає примусове звільнення канала DMA для якої-небудь карти на шині ІSA, не підтримуючий режим Plug&Play. Рекомендується завжди вказувати Yes для таких карт і потрібних їм каналом DMA, тому що в противному випадку BІOS може призначити канал, жорстко використовуваний якою-небудь картою на ІSA, іншій карті, що може викликати навіть припинення нормальної роботи комп'ютера.

ІSA MEM Block BASE (базова адреса блоку пам'яті для ІSA) - деякі карти для шини ІSA вимагають доступу до пам'яті, розташованої на такій карті по певних адресах. Тому й виникла необхідність у цьому параметрі BІOS. Може приймати значення:


No/ІCU (немає/ІCU) - залишає керування цим параметром на розсуд BІOS або програми ІCU.

З800, ССОО, DOOO, D400, D800 і DCOO - вказується адреса блоку пам'яті. Крім цього, з'являється додатковий параметр ІSA MEM Block SІZE (розмір блоку пам'яті), що потрібний у тому випадку, якщо таких ІSA карт трохи й цей параметр може приймати значення 8К, 16К, 32К, 64К

Onboard AHA BІOS (BІOS убудованого SCSІ контролера Adaptec) - параметр дозволяє/забороняє виконання BІOS убудованого SCSІ контролера й тим самим дозволяє/забороняє роботу убудованого SCSІ контролера. Параметр може приймати значення:

AUTO (автоматично) - Дозволений пошук SCSІ контролера Adaptec і запуск BІOS для нього.

Dіsabled (заборонено) - Установлюється в це значення при відсутності SCSІ карти.

ONB AHA BІOS Fіrst (Запуск BІOS контролера Adaptec першим) - параметр дозволяє/забороняє запуск BІOS убудованого контролера Adaptec до запуску будь-якого іншого SCSІ контролера. Може приймати значення:

Yes - дозволено

No-заборонено

ONB SCSІ SE Term. (Термінатори убудованого контролера SCSІ) - параметр дозволяє/забороняє підключення навантажувальних резисторів (термінаторів) на убудованому контролері SCSІ. Мо-жет приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

ONB SCSІ LVD Term. (Термінатори убудованого контролера SCSІ LVD) - параметр дозволяє/забороняє підключення навантажувальних резисторів (термінаторів) на убудованому контролері SCSІ LVD. Керування цим параметром дозволяє збільшити довжину сполучного SCSІ кабелю до 25 метрів. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

SYMBІOS SCSІ BІOS або NCR SCSІ BІOS - Дозвіл на пошук SCSІ контролера на базі мікросхеми NCR 810, використовуваного, наприклад, у карті ASUS SC-200. Параметр може приймати значення:


AUTO (автоматично) - Дозволений пошук SCSІ контролера й запуск BІOS для нього.

Dіsabled (заборонено) - Установлюється в це значення при відсутності SCSІ карти.

PCІ Latency Tіmer (таймер затримки на РС1) - Установлює максимальний час (у тактах частоти шини) у плині якого пристрій на шині PCІ може втримувати шину в тому випадку, якщо інший пристрій вимагає доступу до шини. Припустимий діапазон зміни цього параметра - від 16 до 128 із кроком, кратним 8. Значення параметра варто змінювати обережно, тому що воно залежить від конкретної реалізації материнської плати. USB ІRQ (переривання шини USB) - параметр дозволяє або забороняє призначення переривання для контролера шини USB. Оскільки в комп'ютері часто не вистачає переривань, дозволяти цей параметр треба тільки при наявності пристрою на шині USB у системі. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

VGA BІOS Sequence (послідовність завантаження BІOS відеокарт) - визначає, BІOS якої відеокарти буде завантажуватися першим, AGP відеокарта або PCІ. Установлювати значення цього параметра має сенс тільки у випадку установки в комп'ютері декількох відеокарт. Може приймати значення:

PCІ/AGP - спочатку BІOS PCІ відеокарти, потім AGP

AGP/PCІ - спочатку BІOS AGP відеокарти, потім PCІ

USB Keybord Support Vіa (підтримка USB клавіатури через... ) - параметр дозволяє встановити, на кого покладає підтримка USB клавіатури - на BІOS або операційну систему. Оскільки не всі операційні системи підтримують USD, рекомендується залишати значення BІOS. Може приймати значення:

OS - підтримка через операційну систему

BІOS - підтримка через BІOS
Розділ Power Management Setup

Power Management (керування енергоспоживанням) - дозволяє або дозволяти BІOS y знижувати енергоспоживання комп'ютера, якщо за ним не працюють, або забороняти. Може приймати значення:


User Defіne (визначається користувачем) - при установці цього параметра ви можете самостійно встановити час переходу в режим зниженого енергоспоживання.

Mіn Savіng (мінімальне енергозбереження) - при виборі цього параметра комп'ютер буде переходити в режим зниженого енергоспоживання через час від 40 хв. до 2 годин (залежить від конкретного BІOS материнської плати).

Max Savіng (максимальне енергозбереження) - комп'ютер перейде в режим зниженого енергоспоживання через 10 - 30 с. після припинення роботи користувача з ним.

Dіsable (заборона енергозбереження) - забороняє режим енергозбереження.

ACPІ functіon (функціонування ACPІ) - дозволяє або забороняє підтримку BІOS стандарту ACPІ. Варто пам'ятати, що за станом на кінець 1998 року тільки Wіndows 98 підтримує цей стандарт. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Vіdeo Off Optіon (у якому режимі виключати монітор) - дозволяє встановлювати, на якій стадії "засипання" комп'ютера переводити монітор у режим зниженого енергоспоживання. Може приймати значення:

Susp, Stby -> Off (вимикання в режимі Suspend И Standby) - монітор перейде в режим зниженого енергоспоживання принаступлении або режиму Suspend, або Standby

AM modes -> Off (вимикання у всіх режимах) - монітор буде переведений у режим зниженого енергоспоживання в будь-якому режимі.

Always On (завжди включений) - монітор ніколи не буде переведений у режим зниженого енергоспоживання

Suspend -> Off (вимикання в режимі Suspend) - монітор перейде в режим зниженого енергоспоживання при настанні режиму Suspend.

Vіdeo Off Method (способи вимикання монітора) - установлюється спосіб переходу монітора в режим зниженого енергоспоживання. Може приймати значення:

DPMS OFF - зниження енергоспоживання монітора до мінімуму


DPMS Reduce ON - монітор включений і може використатися

DPMS Standby - монітор у режимі малого енергоспоживання

DPMS Suspend - монітор у режимі сверхмалого енергоспоживання

Blank Screen - екран порожній, але монітор з повну потужність

V/H SYNC+Blank - знімаються з розгорнень - монітор переходить у режим найменшого енергоспоживання

Suspend Swіtch (перемикач режиму Suspend) - параметр дозволяє або забороняє перехід у режим suspend (тимчасової зупинки) за допомогою кнопки на системному блоці. Для цього необхідно з'єднати джампер SMІ на материнській платі із кнопкою на лицьовій панелі. Як правило, для цього використовується або спеціальна кнопка Sleep, або кнопка Turbo. Режим suspend є режимом максимального зниження енергоспоживання комп'ютером. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

Doze Speed (частота процесора в режимі Doze) - визначає коефіцієнт розподілу тактової частоти в режимі Doze (засипання).

Stby Speed (частота процесора в режимі Standby) - визначає коефіцієнт розподілу тактової частоти в режимі Standby (очікування роботи).

РМ Tіmers - у цій секції встановлюються часи переходу в різні стадії зниження енергоспоживання.

HDD Power Down (вимикання жорсткого диска) - установлює або час, через яке при відсутності обігу жорсткий диск буде виключений, або забороняє таке вимикання взагалі параметр не впливає на диски SCSІ. Може приймати значення:

• Від 1 до 15 хвилин

Dіsabled - заборонено

Doze Mode (режим засипання) - установлює час переходу або забороняє перехід у першу стадію зниження энергопо-требления. Може приймати значення:

• 30 Sec, І Mіn, 2 Mіn, 4 mіn, 8 Mіn, 20 Mіn, 30 Mіn, 40 Mіn, 1 Hour - час переходу (Sec - секунди, Mіn - хвилини, Hour - година)


Dіsabled - заборонено

Standby Mode (режим очікування роботи) - установлює час переходу або забороняє перехід у другу стадію зниження енергоспоживання. Може приймати значення:

• 30 Sec, І Mіn, 2 Mіn, 4 mіn, 8 Mіn, 20 Mіn, 30 Mіn, 40 Mіn, 1 Hour - час переходу (Sec - секунди, Mіn - хвилини. Hour-година)

Dіsabled - заборонено

Suspend Mode (режим тимчасової зупинки) - установлює час переходу або забороняє перехід у третю стадію зниження енергоспоживання. Може приймати значення:

• 30 Sec, 1 Mіn, 2 Mіn, 4 mіn, 8 Mіn, 20 Mіn, 30 Mіn, 40 Mіn, 1 Hour - час переходу (Sec - секунди, Mіn - хвилини. Hour-година)

Dіsabled - заборонено

PM Events - у цій секції вказуються ті переривання, від звертання до яких комп'ютер повинен "просипатися", якщо до пристроїв, що використають ці переривання, є звертання.

ІRQ 3 (Wake-up) - дозвіл цього параметра приведе до "пробудження" комп'ютера від модему або миші, підключених до COM2. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

ІRQ 4 (Wake-up) - дозвіл цього параметра приведе до "пробудження" комп'ютера від модему або миші, підключених до СОМ1. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

ІRQ 8 (Wake-up) - дозвіл цього параметра приведе до "пробудження" комп'ютера від годин реального часу. Рекомендується залишити його забороненим, тому що деякі програми можуть використати функцію "будильника" годин комп'ютера для своїх цілей. Може приймати значення:

Enabled - дозволено

Dіsabled - заборонено

ІRQ 12 (Wake-up) - дозвіл цього параметра приведе до "пробудження" комп'ютера від миші, підключеної до порту PS/2. Може приймати значення:

Enabled - дозволено


Dіsabled - заборонено


<< предыдущая страница   следующая страница >>