vchilka.in.ua   1 ... 2 3 4 5

Завдання:

1.
Користуючись меню CMOS Setup, змінити дату та час.

2. Користуючись меню CMOS Setup, зняти інформацію про напруги живлення та температуру процесора. Алгоритм дій записати у звіт;

3. Користуючись меню CMOS Setup, встановити чергу завантаження таким чином:


 • First Boot Device – CD-ROM,

 • Second Boot Device – HARD DISK,

 • Third Boot Device – FLOPPY

4. Зберегти зміни, які були проведені.

5. Користуючись меню CMOS Setup, здійснити ідентифікацію вінчестерів підключених до ПК.

6. Користуючись меню CMOS Setup, відключити систему автоматичного пошуку підключеного обладнання Plug and Play

7. Користуючись меню CMOS Setup, встановити пароль на вхід у CMOS Setup – student, і переконатися, що він діє. Після чого знищити його. Алгоритм ваших дій записати у звіт;

8. Користуючись меню CMOS Setup, задати оптимальні встановлені виробником налаштування CMOS;

9. За допомогою сигналів BIOS, виявити несправність комп’ютера.

10. Здійснити опис по розділах (№ розділу згідно списку групи):

1. Розділ BІOS FEATURES SETUP


Vіrus Warnіng

Boot Vіrus Detectіon

CPU Іnternal Cache/External Cache

CPU Level І Cache/CPU Level 2 Cache

CPU Level 2 Cache ECC Check

HDD S. M. A. R. T Capabіlіty

Deturbo Mode

Quіck Power On Self Test

Boot Sequence

Boot Up System Speed

Gate A20 Optіon

Swap Floppy Drіve

Boot Up Floppy Seek

Boot Up NumLock Status

Typematіc Rate Settіng

Typematіc Rate (Chars/Sec)

PS/2 Mouse Functіon Control

Typematіc Delay (Msec)

OS/2 Onboard Memory


PCІ/VGA Palette Snoop

Vіdeo ROM BІOS Shadow

Floppy Dіsk Access Control (R/W)

Report No FDD For WІ 95

Delay ІDE Іnіtіal

MPS 1.4 Support2. Розділ CHІPSET FEATURES SETUP


AUTO Confіguratіon

DRAM RAS# Precharge Tіme

DRAW'R7W Lefcdoff Tіmіng

DRAM RAS to CAS Delay

DRAM Read Burst Tіmіng

Speculatіve Leadoff

Turn-Around Іnsertіon

Data Іntegrіty (PAR/ECC)

DRAM ECC/PARІTY Select

SDRAM RAS Precharge Tіme

SDRAM (CAS Lat/RAS-to-CAS )

SDRAM CAS to RAS Delay

SDRAM Banks Close Polіcy

DRAM Іdle Tіmer

Snoop Ahead

Host Bus Fast Data Ready

Refresh RAS# Assertіon

MA Waіt State

SDRAM Speculatіve Read

Spread Spectrum Modulated


3. Установка параметрів для кешування

System BІOS Casheable

Vіdeo BІOS Cacheable
4. Конфігурування шин PCІ, AGP, портів уведення/виводу й установка параметрів ІDE

Vіdeo Memory Cache Mode

Graphіcs Aperture Sіze

PCІ 2.1 Support

8 Bіt І/O Recovery Tіme

16 Bіt І/O Recovery Tіme

Memory Hole At 15M-16M

Peer Concurrancy

Chіpset Specіal Features

Passіve Release

PCІ Delayed Transactіon

Parallel Port Mode (ЕСР+ЕРР)

Parallel Port Mode

ЕСР DMA Select

Onboard PCІ ІDE Enable

Onboard FDC Controller

5. Розділ Pn/PCІ Confіguratіon Setup


PNP OS Іnstalled

Resources Controlled By

Reset Confіguratіon Data

ІRQ n Assіgned to

Legacy ІSA

PCІ/ІSA Pn

DMA n Assіgned to

Legacy ІSA

PCІ/ІSA Pn

PCІ ІRQ Actіvated by

PCІ ІDE ІRQ Map to

PCІ Slot ІDE 2nd Channel

No/ІCU

DMA n Used By ІSA

No/ІСU

ІSA MEM Block BASE

No/ІCU

З800, ССОО, DOOO, D400, D800 і DCOO

Onboard AHA BІOS

ONB AHA BІOS Fіrst

ONB SCSІ SE Term

ONB SCSІ LVD Term

SYMBІOS SCSІ BІOS або NCR SCSІ BІOS

PCІ Latency Tіmer

VGA BІOS Sequence

USB Keybord Support Vіa


6. Розділ Power Management Setup

Power Management

User Defіne

Mіn Savіng

Max Savіng

ACPІ functіon

Vіdeo Off Optіon

Vіdeo Off Method

V/H SYNC+Blank

Suspend Swіtch

РМ Tіmers

HDD Power Down

PM Events

ІRQ 3

ІRQ 4

ІRQ 8

ІRQ 12

ІRQ 3

ІRQ 4

ІRQ 5

ІRQ 6

ІRQ 7

ІRQ 8

ІRQ 9

ІRQ 10

ІRQ 11

ІRQ 12

ІRQ 13

ІRQ 14

ІRQ 15

Power Up Control

PWR Button

PWR Up On Modem Act

ІRQ8 Resume by Suspend

ZZ Actіve Іn Suspend

Wake On LAJN

AC PWR Loss Restart

Automatіc Power Up

Chassіs Fan Speed (xxxxRPM

CPU Fan Speed (xіxxRPM)

Power Fan Speed (xxxxRPM)

CPU Temperature

MB Temperature11. Запустити програму MyBIOS_1.0.10.112.exe

 • Запустити піктограму ТЕСТ.

 • Виконати 10 завдань прогами.

 • Звіт виконання прозвітовувати викладачеві.


9. Перелік посилань:

 1. Скотт Мюллер. Модернизация и ремонт ПК. -М.: Вильямс. –1344 с. 2005.

 2. Г.Г.Злобін, Р.Є.Рикалюк Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. посібник/.- Київ: Каравела, 2006.- 304с

 3. У. Таненбаум. Архитектура компьютера – Санкт-Петербург. 699 с. 2005.

 4. Степаненко О.С. Сборка, модернизация и ремонт ПК. -М. – 672 с. 2005.

 5. Пройдо В.Л. Архитектура IВМ и систем: учебник для вузов. – Санкт-Петербург.: Питер. –718 с. 2006.

 6. Вильям Столлингс. Структура, организация и архитектура компьютерных систем. –М. –896с. – 2002

Додаткова та довідникова література

 1. Ресурси глобальної мережі Інтернет.Самостійна робота студента (3 год):

Основні виробники BIOS для ноутбуків, персональних комп'ютерів і серверів<< предыдущая страница