vchilka.in.ua   1 2 3 4 5

Студент ___________________ Гадуп’як М.І.

Керівник роботи ______________ Мельничук Г.В.

Дата видачі завдання «28» січня 2013р.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Львівський регіональний інститут

Кафедра менеджменту організацій

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Спеціальність 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

менеджменту організацій
__________ В.С.Загорський

«_____»___________2013р.

З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу
студенту Кирилюку Денису Юрійовичу

1. Тема: Організація дозвілля на гірськолижних курортах Львівщини.

2. Строк подання студентом роботи до захисту «_____»_____20___р.

3. Вихідні дані до роботи: інформаційні матеріали, зібрані під час навчальних практик, літературні джерела, законодавчі та нормативні акти, Інтернет-ресурси, рекламна продукція, картографічні джерела та ін.

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)


 • характеристика природних умов Львівщини, сприятливих для організації зимових видів рекреації;

 • оцінка рекреаційно-туристичної привабливості гірськолижних курортів Львівщини;

 • створення інноваційного сезонного туристичного продукту для споживачів гірськолижних курортів Львівщини: вибір пунктів маршруту та розробка схеми маршруту, картографічне моделювання маршруту, характеристика транспортних сполучень і вибір транспортних засобів, програмне забезпечення маршруту, організаційно-технічні заходи по забезпеченню маршруту;
 • перспективи та проблеми розвитку гірськолижних курортів Львівщини в рамках проекту «Олімпійська надія - 2022».


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з.п.

Назва етапів курсової роботи

Строк виконання етапів роботи

(№ тижня з початку навчального семестру)

Примітка

1.

Вибір теми курсової роботи. Вивчення літературних, статистичних та інших джерел, відбір матеріалу. Вступ.

1




2.

Розділ 1. (теоретичний) Оцінка рекреаційно-туристичної привабливості гірськолижних курортів Львівщини.

2




3.

Розділ 2. (практичний) Розробка туристичного продукту.

2.1.Вибір пунктів маршруту та розробка схеми маршруту.

3




4.

2.2.Картографічне моделювання маршруту.

4




5.

2.3.Характеристика транспортних сполучень і вибір транспортних засобів.

5




6.

2.4.Програмне забезпечення маршруту.

6




7.

2.5.Організаційно-технічні заходи по забезпеченню маршруту.

7





8.

Розділ 3. (рекомендаційний) Перспективи та проблеми розвитку гірськолижних курортів Львівщини.

8




9.

Висновки та пропозиції.

9




10.

Література. Оформлення курсової роботи. Подання роботи для перевірки.

10




Студент ___________________ Кирилюк Д.Ю.

Керівник роботи ______________ Мельничук Г.В.

Дата видачі завдання «28» січня 2013р.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Львівський регіональний інститут

Кафедра менеджменту організацій

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Спеціальність 5.14010301 «Туристичне обслуговування»
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

менеджменту організацій
__________ В.С.Загорський

«_____»___________2013р.

З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу
студентці Юркевич Юлії Олегівні

1. Тема: Історико-культурні ресурси Золочівщини та їх залучення до туристичних маршрутів.

2. Строк подання студентом роботи до захисту «_____»_____20___р.

3. Вихідні дані до роботи: інформаційні матеріали, зібрані під час навчальних практик, літературні джерела, законодавчі та нормативні акти, Інтернет-ресурси, рекламна продукція, картографічні джерела та ін.

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)


 • історико-краєзнавча характеристика території Золочівського району Львівської області;

 • сучасний стан об’єктів історико-культурної спадщини Золочівщини та їх використання в туризмі;

 • створення інноваційного туристичного продукту із залученням маловідомих об’єктів історико-культурної спадщини Золочівського району: вибір пунктів маршруту та розробка схеми маршруту, картографічне моделювання маршруту, характеристика транспортних сполучень і вибір транспортних засобів, програмне забезпечення маршруту, організаційно-технічні заходи по забезпеченню маршруту;

 • перспективи та проблеми використання та збереження історико-культурної спадщини Золочівського району.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з.п.

Назва етапів курсової роботи

Строк виконання етапів роботи

(№ тижня з початку навчального семестру)

Примітка

1.

Вибір теми курсової роботи. Вивчення літературних, статистичних та інших джерел, відбір матеріалу. Вступ.

1




2.

Розділ 1. (теоретичний) Оцінка туристично-рекреаційної привабливості Золочівського району.

2




3.

Розділ 2. (практичний) Розробка туристичного продукту.

2.1.Вибір пунктів маршруту та розробка схеми маршруту.

3




4.

2.2.Картографічне моделювання маршруту.


4




5.

2.3.Характеристика транспортних сполучень і вибір транспортних засобів.

5




6.

2.4.Програмне забезпечення маршруту.

6




7.

2.5.Організаційно-технічні заходи по забезпеченню маршруту.

7




8.

Розділ 3. (рекомендаційний) Перспективи та проблеми залучення маловідомих об’єктів Золочівщини до туристичних маршрутів.

8




9.

Висновки та пропозиції.

9




10.

Література. Оформлення курсової роботи. Подання роботи для перевірки.

10




Студент ___________________ Юркевич Ю.О.

Керівник роботи ______________ Мельничук Г.В.

Дата видачі завдання «28» січня 2013р.

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Львівський регіональний інститут

Кафедра менеджменту організацій

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Спеціальність 5.14010301 «Туристичне обслуговування»

ЗАТВЕРДЖУЮ


Завідувач кафедри

менеджменту організацій
__________ В.С.Загорський

«_____»___________2013р.

З А В Д А Н Н Я

на курсову роботу
студентці Ілясевич Ярині Богданівні

1. Тема: Проблеми збереження сакральної спадщини Жовківського району Львівської області та її використання в туризмі.

2. Строк подання студентом роботи до захисту «_____»_____20___р.

3. Вихідні дані до роботи: інформаційні матеріали, зібрані під час навчальних практик, літературні джерела, законодавчі та нормативні акти, Інтернет-ресурси, рекламна продукція, картографічні джерела та ін.

4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)


 • історико-краєзнавча характеристика території Жовківського району Львівської області;

 • сучасний стан об’єктів сакральної спадщини Жовківщини та їх використання в туризмі;

 • створення інноваційного туристичного продукту із залученням об’єктів сакральної спадщини Жовківського району: вибір пунктів маршруту та розробка схеми маршруту, картографічне моделювання маршруту, характеристика транспортних сполучень і вибір транспортних засобів, програмне забезпечення маршруту, організаційно-технічні заходи по забезпеченню маршруту;

 • перспективи та проблеми використання, збереження, популяризації сакральних об’єктів Жовківщини в туристичній індустрії Львівщини.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з.п.

Назва етапів курсової роботи

Строк виконання етапів роботи

(№ тижня з початку навчального семестру)

Примітка

1.


Вибір теми курсової роботи. Вивчення літературних, статистичних та інших джерел, відбір матеріалу. Вступ.

1




2.

Розділ 1. (теоретичний) Оцінка сакрального потенціалу Жовківського району.

2




3.

Розділ 2. (практичний) Розробка туристичного продукту.

2.1.Вибір пунктів маршруту та розробка схеми маршруту.

3




4.

2.2.Картографічне моделювання маршруту.

4




5.

2.3.Характеристика транспортних сполучень і вибір транспортних засобів.

5




6.

2.4.Програмне забезпечення маршруту.

6




7.

2.5.Організаційно-технічні заходи по забезпеченню маршруту.

7




8.

Розділ 3. (рекомендаційний) Перспективи та проблеми використання, збереження та популяризації сакральних об’єктів Жовківщини в туризмі.

8




9.

Висновки та пропозиції.


9




10.

Література. Оформлення курсової роботи. Подання роботи для перевірки.

10





<< предыдущая страница   следующая страница >>