vchilka.in.ua 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”Лабораторна робота №1

з дисципліни " Глобальні інформаційні мережі "


Виконав:

студент групи КІ – 41

Сташишин Т.В.

Перевірила:

Юрчак І.Ю.

Львів – 2010

Тема: Основи роботи в ОС UNIX.
Мета: Вивчити основні команди ОС UNIX та їх формати.
Теоретичні відомості
Операційна система - це набір програм, який керує комп'ютером, здійснює зв'язок між користувачем і комп'ютером, і забезпечує користувача інструментальними засобами для виконання необхідної роботи.

Операційна система UNIX - це багатокористувацька система із розділенням часу. Вона складається з 4-х основних компонентів:


  • ядро - програма, яка координує внутрішні функції комп'ютера (такі, як розміщення системних ресурсів); ядро працює невидимо від користувача;

  • shell - програма, яка здійснює зв'язок між користувачем і ядром, інтерпретуючи і виконуючи команди користувача; вона читає ввід і видає повідомлення, забезпечуючи інтерактивність системи;

  • команди - імена програм, які комп'ютер має виконати; пакети програм називаються інструментальними засобами; система UNIX забезпечує інструментальні засоби для створення та зміни тексту, написання програм, створення інструментарію програмного забезпечення, обміну інформацією з іншими користувачами за допомогою комп'ютера;

  • файлова система - набір всіх файлів на комп'ютері; дозволяє користувачу зберігати і легко знаходити інформацію.


Порядок виконання роботи


  1. На панелі задач Windows вибрати Start-> Run.

  2. Ввести команду: telnet svm-070.


  3. Зареєструватись в ОС UNIX.

  4. Ознайомитись з довідковою інформацію по наведених в теоретичній частині командах ОС UNIX (використовуючи команду man).

  5. Навчитись працювати з командами ОС UNIX: створювати та знищувати директорії, створювати, копіювати, перейменовувати, переглядати, архівувати та знищувати файли (всі експерименти проводити в окремій особистій директорії).

  6. Вийти з системи.


Процедура реєстрації в системі ОС UNIX
Реєстрація в системі ОС UNIX відбувається за допомогою команди telnet.

Після цього нам потрібно ввести ім’я користувача (Login) і пароль (Password):
Login: ki-4

Password: ...

$

Якщо реєстраційне ім'я і пароль допустимі в системі UNIX, то система виведе поточну інформацію і підказку команди. Якщо ж при вході в систему буде зроблена помилка вводу імені або пароля, UNIX виведе повідомлення: Login incorrect

Після цього можна спробувати ввійти в систему ще раз.
Основні команди ОС UNIX


logout

Завершити сеанс роботи з UNIX

еxit

Те саме, що і logout

ls

Вивести перелік файлів, що знаходяться в біжучій директорії

rm файли

Знищити один або декілька файлів (знищені файли в UNIX не відновлюються)

mv старе_ім’я нове_ім’я

Перейменувати (перемістити) файл з старе_ім’я в нове_ім’я

cp файл1 файл2


Копіювати файл1 в новий файл з іменем файл2

more файл

Вивести текстовий файл на екран в посторінковому режимі. Дозволяє переглядати файл тільки в прямому напрямку

less файл

Вивести текстовий файл на екран в посторінковому режимі. Ця команда дозволяє переглядати файл, як в прямому, так і в зворотньому напрямку

pwd

Показати біжучу директорію

cd директорія

Змінити біжучу директорію

mkdir директорія

Створити нову пусту директорію

rmdir директорія

Знищити директорію. Ця директорі повинна бути пустою

man команда

Вивести на екран довідку ОС UNIX за вибраною командою

tar

Використовується для роботи з архівами файлів

joe

Потужний текстовий редакторФормати запуску команд ls, rm та список головних ключів
Команда ls.

Призначення:

Виведення списку файлів у каталозі. Якщо каталог не зазначений, використовується поточний каталог.

Синтаксис:

ls [параметри] [ім’я_каталога]

Параметри:

-l

виведення списку файлів в довгому форматі з докладною інформацією;
виведення списку усіх файлів і підкаталогів у каталозі, включаючи сховані файли;

-t

сортування за датою створення або датою останньої зміни файла (файли, змінені останніми, будуть знаходитися на початку списку);

-F

тип файлу (позначає виконавчі файли зірочкою (*), каталоги – косою рискою (/) і символічні посилання – символом @);

-1

виведення інформації про кожен файл або каталог в окремому рядку;

-b

виведення символів, що не друкуються, як вісімкового коду;сортування за датою створення або останньої зміни;виведення списку, відсортованого по стовпцях (значення за замовчуванням);

-d

виведення тільки імені підкаталогу, але не його змісту;

-f

виводить зміст каталога без сортування (саме так, як воно зберігається на диску);

-g

довгий формат виводу, без включення інформації про власника файла;виводить інформацію про індексні дескриптори;

-L


виведення інформації про вихідні файли замість символічних посилань;

-m

неформатоване виведення списку файлів і підкаталогів, розділених комами;

-n

те ж, що і -l, але замість ідентифікаторів користувача і групи виводяться відповідні номери;те ж, що і -l, але не виводиться інформація про групу, до якої належить файл або каталог;виведення косої риски наприкінці імені кожного каталогу;

-q

виведення символів, що не друкуються, як знаків питання (?);

-r

виведення у зворотному порядку;

-R

рекурсивно виводить файли у всіх підкаталогах;

-s

виведення розміру файлів у блоках (за замовчуванням розмір виводиться в байтах);

-u

сортування за датою останнього доступ до файла;виведення списку, відсортованого за рядками.


Команда rm.

Призначення:

Видалення файлів. Для того, щоб мати право видалити файл, необхідно бути його власником, або мати дозвіл на запис у каталог, в якому міститься файл (недостатньо мати дозвіл на запис самого файла).


Синтаксис:

rm [параметри] файли

Параметри:

r

видалення не пустої директорії (рекурсивне видалення);

f

видалення файлів без запиту підтвердження;

i

обов’язковий запит підтвердження.


Формати запуску команди архіватора tar
Команда tar.

Призначення:

Створює архів файлів або розпаковує файли з архіву.

Синтаксис:

tar [параметри] файли_або_каталоги

Параметри:

-c

створює новий архів;

-d

порівнює файли з архіву з файлами з поточного каталога;

-r

додає файли в архів;

-t

виводить зміст архіву;

-x

витягує файли з архіву;

-C каталог

розпаковує файли у вказаний каталог;

-f файл

читає архів не із стрічки, а з вказаного файлу;

-N дата

архівує тільки файли новіше вказаної дати;


-T файл

архівує або розпаковує файли з іменами, вказаними у файлі файл;

-v

виводить довідкову інформацію;

-z

стискає або розпаковує архів за допомогою gzip;

-j

стискає або розпаковує архів за допомогою bzip2.

Архівування файлів:

tar сfv назва архіву (бажано з розширенням .tar) назви файлу/файлів/*

В цій команді атрибути вказуються без «-».

с (create) – створити;

f (file) – у вигляді файлу;

v (verbose) – вивести довідкову інформацію;

tar хfv назва архіву – розархівувати архів;

x (extraction) – розпакувати.

Архівування файлів разом із стисненням:

tar -zсfv назва архіву (.tgz) назви файлу/файлів/* - архівування;

tar -zхfv назва архіву.tgz – розархівування.

Компресія (стиснення) файлів:

gzip -9 (від 0 до 9 степень стиснення) назва файлу/архіву – стиснений файл має розширення *.gz;

gzip –d файл.gz – розархівування.

Висновок: на даній лабораторній роботі я вивчив основні команди ОС UNIX та їх формати.