vchilka.in.ua 1

Рол – перекат на землі, який починається від кисті правої(якщо через праву сторону) руки, проходить задню частину правого плеча, звідти іде по діагоналі по спині до лівого сідничного мязу, при виході з ролу – права нога попереду, ліва трішки позаду, перекат здійснюється строго по прямій лінії.


Акурасі – стрибок може виконуватись, як з місця, так і з розбігу. При виконанні з місця, ноги на землі перебувають на паралельних лініях, з невеличким проміжком між ними, руки спочатку відводяться вперед (корпус тіла рівний), потім починають відводитись назад. Коли руки перебувають повздовж тіла (по швах), починається згин в колінах який закінчується при досягненні руками максимальної задньої точки, коли руки досягли цієї точки і йдуть в протилежну сторону (різкий виніс вперед), коліна починають розгинатись, корпус тіла подається вперед, і відбувається виприг на акурасі. Є три фази польоту. Виприг, пік та приземлення. Практично в будь-якому елементі в фазі польоту від відпригу до піку коліна згинаються і підтягуються вверх(для більшого контролю), в фазі польоту пік-приземлення – ноги плавно розгинаються, виносяться таким чином, щоб бути перед корпусом. В акурасі важливим є правильний прихід на носки стопи, затримка, без зайвих рухів та коливань, на перешкоді.

Лендінг дроп – приземлення після стрибку з висоти на землю. Саме приземлення відбувається на носочки ніг (які при гасінні інерції згинаються в гомілці, колінах і тазі) і з мінімальною затримкою в часі навантаження додатково гаситься упором рук виставлених перед собою (які також згинаються при навантаженнях в кистях та ліктях). Правильна позиція статичного лендінга наступна – носочки ніг та кисті рук знаходяться на паралельних лініях і відстань між ними не більша 30 см, коліна розводяться в різні сторони і НЕ ВПИРАЮТЬСЯ в груди при приземленні (руки проходять між ними).

Дроп в рол – стрибок з висоти з подальшим входом в рол. Виконується наступним чином: ноги при приземленні ставляться на носочки строго паралельно і знаходяться на одній лінії, після часткового гасіння інерції падіння ногами (згин ніг має бути не меншим ніж кут у 90 градусів) рух переутворюється з падіння вниз в рух вперед – входом в рол.

Тухенд (простий) – при виконанні з розбігу – перед перешкодою робиться стопоряща наприжка на дві ноги, після чого руки ставляться зверху на перешкоду, потім іде виліт тазом наверх (і невеличкий згин ніг в колінах) і тяга руками на себе, після чого з перешкоди забирається права рука(якщо робиться через праву сторону) і тіло проноситься з певним зміщенням вправо над перешкодою, приземлення відбувається по лінії розбігу(тобто прямо). Закритий тухенд виконується таким же чином до моменту, коли ноги і таз пронеслись над перешкодою, напрямок руху вирівнюється замиканням(тобто постановкою на перешкоду) правої руки і малим поштовхом обома руками вперед.


Манкі – є два види манкі в самій наприжці перед його виконанням: стопором на дві ноги (як тухенд), та з розніжки. Опишемо найскладніший випадок – манкі з розніжки: правильна розніжка – це три останні кроки перед самим випригом на елемент, і ці три кроки виконуються БЕЗ ВАЛЬСЕТА, тобто ці три кроки мають бути просто правою, лівою та правою ногою (або навпаки, якщо розніжка з лівої ноги). На першому кроці розніжки руки починають виноситись вперед, на другому заводяться назад, ноги в колінах трішки підгинаються, на третьому кроці руки з крайнього заднього положення виходять в крайне переднє (тобто знаходяться перед тілом), корпус тіла подається вперед, нога починає виштовхувати тіло вперед і вверх, руки ставляться зверху на перешкоду (і якщо це парапет, або будь-яка рівна горизонтальна поверхня – руки доторкаються повними долонями) і виштовхують тіло під кутом 45 градусів вперед, після цього іде послідовний швидкий відрив задньої ноги (та що 2га в розніжці) та толчкової та їхній частковий, або повний згин в колінах (чим дальший політ, тим більший згин в колінах). Над перешкодою тулуб, та ноги проносяться паралельно до неї. Приземлення може виконуватись в розніжку, або ж на дві ноги на носочки. Елемент виконується по лінії.

Лейзі – біжучи повздовж перешкоди виконується на ту сторону тіла, яка ближче до перешкоди. Розглянемо, коли ближче до перешкоди знаходиться права частина тіла. При нормальній висоті перешкоди (приблизно по таз), - спочатку ставиться права рука на перешкоду (повною долонею), причому ставиться вона витягнутою перед тілом на куті 45 градусів, після цього іде виніс правої ноги наверх з одночасним поштовхом лівої ноги з землі, коли права рука доходить до 90 градусів (тобто іде повздовж тіла), починається плавний закид правою ногою через перешкоду, коли права нога проходить перешкоду на перешкоді іде зміна рук з правої на ліву. Приземлення відбувається на носочок правої ноги і рух продовжується паралельно до перешкоди.

Деш – при виконанні з розбігу виштовх іде з зручної ноги. Ноги проносяться зверху над перешкодою. Коли над перешкодою знаходиться таз – іде плавна постановка рук на перешкоду, які вирівнюють політ. Приземлення на носочки однієї або двох ніг – з продовженням руху вперед.


Кеш – це сума елементів манкі та дешу. Спочатку іде захід як на манкі, після чого ноги виносяться перед тілом, корпус залишається на місці і таким чином вихід відбувається дешом.

Спід – виконується тільки з розбігу, і може виконуватись на обидві сторони(на праву і ліву руку). З розбігу виконується виштовх лівою ногою наверх, правою ногою тіло починає закидатись в праву сторону. На перешкоду ставиться ліва рука (елемент виконується з викидом тіла направо) коли тіло знаходиться над перешкодою. Рука задає прямий напрямок руху і виштовхом додає швидкості та дозволяє тілу прийняти вертикальне положення, приземлення відбувається на носочок лівої ноги, або ж на дві одночасно.

Тьорн – традиційно виконується на перешкоді з можливістю захвату руками труби(перилки), з місця. Постановка рук іде різнохватом. Якщо ми будемо крутитись через ліву (переносити ноги зліва від точки стрибку) сторону над перешкодою, тоді ліва рука ставиться зверху на трубі, а права захватує трубу знизу, так, що мізинець правої руки найближча фаланга до лівої руки. Ноги ставляться на зручній відстані від перешкоди, після чого іде підсід (не глибше 90 градусів), і виприг наверх, ліва рука затягує корпус на ліво над перешкодою, ноги згинаються в колінах, ліва рука відпускається, і тіло прокручується на 180 навколо правої, опорної, руки. Коли тіло проходить лінію перешкоди, ліва рука ставиться з протилежної сторони труби ліворуч від правої руки(яка під час виконання елементу не відривається), приземлення відбувається на носочки обох ніг одночасно.

Реверс – може виконуватись як з розбігу, так і з місця, на дві сторони, а також або з стопорящого на дві, або з розніжки. З місця – труба обхвачується руками в різнобій, права кладеться зверху праворуч, ліва обхвачує знизу ліворуч, потім іде невеличкий підсід з подальшим виносом ніг і таза наверх праворуч. Ліва рука відривається і круговим рухом задає оберт навколо правої руки, яка відривається в момент, коли тіло знаходиться за перилкою. Приземлення відбувається на носочок лівої ноги, спиною до перилки.


Крейн – елемент виконується з розбігу, з приходом як в акурасі, тільки на одну ногу. Друга нога впирається носочком в стіну.

Стрибок в кетліп – може виконуватись, як з розбігу, так і з місця. При виконанні з розбігу іде виштовх з однієї ноги, перед приходом на стіну, ноги зводяться разом (особливо актуально приземлятись чітко на дві ноги при великих відстанях в цілях безпеки). В момент дотику до стіни ноги мають бути випрямленими, носочки відтягнутими. Руки ставляться з невеличкою паузою після приходу ніг і зачепляються за верх перешкоди. Інерція гаситься згином ніг в голеностопі, колінах та тазі. Коліна як і на лендінгу дивляться назовні і не впираються в грудну клітку.

Спрінг – виконується тільки з розбігу. Це будь-який стрибок з розбігу з однієї ноги на іншу, з переходом в подальший біг.

Баланс – виконується, на тонких перешкодах. Правильна постановка тіла: рівний корпус, руки розведені в сторони для утримання рівноваги, ноги в колінах трішки зігнуті. При ходьбі в балансі, опорною ногою є та, що знаходиться під корпусом, вона має прилягати до поверхні одночасно і п’ятою і носочком, друга нога (та що робить крок) ставиться спочатку на носочок і перекатується на п’яту, після чого відбувається рух корпусу в точку над цією ногою і вона стає опорною. Так і відбувається ходьба в балансі.

Кетбаланс – виконується, як і баланс на тонких перешкодах, які можуть знаходитись також під певним нахилом до горизонту. Суть в тому, що в ходьбі по перешкоді крім ніг участь беруть і руки. Ноги завжди перебувають позаду тіла, на носочках, коліна в статиці завжди перебувають нижче лінії перешкоди.

Вихід на стіну з вису в кетліпі – висячи в кетліпі робиться одночасно тяга руками вверх, і крок будь-якою одною ногою наверх, коли ви підтягнули плечі на рівень з перешкодою іде швидкий перехват руками з вису на пальцях, в упор на лодоні, з закидом ліктів вверх, після чого іде вижим себе наверх. Під час виконання елементу ногами потрібно старатись не гребти вниз по стіні, а впиратись в неї (Ні в якому разі на перешкоду неможна класти лікті).


Волап – елемент виконується тільки з розбігу. Підбігаючи до стіни іде виприг з однієї ноги (наприклад з лівої), права прямою(з невеличким згином в коліні і голеностопі) ставиться в стіну приблизно на рівні тазу, після чого іде поступовий згин правої ноги(але ні в якому разі не тяга ноги в низ!), ліва нога виноситься вверх, коліном дивлячись назовні, ліва рука ставиться на стіні трішки вище голови(для контролю відстані тіла від стіни, та додаткової точки контакту з стіною), права рука в кінці руху різко викидається наверх і зачіпляється за верх перешкоди, після чого ліва нога дотикається до стіни і залишається в зігнутому стані на стіні, а права підтягується наверх і стає в паралельній площині, таким чином ми висимо вже в кетліпі, після чого робиться вихід на стіну.

Поп – початок елемента і середня фаза, та ж сама що і на волапі. Різниця в тому, що він виконується на недуже високій стіні(трішки вище росту людини), і в кінці вильоту іде не вхід в кетліп, а упор на руки, зверху на перешкоді з переходом в будь який волт.

Тік-так – будь-який крок на перешкоду (стіну) з відпригом в довільному напрямку. Нога що перебуває на стіні не тягнеться вниз, а лиш працює на згин і розгин(для максимально довгого часу перебування на стіні), виліт відбувається за рахунок невеличкого поштовху ноги на стіні, та виносу другої, вільної, ноги коліном в напрямку тік-таку.

Волран – біг по стіні. Може виконуватись в будь-якому напрямку(в сторони і наверх). Відрізняється від тік-таку та волапу тим, що тут кількість кроків на стіні має бути більшою за 1.