vchilka.in.ua 1


Перелік запитань на залік


 1. Історичне джерелознавство. Його предмет і завдання.

 2. Місце джерелознавства в системі історичної науки.

 3. Структура історичного джерелознавства.

 4. Поняття теоретичного джерелознавства.

 5. Функціональне джерелознавство та його завдання.

 6. Предметне джерелознавство. Його значення у практиці історичного дослідження.

 7. Проблемне джерелознавство та його завдання.

 8. Дисциплінарна структура джерелознавства.

 9. Спеціальні історичні дисципліни джерелознавчого характеру.

 10. Проблема формування джерелознавчих знань у класичній та середньовічній історіографії.

 11. Розвиток історичного джерелознавства в європейській історіографії ХІХ – ХХ ст.

 12. Розвиток історичного джерелознавства в російській історіографії ХІХ – ХХ ст.

 13. Розвиток історичного джерелознавства в українській історіографії ХІХ – ХХ ст.

 14. Поняття історичного джерела. Визначення та пізнавальні властивості.

 15. Основні етапи існування історичного джерела.

 16. Історичне джерело як об’єктивно-суб’єктивний феномен.

 17. Залежність змісту джерел від спонукальних мотивів його створення.

 18. Поняття та структура джерельної інформації.

 19. Методологічні принципи використання історичних джерел.

 20. Методологія та методика історичного джерелознавства: спільне та відмінне.

 21. Поняття джерелознавчої критики, її завдання.

 22. Структура джерелознавчої критики.

 23. Основні етапи наукової роботи з історичними джерелами.

 24. Наукова класифікація історичних джерел та її завдання.

 25. Поняття класифікаційної ознаки.

 26. Загальні класифікаційні ознаки.

 27. Спеціальні класифікаційні ознаки.

 28. Поняття класифікаційної схеми.
 29. Умовність застосування класифікаційних ознак щодо певних груп джерел.


 30. Комбіновані схеми групування джерел.

 31. Класифікація джерел за способом фіксації інформації.

 32. Загальна характеристика вербальних джерел.

 33. Поведінкові джерела та проблеми їх використання.

 34. Загальна характеристика речових джерел.

 35. Інформативні властивості зображальних джерел та їх види.

 36. Поняття видової класифікації.

 37. Лінгвістичні джерела та їх значення у вивченні вітчизняної історії.

 38. Усні джерела, специфіка зберігання у них історичної інформації.

 39. Загальна характеристика писемних джерел та їх інформативності.

 40. Документальні писемні джерела.