vchilka.in.ua 1

Питання до заліку з дисципліни


«податкове право»
1. Місце інституту податкового права в системі фінансового права.

2. Зміст і особливості інституту податкового права.

3. Зв'язок податкового права з іншими галузями права.

4. Предмет податкового права.

5. Метод податкового права.

6. Поняття податкових правовідносин.

7. Особливості податкових правовідносин.

8. Види податкових правовідносин.

9. Об'єкт податкових правовідносин.

10. Суб'єкти податкових правовідносин.

11. Підстави виникнення, зміни і припинення податкових правовідносин.

12. Податково-правові норми.

13. Система і джерела податкового права.

14. Податкове законодавство.

15. Систематизація в податковому праві.


 1. Система оподаткування України.

 2. Поняття і рівні податкового тиску.

 3. Поняття податку, ознаки податку та функції податку

 4. Співвідношення податку, збору, мита.

 5. Класифікація податків і зборів.

 6. Правовий механізм податку і його елементи.

 7. Обов'язки, права і відповідальність платника податків.

 8. Фізичні особи як платники податків.

 9. Юридичні особи як платники податків

 10. Податкові агенти.

 11. Види об'єктів оподаткування.

 12. Види ставок оподаткування.

 13. Предмет, одиниця і база оподаткування.

 14. Податковий період.

 15. Визначення податкової бази.

 16. Поняття податкової пільги.

 17. Форми податкових пільг.

 18. Правове регулювання територіальних податкових пільг.

 19. Методи оподаткування.

 20. Визначення суми податку.

 21. Терміни сплати податків.

 22. Зміна терміну сплати податків.

 23. Джерела сплати податку.

 24. Поняття податкової звітності.
 25. Податкова декларація.


 26. Поняття податкового обов'язку.

 27. Виникнення, зміна і припинення податкового обов'язку.

 28. Державні податкові адміністрації і державні податкові інспекції.

 29. Податкова міліція.

 30. Види перевірок.

 31. Характеристика документальної позапланової перевірки

 32. Терміни подачі податкової звітності.

 33. Характеристика документальної планової перевірки.

 34. Характеристика камеральної перевірки.

 35. Юридичні особи як платники податків.

 36. Фізичні особи як платники податків.

 37. Внесення змін в податкову звітність.

 38. Акцизний податок.

 39. Податок на землю.

 40. Місцеві податки і збори.

 41. Екологічний податок.

 42. Податок на додану вартість.

 43. Плата за користування надрами.

 44. Збір за спеціальне використання води.

 45. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

 46. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів.

 47. Податкові консультації.

 48. Особливості податкових систем зарубіжних країн.

 49. Податкова документація: сутність її та призначення.

 50. Класифікація податкових порушень.