vchilka.in.ua 1

Питання з дисципліни


«Право інтелектуальної власності» 1. Поняття та ознаки об`єктів права інтелектуальної власності. Ознаки охороноспроможності об`єктів права інтелектуальної власності.

 2. Об`єкти авторського права.

 3. Об`єкти суміжних прав.

 4. Об`єкти права промислової власності.

 5. Об`єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.

 6. Поняття суб`єктів права інтелектуальної власності.

 7. Класифікація суб`єктів права інтелектуальної власності.

 8. Автор як первинний суб`єкт права інтелектуальної власності. Співавторство та його види.

 9. Заявники як суб`єкти права інтелектуальної власності.

 10. Правонаступники як суб`єкти прав інтелектуальної власності

 11. Правове становище роботодавця як суб`єкта права інтелектуальної власності.

 12. Володільці прав інтелектуальної власності. Їх правове положення.

 13. Держава як володілець прав інтелектуальної власності.

 14. Поняття авторського права та сфера його дії.

 15. Види об`єктів авторського права.

 16. Виникнення, оформлення та строки чинності авторського права.

 17. Особисті немайнові та майнові права автора.

 18. Строки охорони авторських прав.

 19. Поняття, сутність та види суміжних прав.

 20. Охорона суміжних прав та критерії її надання.

 21. Права виконавців та їх зміст.

 22. Права виробників фоно-, відео- та аудіограм.

 23. Права організацій теле- і радіомовлення.

 24. Поняття охорони і захисту прав та їх співвідношення.

 25. Способи охорони та захисту авторських і суміжних прав.

 26. Поняття та визначення контрафактних порушень авторських та суміжних прав. Порядок захисту авторських та суміжних прав.

 27. Способи цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав.
 28. Права творчих об`єднань по захисту авторських прав.


 29. Поняття патентного права. Відмінність патентного права від авторського права.

 30. Охоронні документи в патентному праві.

 31. Поняття патенту та його види. Строки дії патенту.

 32. Свідоцтво на знаки для товарів і послуг.

 33. Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію.

 34. Заявка на видачу охоронного документа та вимоги щодо неї.

 35. Формальна та кваліфікаційна експертизи. Порядок та підставиїх проведення.

 36. Поняття, ознаки та види винаходів. Права винахідника.

 37. Поняття та ознаки корисної моделі.

 38. Право на патентування об`єктів права промислової власності в іноземних країнах. Умови патентування.

 39. Системи патентування іноземних держав та їх особливості.

 40. Порядок подання заявки на патентування об`єктів права промислової власності в іноземних державах та її зміст