vchilka.in.ua 1

Семінарське заняття № 1


Увага

План


 1. Основні підходи до визначення уваги. Психологічні теорії уваги.

 2. Функції уваги. Особливості розвитку та шляхи формування властивостей уваги.

 3. Увага в пізнавальній діяльності особистості.

 4. Психологічна активність і форми її прояву.

 5. Усвідомлюване і неусвідомлюване в пізнавальній діяльності.

 6. Психічна саморегуляція, довільне і мимовільне в саморегуляції.

 7. Неспання та увага. Активація та увага.

 8. Основні підходи до визначення уваги.

 9. Психологічні теорії уваги. Функції уваги.

 10. Розвиток і формування уваги.

 11. Деякі вікові особливості розвитку уваги. Шляхи формування властивостей уваги.

Література

 1. Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посіб. / С.С. Занюк. - К. : Либідь, 2002. - 304 с.

 2. Корольчук М.С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми, методики / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 320 с.

 3. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / М.С. Корольчук. - К.: ІНКОС, 2002. - 272 с.

 4. Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. - К. : Ельга ; Ніка- Центр, 2008.-400 с.

 5. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / М.С. Корольчук. - К. : Ельга ; Ніка-Центр, 2008. - 400 с.

 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - 3-є изд. - М. : Политиздат, 1982. - 304 с.

 7. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 272 с.

Семінарське заняття № 2

Уява і уявлення у творчій діяльності

План

 1. Поняття про уявлення та уяву. Класифікація уяви та уявлення.
 2. Види і прийоми уяви. Фізіологічні основи уяви.


 3. Уява та органічні процеси. Уява та фантазія.

 4. Розвиток уяви. Поняття про творчість.

 5. Творчість як розв’язування творчих задач. Творче натхнення. Психологічні проблеми навчання творчості.

 6. Творчий тренінг. Уява, фантазія, творчість у. професійній діяльності психолога.

 7. Психофізіологічні основи, види і прийоми уяви.

 8. Загадки та проблеми свідомості.

 9. Психіка як властивість мозку пізнавати навколишній світ.

 10. Поняття про свідоме і підсвідоме.

 11. Самосвідомість особистості.

 12. Психологічні механізми розуміння та усвідомлення.

 13. Самоконтроль у сфері психічних явищ.


Література

 1. Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посіб. / С.С. Занюк. - К. : Либідь, 2002. - 304 с.

 2. Корольчук М.С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми, методики / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 320 с.

 3. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / М.С. Корольчук. - К.: ІНКОС, 2002. - 272 с.

 4. Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. - К. : Ельга ; Ніка- Центр, 2008.-400 с.

 5. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / М.С. Корольчук. - К. : Ельга ; Ніка-Центр, 2008. - 400 с.

 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - 3-є изд. - М. : Политиздат, 1982. - 304 с.

 7. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 272 с.

Семінарське заняття № 3

Психологічна структура особистості

План
 1. Головні компоненти психологічної структури особистості у вітчизняних (Б.Г. Ананьєв, К.К. Платонов, С.Л. Рубінштейн) та зарубіжних (3. Фрейд, К. Юнг, Г.Меррей та ін.) психологічних концепціях.


 2. Структурно-функціональні та індивідуально-психологічні характеристики особистості.

 3. Типове та індивідуальне в структурі особистості. Роль і місце задатків і здібностей у психологічній структурі особистості.

 4. Темперамент як біологічний фундамент особистості.

 5. Характер як каркас особистості. Природа характеру.

 6. Спрямованість особистості: поняття, сутність, зміст, види.

 7. Джерела спрямованості. Потреби, нужда. Інтереси, особистісні прагнення, настанови.

 8. С. Рубінштейн, Е. Фромм, 3. Фрейд, А. Маслоу, К. Роджерс щодо спрямованості особистості.

Література

 1. Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посіб. / С.С. Занюк. - К. : Либідь, 2002. - 304 с.

 2. Корольчук М.С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми, методики / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 320 с.

 3. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / М.С. Корольчук. - К.: ІНКОС, 2002. - 272 с.

 4. Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. - К. : Ельга ; Ніка- Центр, 2008.-400 с.

 5. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / М.С. Корольчук. - К. : Ельга ; Ніка-Центр, 2008. - 400 с.

 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - 3-є изд. - М. : Политиздат, 1982. - 304 с.

 7. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 272 с.

Семінарське заняття № 4

Методологічні засади сучасних теорій особистості

План

 1. Методологічні засади психоаналітичних та неопсихоаналітичних теорій (З. Фрейд, Е. Фромм, К. Хорні, Е. Берн та ін.).

 2. Аналітична психологія К.Г. Юнга та її значення для сучасної психології.
 3. Відмінності індивідуальної психології А. Адлера від класичного фрейдизму.


 4. Внесок теорії К. Левіна в сучасне розуміння суспільного та індивідуального розвитку особистості.

 5. Феноменологічна психологія К. Роджерса.

 6. Характеристика екзистенціально-гуманістичних підходів до психології особистості А. Маслоу, Р. Мея, В. Франкла, Д. Бюдженталя.

Література

 1. Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посіб. / С.С. Занюк. - К. : Либідь, 2002. - 304 с.

 2. Корольчук М.С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми, методики / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 320 с.

 3. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / М.С. Корольчук. - К.: ІНКОС, 2002. - 272 с.

 4. Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. - К. : Ельга ; Ніка- Центр, 2008.-400 с.

 5. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / М.С. Корольчук. - К. : Ельга ; Ніка-Центр, 2008. - 400 с.

 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - 3-є изд. - М. : Политиздат, 1982. - 304 с.

 7. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 272 с.


Семінарське заняття № 5

Емоційні стани і фактори їх регуляції

План

 1. Поняття емоційного стану в психології.

 2. Види емоційних станів (афект, стрес, настрій тощо) та їх характеристики. Методи вивчення емоційних станів та емоційності особистості.

 3. Умови виникнення фрустрації.

 4. Реакції на фрустрацію.

 5. Депривація.

 6. Стрес та його характеристика.

 7. Види та наслідки стресів.

 8. Профілактика стресу.

Література

 1. Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посіб. / С.С. Занюк. - К. : Либідь, 2002. - 304 с.
 2. Корольчук М.С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми, методики / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 320 с.


 3. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / М.С. Корольчук. - К.: ІНКОС, 2002. - 272 с.

 4. Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. - К. : Ельга ; Ніка- Центр, 2008.-400 с.

 5. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / М.С. Корольчук. - К. : Ельга ; Ніка-Центр, 2008. - 400 с.

 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - 3-є изд. - М. : Политиздат, 1982. - 304 с.

 7. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 272 с.

Семінарське заняття № 6

Функціональне призначення афективної сфери

План

 1. Оцінка і спонукання.

 2. Афективна сфера (потяги, емоції, почуття і воля) як особистісне пізнання через самоспостереження.

 3. Основні функції емоцій: інформаційна, оцінювання, регуляція, керування.

 4. Регулятивне значення емоцій і волі в самотворенні особистості.

 5. Афективна сфера - від потягів через емоції й почуття до волі - самотворення особистості, визначення її життєвого шляху опосередковано через діяльність.


Література

 1. Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посіб. / С.С. Занюк. - К. : Либідь, 2002. - 304 с.

 2. Корольчук М.С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми, методики / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 320 с.

 3. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / М.С. Корольчук. - К.: ІНКОС, 2002. - 272 с.

 4. Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. - К. : Ельга ; Ніка- Центр, 2008.-400 с.

 5. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / М.С. Корольчук. - К. : Ельга ; Ніка-Центр, 2008. - 400 с.
 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - 3-є изд. - М. : Политиздат, 1982. - 304 с.


 7. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 272 с.

Семінарське заняття № 7

Психологічний аналіз операціональної підсистеми діяльності та поведінки особистості

План

 1. Операціональна підсистема діяльності та поведінки особистості: поняття та складові.

 2. Сучасні погляди психологічної теорії діяльності.

 3. Основні положення вивчення складу діяльності за С.Л. Рубінштейном, О.М. Леонтьєвим: “мотив – діяльність”, “ціль – дія”, “задача – операція”, “операція - функціонально-фізіологічна система”.

 4. Психологічні теорії діяльності.

 5. Психомоторика в складі діяльності.

 6. Формування сенсомоторних навичок.

 7. Зумовленість дій головними ознаками праці.

 8. Співвідношення понять “знання”, “навички” та “вміння”.

 9. Формування навичок і вмінь.

Література

 1. Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посіб. / С.С. Занюк. - К. : Либідь, 2002. - 304 с.

 2. Корольчук М.С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми, методики / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 320 с.

 3. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / М.С. Корольчук. - К.: ІНКОС, 2002. - 272 с.

 4. Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. - К. : Ельга ; Ніка- Центр, 2008.-400 с.

 5. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / М.С. Корольчук. - К. : Ельга ; Ніка-Центр, 2008. - 400 с.

 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - 3-є изд. - М. : Политиздат, 1982. - 304 с.

 7. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 272 с.

Семінарське заняття № 8

Психологічний аналіз інформаційної підсистеми діяльності та поведінки особистості


План


 1. Інформаційна основа діяльності. Поняття про два інформаційні плани: актуальний і потенційний.

 2. Основні властивості заміщуваних знаків за М.К. Тутушкіним. Інформаційний аналіз діяльності за Б.Ф.Ломовим і В.Д. Шадриковим: психофізичний, оцінювальний, психологічний.

 3. Сутність понять в інформаційній підсистемі “образ”, “знак”, “мова”, “код”, “модель”, “символ”.

 4. Основні властивості заміщувальних знаків.

 5. Психологічні аспекти обробки інформації та прийняття рішень.

 6. Процес інформаційного обслуговування діяльності, поведінки.

 7. Обробка інформації в процесі прийняття рішень.

 8. Особливості процесу обробки інформації. Основні характеристики обробки інформації – об’ємні і швидкісні її параметри.

Література

 1. Занюк С.С. Психологія мотивації: навч. посіб. / С.С. Занюк. - К. : Либідь, 2002. - 304 с.

 2. Корольчук М.С. Основи психології. Опорні конспекти, схеми, методики / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко. - К.: Ніка-Центр, 2009. - 320 с.

 3. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров’я / М.С. Корольчук. - К.: ІНКОС, 2002. - 272 с.

 4. Корольчук М.С. Психодіагностика / М.С. Корольчук, В.І. Осьодло. - К. : Ельга ; Ніка- Центр, 2008.-400 с.

 5. Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності / М.С. Корольчук. - К. : Ельга ; Ніка-Центр, 2008. - 400 с.

 6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. - 3-є изд. - М. : Политиздат, 1982. - 304 с.

 7. Максименко С.Д. Загальна психологія / С.Д. Максименко. - К. : ЦУЛ, 2004. - 272 с.

Семінарське заняття № 9

Заліковий модуль