vchilka.in.ua 1

Завдання 5


Побудувати матрицю вихідних даних, вибрати вид кривої (2 варіанти) та визначити коефіцієнти функці­ональ­ної залежності, що описує експериментальні дані, побудувати графіки вихідних даних та функції.

Виконати перевірку подання єкспериментальніх даних обраною залежністю (визначити коефіцієнт кореляції).

Зависимость: параметр (С – удельная теплоёмкость; μ – вязкость; λ – теплопроводность) – функция температуры


t°C
Вар.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Пара

метр

Продукт

1

0,917

0,934

0,963

0,997

1,026

1,047

1,063

1,0844

1,101

С

Кислород

2

0,0192

0,0244

0,0290

0,0331

0,0369


0,0403

0,0435

0,0465

0,0493

μ

3

0,025

0,0388

0,04

0,048

0,055

0,061

0,067

0,073

0,077

λ

4

1,005

1,01

1,025

1,047

1,068

1,093

1,114

1,135

1,156

С

Воздух

5

0,0171

0,0218

0,0259

0,0294

0,0320

0,0357

0,0384

0,0411

0,0437

μ

6

0,024

0,032


0,039

0,046

0,052

0,057

0,062

0,066

0,070

λ

7

0,95

0,978

1,009

1,034

1,055

1,08

1,097

1,114

1,135

С

Азотооксид

8

0,018

0,0229

0,0268

0,0306

0,034

0,037

0,04

0,0428

0,0453

μ

9

0,021

0,027

0,033

0,038

0,043

0,048

0,052

0,055

0,060

λ

10


1,633

1,8809

2,073

2,211

2,317

2,422

2,496

2,5455

2,655

С

Ацетилен

11

0,0096

0,0127

0,0154

0,0176

0,0202

0,0223

0,0243

0,0261

0,0278

μ

12

0,017

0,023

0,028

0,032

0,036

0,04

0,044

0,047

0,05

λ

13

2,05

2,207

2,391

2,575

2,738

2,935

3,098

3,358


3,4

С

Аммиак

14

0,0091

0,0128

0,0165

0,0199

0,0234

0,0264

0,0293

0,0321

0,0348

μ

15

0,021

0,030

0,037

0,044

0,052

0,058

0,064

0,070

0,076

λ


Вар.

Вещество

Удельная теплоемкость при температуре, °C (в кДж/(кг · °C)


-20

0

20

40

60

80

100

120

16


Аммиак (жид.)

4,522

4,606

4,731

4,857

5,108

5,443

5,736

6,197

17

Ацетон

2,052

2,114

2,177

2,24

2,303

2,37

2,445

2,5

18

Дихлорэтан

0,97

1,06

1,14

1,22

1,31

1,42

1,52

1,6

19

CaCl2 (25%)

2,818

2,889

2,939

2,973

3,057

3,098

3,14

3,182

20

Метанол

2,382

2,466


2,567

2,667

2,763

2,864

2,964

3,065

21

H2SO4 (75%)

1,805

1,872

1,939

2,006

2,073

2,145

2,207

2,274

22

Толуол

1,52

1,612

1,704

1,796

1,888

1,98

2,068

2,119

23

Хлорбензол

1,193

1,256

1,319

1,382

1,445

1,507

1,574

1,637

24

CCl4

0,812

0,837

0,863

0,892


0,921

0,946

0,976

1,005

25

Этилацетат

1,775

1,846

1,918

1,989

2,064

2,135

2,207

2,278