vchilka.in.ua 1

До: ______________________(найменування суду)


________________________________ (адреса)
Позивач: ____________________________________(ПІБ)

_________________________________ (адреса)

________________________________ (паспорт)

___________________________(засоби зв‘язку)
Відповідач: _______________________(ПІБ/найменування)

_________________________________ (адреса)

___________________________(засоби зв‘язку)

Ціна позову: ______________________________ грн.
Державне мито: ______________________________ грн.

П О З О В Н А З А Я В А

про захист прав споживача страхових послуг,
стягнення страхового відшкодування, майнової шкоди

«___» ________ 20___ року між мною, ________________ (ПІБ) (далі - Позивач) та ______________________________ (найменування СК, далі – Відповідач) укладено договір добровільного страхування автотранспортних засобів № ______________ (далі – Договір).

Відповідно до Договору Відповідач взяв на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку з легковим автомобілем _____________, д.р.н. ______________, (далі - автомобіль) відшкодувати Позивачу в межах страхової суми, прямі збитки, що виникли протягом строку дії Договору страхування в разі пошкодження, повної загибелі або втрати застрахованого ТЗ в цілому або окремих його деталей та частин внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП).
«___» ________ 20___ року відбулось дорожня-транспортна пригода із застрахованим автомобілем, що вважається страховим випадком відповідно до умов Договору страхування.

На виконання умов договору мною було повідомлено страхову компанію про настання страхового випадку та подано відповідну письмову заяву у строк, встановлений договором (копія заяви про виплату страхового відшкодування додається).

«___» ________ 20___ року було проведено оцінювання пошкоджень автомобіля. Ушкодження було оцінено на суму в _______________. З оцінкою ушкоджень і відповідним рахунком відповідач погодився. Копія документів, що підтверджують розмір пошкоджень автомобіля додаються.


Повний пакет документів, необхідних для прийняття рішення щодо виплати страхового відшкодування та передбачений Договором був наданий Відповідачу «__» ______ 20__ року.

Згідно з Договором Страховик приймає рішення про виплату/відмову у виплаті страхового відшкодування та складає Страховий Акт при пошкодженнях ТЗ, в тому числі при повній загибелі ТЗ (крім випадків незаконного заволодіння) – протягом _____ днів з дня отримання останнього документа.

При цьому відповідно до Договору виплата страхового відшкодування здійснюється не пізніше одного робочого дня від дати складання Страхового Акту.

Таким чином, виплата страхового відшкодування повинна була бути здійснена Відповідачем у строк не пізніше _________.

Станом на «___» ________ 20___ року я не отримав будь-яких документів щодо прийняття рішення про виплату страхового відшкодування або прийняття рішення про відмову у прийняття рішення про виплату страхового відшкодування.

Враховуючи вищенаведене, Відповідач навмисно затягує виконання своїх обов’язків за Договором страхування та ухиляється від виплати страхового відшкодування.

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України «Про страхування» негативне фінансове становище страховика не є основою для відмови у виплаті страхового відшкодування.

Відповідно до частини першої статті 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання.

Частина друга статті 625 Цивільного кодексу України встановлює, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений Договором або Законом.

Відповідно Договору страхування Відповідач за кожен день затримки виплати страхового відшкодування зобов’язаний сплатити пеню у розмірі 0,01 % від суми страхового відшкодування за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на день виникнення прострочення.


Станом на «___» ________ 20___ року Загальна заборгованість Відповідача перед Позивачем складає ______ грн.

На вказану суму нараховується інфляція відповідно до періоду прострочення. Згідно офіційної інформацій Державного комітету статистики інфляція в Україні за _______________ (вказується період) склала _______________ (розраховується сума інфляції).

Отже, загальна заборгованість Відповідача перед Позивачем з урахуванням індексу інфляції за весь період прострочення та пені складає ___________________.
Враховуючи усе вищезазначене, та керуючись ст.. ст. 16, 22, 526, 625 ЦК України, ст..3, 109, 119 Цивільно-процесуального кодексу України, ст..26 Закону України «Про страхування», -

П Р О Ш У:


  1. Прийняти заяву до розгляду;

  2. Стягнути з Відповідача на користь Позивача основну суму боргу з урахуванням пені та інфляції у розмірі _______________.

  3. Стягнути з Відповідача на користь Позивача витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.Додаток:

  1. Витрати на ІТЗСП, оригінал квитанції.

  2. Копія договору страхування.

  3. Копія протоколу про адміністративне правопорушення;

  4. Копія документів, що підтверджують розмір збитків.


_____________________ ________________________