vchilka.in.ua 1
Положення

Про І Всеукраїнські змагання з слідчих дій ім. Георгія Михайловича Рудого

(м. Хмельницький, 20-21 квітня 2013 р.)


 1. Загальні положення

  1. І Всеукраїнські змагання зі слідчих дій (далі – Змагання) є імітаційною грою, яка відтворює особливості практичного проведення визначених слідчих дій в межах фабули.

  2. Порядок проведення Змагань визначається цим Положенням.

  3. Змагання проводяться з метою:

   1. зацікавлення студентів у вивченні практичних основ кримінального процесу та криміналістики;

   2. закріплення теоретичних знань про порядок та особливості проведення окремих слідчих дій;

   3. набуття практичних навичок проведення окремих слідчий дій;

   4. сприяння спілкуванню студентів з фахівцями в галузі кримінального права та процесу з метою обміну досвідом;

   5. сприяння спілкуванню представників студентської молоді та утворенню нової юридичної еліти.

  4. Змагання відбуваються на засадах, законності, змагальності, рівності, об’єктивності, неупередженості.

  5. До участі в Змаганнях допускаються особи, які навчаються у ВНЗ України.

  6. Завданням Змагань є проведення визначеного переліку слідчих дій в межах фабули, затвердженої Організаційним комітетом.

  7. Робочою мовою Змагань є державна мова.

  8. Порядок проведення слідчих дій регламентується Кримінальним процесуальним кодексом України від 13 квітня 2012 року та іншими актами кримінального процесуального законодавства.
 1. Основні засади проведення
  1. Для проведення Змагань утворюється Організаційний комітет.


  2. Організаційний комітет складається із студентів Хмельницького університету управління та права, в тому числі членів Хмельницького осередку Ліги студентів АПУ.

  3. Головою Організаційного комітету є особа, яка попередньо обирається з числа членів Організаційного комітету, які бажають зайняти цю посаду шляхом таємного голосування усіх членів Організаційного комітету.

  4. З числа членів Організаційного комітету обирається два заступника, відповідальні за комунікацію з учасниками та науково-практичне наповнення Змагань, а також особи, які відповідальні за окремі напрямки організації та роботи Змагань.

  5. Особи, відповідальні за напрямки організації та роботи Змагань, є підзвітними Голові Організаційного комітету Змагань.

  6. Голова Організаційного комітету є відповідальним за загальну організацію роботи Змагань та за витрату коштів, що виділені на проведення Змагань.

  7. Голова Організаційного комітету є підзвітним Організаційному комітету.

  8. Голова Організаційного комітету періодично звітує декану юридичного факультету Хмельницького університету управління та права про хід підготовки та проведення Змагань, а також про їх результати.

  9. Змагання є командним. Кожна команда складається з 2-3 студентів.

  10. Змагання проводяться в два етапи: відбірковий та фінальний. В фінальний етап змагань проходить 4 команди, незалежно від кількості зареєстрованих команд.

  11. Організаційним комітетом за участю фахівців розробляється фабула кримінальної справи.

  12. За кожною командою учасників закріплюється куратор з числа членів організаційного комітету, до обов’язків якого входить організаційна допомога командам учасників: супровід до місця проведення кожної слідчої дії, до місця проведення обіду тощо. Куратор визначається в порядку встановленому цим Положенням.
  13. До проведення кожної слідчої дії залучаються статисти – особи, які виконують різні ролі при проведенні кожної слідчої дії: захисник, підозрюваний, потерпілий, свідки, поняті тощо.


  14. Оцінка законності та результативності проведення слідчої дії здійснюється експертами. Склад і кількість експертів визначається Організаційним комітетом.

  15. За результатами проведення слідчої дії команда складає передбачений законом процесуальний документ.
 1. Порядок реєстрації команд та сплати організаційних внесків

  1. Організаційний комітет завчасно повідомляє студентів ВНЗ України про дату Змагань та порядок їх проведення. Фабула та загальні критерії оцінювання відбіркових слідчих дій надсилаються учасникам після закінчення строку попередньої реєстрації. Розклад надсилається учасниками за 14 днів до початку проведення Змагань.

  2. Студенти реєструються для участі шляхом подання до Організаційного комітету заповненої аплікаційної форми у вказані строки.

  3. Організаційний комітет повідомляє учасників про результати розгляду їх аплікаційних форм, про реєстрацію чи відмову в реєстрації, суму реєстраційного внеску та іншу суттєву інформацію.

  4. В Змаганнях може взяти участь не більше 10 команд. Якщо кількість поданих заявок перевищуватиме 10, відбір команд здійснюватиметься за мотиваційними листами, які подаються при заповненні аплікаційної форми на участь.

  5. У разі відмови команди від участі у Змаганнях, організаційні внески її членам не повертається.
 1. Відкриття Змагань

  1. Проведення Змагань здійснюється у дні та години, що вказані Організаційним комітетом відповідно до затвердженого ним розкладу.

  2. Остаточна реєстрація учасників здійснюється після їхнього прибуття до місця проведення Змагань безпосередньо перед церемонією відкриття.

  3. Проведення Змагань починається з урочистої церемонії відкриття.
 1. Відбірковий етап Змагань


  1. Відбірковий етап Змагань включає в себе проведення двох слідчих дій: огляд місця події на місцевості та огляд місця події в приміщенні.


  2. Перед початком проведення відбіркових слідчих дій відбувається поділ команд на дві групи шляхом жеребкування. Команди, які увійшли до першої групи, проводять огляд місця події на місцевості. Команди, які увійшли до другої групи, проведення огляд місця події в приміщенні. За результатами жеребкування визначається група, в якій буде команда, черговість проведення першої слідчої дії, ПІБ куратора.

  3. Проведення першої відбіркової слідчої дії здійснюється в такому порядку.

   1. Команда прибуває на місце проведення слідчої дії та має 40 хв. для безпосереднього виконання завдання. Учасники мають право вести технічні записи, в яких зазначають результати проведення слідчої дії.

   2. Команди не обмежені в виборі форм та способів проведення слідчої дії, які не заборонені законом. Членам Організаційного комітету, експертами забороняється давати будь-які вказівки учасникам. Під час проведення слідчих дій забороняється користуватись комп’ютерами, мобільними телефонами та іншими засобами зв’язку.

   3. Після безпосереднього проведення слідчої дії команда прямує до окремої аудиторії, де складає протокол протягом 1 години 30 хвилин. Дві останні команди групи складають протокол після перерви.

  4. Після проведення першої відбіркової слідчої дії оголошується перерва.

  5. Після перерви команди прибувають до місця проведення другої відбіркової слідчої дії. Команди, які увійшли до першої групи, проводять огляд місця події в приміщенні. Команди, які увійшли до другої групи, проводять огляд місця події на місцевості. Друга відбіркова слідча дія проводиться за правилами, встановленими п. 5.3 цього Положення.
  6. Після проведення двох відбіркових слідчих дій експерти здійснюють підрахунок балів, набраних командами. У фінальний тур проходять 4 команди, які набрали найбільшу кількість балів.


  7. У випадку, коли кілька команд набрали однакову кількість балів і визначити команди фіналістів неможливо, проводиться письмове завдання між цими командами. Письмове завдання проводиться на другий день Змагань до початку фінального етапу. Організаційним комітетом завчасно проводиться одна слідча дія, яка фіксується за допомогою відеозйомки. Учасники слідчої дії на відеозаписі свідомо допускають ряд порушень, які, після перегляду відеозапису на папері повинні зафіксувати команди. Команда, яка виявить та зафіксує найбільшу кількість порушень, проходить до фінального етапу Змагань.
 1. Фінальний етап Змагань

  1. У фінальному етапі беруть участь 4 команди, які набрали найбільшу кількість балів за результатами відбіркового етапу.

  2. У фінальному етапі кожна команда повинна провести 4 слідчих дії. Перелік слідчих дій фінального етапу не підлягає розголошенню до початку Змагань.

  3. Перед початком проведення слідчих дій команди проходять жеребкування. За результатами жеребкування визначається: послідовність проведення слідчих дій та куратор.

  4. Куратори супроводжують команди до місця проведення слідчих дій. Команди проводять слідчі дії протягом часу, який визначений розпорядком дня. Після проведення слідчої дії куратор супроводжує команду до місця проведення наступної слідчої дії.
 1. Оцінка проведення слідчих дій.

  1. Після проведення слідчих дій експерти оцінюють якість їх виконання.

  2. Оцінювання проведення окремої слідчої дії здійснюється за 100 бальною шкалою.

  3. Результати проведення всіх слідчих дій додаються і на їх підставі створюється рейтинг команд.
  4. Оцінка кожної слідчої дії здійснюється за спеціальною шкалою, зміст якої не розголошується. Така шкала розробляється Організаційним комітетом та детально визначає скільки і за які дії команда отримує бали.


  5. Переможцем оголошується та команда, яка набрала найбільшу кількість балів за результатами проведення фінальних слідчих дій. У випадку, коли кілька команд-фіналістів набрали однакову кількість балів, що унеможливлює визначення переможця, переможцем оголошується та команда, яка набрала найбільшу кількість балів за результатами проведення всіх слідчих дій.
 1. Заключні положення

  1. Зміни до Положення вносяться виключно Організаційним комітетом.Генеральні партнери 2011-2012 н.р. Спеціальний IT-партнер Інформаційні партнери 2011-2012 н.р.

партнер вебінарів