vchilka.in.ua 1

Додаток №1


до наказу №__________

від ”____” _______ 2013р.

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату за проживання у студентських гуртожитках Національного технічного університету України «КПІ» для всіх категорій мешканців

1. Встановити такі розміри оплати за проживання у студентських гуртожитках університету, залежно від типу гуртожитків, кількості та категорії мешканців, з урахуванням ПДВ:

1.1. У гуртожитках коридорного типу №№ 1, 3 ,4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 та у кімнатах коридорного типу гуртожитку №11:

При площі кімнати більше 12м2:

а) студенти НТУУ «КПІ» – одинаки сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 4-хмісному поселенні в кімнаті – 219 грн.;

- при 3-хмісному поселенні в кімнаті – 292 грн.;

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 438 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 876 грн.;

б) аспіранти НТУУ «КПІ» – одинаки сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 4-хмісному поселенні в кімнаті – 248 грн.;

- при 3-хмісному поселенні в кімнаті – 331 грн.;

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 496 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 992 грн.;

При площі кімнати 12м2 і менше:

в) студенти НТУУ «КПІ» – одинаки сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 243 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 486 грн.;

г) аспіранти НТУУ «КПІ» – одинаки сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 330 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 660 грн.;

д) слухачі підготовчого відділення на місяць за ліжко-місце (при наявності вільних ліжко-місць у гуртожитку) – 440 грн.;

е) співробітники університету та члени їх сімей (при наявності вільних ліжко-місць у гуртожитку) - 240 грн. нa місяць за ліжко-місце;


є) іногородні та іноземні абітурієнти, які прибули для складання вступних іспитів - 60 грн. на добу за ліжко-місце;

ж) студенти заочної форми навчання, слухачі підготовчих курсів (при наявності вільних ліжко-місць) - 60 грн. за добу за ліжко-місце;

з) родичі, які приїздять відвідувати студентів – 60 грн. на добу за умови надання ліжко-місця;

і) сторонні особи (при наявності вільних ліжко-місць у гуртожитку) сплачують вартість одного ліжко-місця в розмірі 800 грн. на місяць;

ї) студенти – одинаки ВНЗ, що входять до спільних з університетом навчально-наукових комплексів, сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 4-хмісному поселенні в кімнаті – 275 грн.;

- при 3-хмісному поселенні в кімнаті – 367 грн.;

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 550 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 1100 грн.;

к) іноземні громадяни денної форми навчання, які навчаються або стажуються в НТУУ «КПІ» сплачують за проживання згідно п.1, додатку №2 до наказу «Про умови оплати за проживання у студентських гуртожитках студмістечка».
1.2. У гуртожитках блочного типу №№ 10,11,16:

При площі кімнати більше 12м2:

а) студенти НТУУ «КПІ» – одинаки сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 4-хмісному поселенні в кімнаті – 265 грн.;

- при 3-хмісному поселенні в кімнаті – 354 грн.;

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 532 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 1067 грн.;

б) аспіранти НТУУ «КПІ» – одинаки сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 4-хмісному поселенні в кімнаті – 300 грн.;

- при 3-хмісному поселенні в кімнаті – 400 грн.;

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 602 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 1207 грн.;

При площі кімнати 12м2 і менше:

в) студенти НТУУ «КПІ» – одинаки сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:


- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 353 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 709 грн.;

г) аспіранти НТУУ «КПІ» – одинаки сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 400 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 803 грн.;

д) слухачі підготовчого відділення (при наявності вільних ліжко-місць у гуртожитку) – 509 грн. на місяць за ліжко-місце;

е) студенти та аспіранти, які мешкають у кімнатах підвищеного комфорту гуртожитку №19, сплачують за проживання – 900 грн. на місяць за ліжко-місце;

є) іногородні та іноземні абітурієнти, які прибули для складання вступних іспитів - 80 грн. на добу за ліжко-місце;

ж) студенти заочної форми навчання, слухачі підготовчих курсів (за наявності місць для поселення) - 70 грн. за добу за ліжко-місце;

з) родичі, які приїздять відвідувати студентів –70 грн. на добу за умови надання ліжко-місця;

і) сторонні особи (при наявності вільних ліжко-місць у гуртожитку) сплачують вартість одного ліжко-місця в розмірі 1000 грн. на місяць;

ї) студенти – одинаки ВНЗ, що входять до спільних з університетом навчально-наукових комплексів, сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 4-хмісному поселенні в кімнаті – 330 грн.;

- при 3-хмісному поселенні в кімнаті – 440 грн.;

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 660 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 1320 грн.;

к) іноземні громадяни денної форми навчання, які навчаються або стажуються в НТУУ «КПІ» сплачують за проживання згідно п.2, додатку №2 до наказу «Про умови оплати за проживання у студентських гуртожитках студмістечка».
1.3. У гуртожитках блочного типу №№ 15,18,19,20 та у кімнатах блочного типу гуртожитку №17:

При площі кімнати більше 12м2:

а) студенти НТУУ «КПІ» – одинаки сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:


- при 4-хмісному поселенні в кімнаті – 268 грн.;

- при 3-хмісному поселенні в кімнаті – 357 грн.;

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 535 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 1070 грн.;

б) аспіранти НТУУ «КПІ» – одинаки сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 4-хмісному поселенні в кімнаті – 303 грн.;

- при 3-хмісному поселенні в кімнаті – 403 грн.;

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 605 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 1210 грн.;

При площі кімнати 12м2 і менше:

в) студенти НТУУ «КПІ» – одинаки сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 356 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 712 грн.;

г) аспіранти НТУУ «КПІ» – одинаки сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 403 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті – 806 грн.;

д) слухачі підготовчого відділення (при наявності вільних ліжко-місць у гуртожитку) – 509 грн. на місяць за ліжко-місце;

е) співробітники університету та члени їх сімей (при наявності вільних ліжко-місць у гуртожитку) - 280 грн. на місяць;

є) студенти та аспіранти, які мешкають у кімнатах підвищеного комфорту гуртожитку №19, сплачують за проживання – 900 грн. на місяць за ліжко-місце;

ж) іногородні та іноземні абітурієнти, які прибули для складання вступних іспитів – 80 грн. на добу за ліжко-місце;

з) студенти заочної форми навчання, слухачі підготовчих курсів (за наявності місць для поселення) - 70 грн. за добу за ліжко-місце;

і) родичі, які приїздять відвідувати студентів – 70 грн. на добу за умови надання ліжко-місця;

ї) сторонні особи (при наявності вільних ліжко-місць у гуртожитку) сплачують вартість одного ліжко-місця в розмірі 1000 грн. на місяць;


к) студенти – одинаки ВНЗ, що входять до спільних з університетом навчально-наукових комплексів, сплачують за проживання на місяць за ліжко-місце:

- при 4-хмісному поселенні в кімнаті – 330 грн.;

- при 3-хмісному поселенні в кімнаті – 440 грн.;

- при 2-хмісному поселенні в кімнаті – 660 грн.;

- при одномісному поселенні в кімнаті –1320 грн.;

л) іноземні громадяни денної форми навчання, які навчаються або стажуються в НТУУ «КПІ» сплачують за проживання згідно п.2, додатку №2 до наказу «Про умови оплати за проживання у студентських гуртожитках студмістечка».
1.4. У гуртожитках сімейного типу №№ 17,21,22:

а) сімейні студенти НТУУ «КПІ» сплачують 250 грн. на місяць за ліжко-місце;

б) сімейні аспіранти НТУУ «КПІ» сплачують 300 грн. на місяць за ліжко-місце;

в) сімейні студенти ВНЗ, що входять до спільних з університетом навчально-наукових комплексів, сплачують 375 грн. на місяць за ліжко-місце;

г) аспіранти-одинаки НТУУ «КПІ», які мешкають у стандартних кімнатах гуртожитку №17, сплачують 375 грн. на місяць за ліжко-місце;

д) за проживання дітей студентів, аспірантів НТУУ «КПІ» сплачується 140 грн. на місяць за ліжко-місце;

е) сім’я студента НТУУ «КПІ» за вільне ліжко-місце сплачує:

- студент + аспірант – 275 грн.;

- студент + стороння особа – 313 грн.;

- студент + співробітник – 275 грн.;

- студент + студент ВНЗ, що входить до спільних з університетом навчально-наукових комплексів – 235 грн.;

є) сім’я аспіранта НТУУ «КПІ» за вільне ліжко-місце сплачує:

- аспірант + студент – 275 грн.;

- аспірант + стороння особа – 338 грн.;

- аспірант + співробітник – 300 грн.;

- аспірант + студент ВНЗ, що входить до спільних з університетом навчально-наукових комплексів – 260 грн.

ж) студенти, аспіранти НТУУ «КПІ», які мешкають у кімнатах підвищеного комфорту гуртожитку №17, сплачують за проживання – 1200 грн. на місяць за ліжко-місце;


з) особи, які приїхали у відрядження до НТУУ «КПІ» сплачують 200 грн. на добу (лише у кімнатах для приїжджих гурт. №22);

і) сім'я співробітника університету сплачує 300 грн. на місяць за ліжко-місце;

ї) член сім'ї студента, аспіранта, яка є сторонньою особою, сплачує 375 грн. на місяць за ліжко-місце;

к) сторонні особи сплачують вартість одного ліжко-місця в розмірі 1300 грн. на місяць (при наявності вільних кімнат та рішення Ради з житлово-соціальних питань НТУУ «КПІ»);

л) іноземні громадяни денної форми навчання, які навчаються або стажуються в НТУУ «КПІ» сплачують за проживання згідно п.3, додатку №2 до наказу «Про умови оплати за проживання у студентських гуртожитках студмістечка»;

м) оплата за спожиту електроенергію проводиться за показниками лічильника щомісячно, разом з оплатою за проживання.

2. Для студентів (крім тих, які проживають в кімнатах підвищеного комфорту), при оплаті за проживання встановлюються пільги, згідно чинного законодавства України:

2.1. Сироти проживають у гуртожитках безкоштовно (за наявності відповідних документів).

2.2. Діти померлих учасників бойових дій мають право на 50% оплату за проживання, (за наявності відповідних документів).

2.3. Потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС І та ІІ категорій мають право на 50% оплату за проживання, (за наявності відповідних документів).

3. Поселення студентів у студентські гуртожитки проводиться після оформлення відповідних документів.

4. Порядок оплати за проживання у гуртожитку:

4.1. Студенти, аспіранти НТУУ «КПІ» (крім сімейних гуртожитків та іноземних громадян) сплачують за користування гуртожитком протягом навчального року, за виключенням літніх канікул (липень - серпень місяць). Форми оплати - щоквартальна, за півріччя, але не менш, як на місяць вперед. Термін оплати не пізніше ніж 14 календарних днів з початку семестру (за наявності поважних причин термін оплати може бути продовжений, за клопотанням адміністрації та профбюро факультету, але не більше ніж на 30 днів).


4.2. При закінченні навчання або при достроковому припиненні дії договору оплата (відповідно до категорії мешканця) за користування гуртожитком здійснюється включно до дати здачі майна, інвентарю, що знаходився у користуванні, кімнати у придатному для проживання стані та ключів від неї, що підтверджується повністю оформленим обхідним листом.

4.3. При порушенні строків оплати за проживання з мешканцем розривається угода на проживання.

4.4. У випадку змін умов проживання, вибуття чи вселення одного зі співмешканців тощо, вартість проживання змінюються пропорційно площі проживання.

4.5. Студенти, аспіранти, які залишаються у гуртожитку на період літніх канікул для проходження практики, військових зборів, роботи у будівельних студентських бригадах, роботи у громадських формуваннях з охорони правопорядку в гуртожитках, участі у роботі приймальної комісії та з інших причин пов’язаних з навчальним процесом, сплачують за проживання на загальних підставах відповідно з категоріями, до яких вони відносяться.

4.6. Студенти, аспіранти НТУУ «КПІ» укладають угоду на проживання у гуртожитку з адміністрацією студмістечка на навчальний рік. Інші особи укладають окремий контракт на проживання.

5. На період літніх канікул (липень - серпень місяць) студенти зобов'язані звільнити кімнату та розрахуватися з гуртожитком (крім сімейних гуртожитків та іноземних громадян). Студенти, які бажають залишитися в гуртожитку на період літніх канікул, повинні написати заяву та укласти з дирекцією студмістечка окрему угоду на проживання.
Оплата за проживання на період літніх канікул стягується за ліжко-місце:


  • студент за проживання у гуртожитку коридорного типу - 450 грн.

- студент за проживання у гуртожитку блочного типу - 550 грн.

6. З моменту видачі ордеру (направлення), всі мешканці протягом 3-х робочих днів повинні зареєструвати його у завідуючої гуртожитком. Порушення встановленого терміну реєстрації розглядається, як проживання без дозволу.

7. Всі мешканці, у разі несвоєчасного оформлення документів на проживання (подовження) або несвоєчасного звільнення житла сплачують за кожний день проживання як сторонні особи.

8. Розмір оплати за проживання може змінюватися при зміні відповідних тарифів згідно з чинним законодавством України.