vchilka.in.ua 1

Положення про школу спортивного туризму


Запорізької обласної федерації спортивного туризму

"Затверджено"

Президією Запорізької обласної

федерації спортивного туризму

від " 9 " січня 2013 р.

Президент Запорізької обласноїc:\users\иван\desktop\img003.jpg

федерації спортивного туризму

______________ С.А.Некрасов

ПОЛОЖЕННЯ

про школу спортивного туризму Запорізької обласної

федерації спортивного туризму

1. Загальні положення.

Школа спортивного туризму (далі "Школа туризму) Запорізької обласної федерації спортивного туризму діє як учбово-тренувальний підрозділ Запорізької федерації спортивного туризму і здійснює підготовку кадрів у спортивному туризмі і спортсменів – туристів , які залучаються до організації спортивних та учбових заходів , походів , змагань .

Школа діє згідно з "Положенням про систему підготовки кадрів у спортивному туризмі".

Президія Запорізької обласної федерації спортивного туризму здійснює безпосереднє керівництво і контроль за школою туризму і забезпечує її роботу.

Всі спортивні заходи і походи в школі туризму здійснюються у відповідності до Правил проведення змагань і походів зі спортивного туризму , інших нормативних документів Федерації спортивного туризму України.

2. Керівництво школою і викладацькі кадри.

Керівництво школою здійснює начальник школи . Він видає відповідні накази по школі , контролює діяльність філій ,його заступників , викладацького складу , виконання учбових програм , має право тимчасового відсторонення від виконання обов’язків начальників учбових частин філій , своїх заступників , викладачів школи, зараховує до школи курсантів. Звітує перед Президією. Призначається за рішенням Президії Запорізької обласної федерації спортивного туризму.


Заступник начальника школи з учбової частини підпорядковується безпосередньо начальнику школи, виконує його обов’язки в разі відсутності. Відповідає за складання учбових програм , тематичних , календарних учбових планів планів , практичних занять , табірних зборів , учбових походів. Здійснює контроль за організацією і ходом учбового процесу , контролює діяльність з питань організації учбового процесу. Призначається Президією Запорізькою обласною федерації спортивного туризму.

Викладацькі, інструкторські кадри призначаються наказом начальника школи туризму. Вимоги до рівня підготовки слухачів , стажерів та викладацького складу визначаються згідно до "Положення про систему підготовки кадрів у спортивному туризмі".

3. Навчальний процес.

Навчальний процес здійснюється згідно програм і планів занять , розроблених керівництвом школи на базі керівних і методичних документів спортивного туризму , що затверджуються Президією Запорізької обласної федерації спортивного туризму. Місце проведення занять визначається керівництвом школи. В навчальному процесі обов’язково передбачається участь курсантів в учбових походах , табірних зборах , змаганнях з техніки спортивного туризму.

4. Слухачі (курсанти) школи.

Слухачі (курсанти) школи зараховуються до школи на підставі персональних заяв наказом начальника школи. Вимоги до рівня їх підготовки визначаються "Положенням про систему підготовки кадрів у спортивному туризмі".

5. Підсумки навчання.

Підсумки навчання підводяться (з видачею відповідних ітогових документів посвідчень і довідок) за підсумками засвоєння теоретичного курсу, складання залікових іспитів у володінні практичними навичками загальнотуриської підготовки і техніки туризму (під час табірних зборів , змагань) , участі в заліковому туристському спортивному поході.

Президією Запорізької обласної федерації спортивного туризму для контролю за теоретичними знаннями затверджується склад екзаменаційних комісії, за прийомом заліків з володіння практичними навичками - експерти–інструктори зі спортивного туризму, інструктори для проведення учбових походів.

7. Фінансування.

Фінансування інструкторсько-викладацького складу, забезпечення учбового процесу буде проводитись на змішаній формі фінансування. За рахунок Запорізької обласної федерації спортивного туризму, і слухачів курсів.

Фінансування курсантів школи для участі у спортивних змаганнях, походах, забезпечення спорядженням може здійснюватись за рахунок курсантів.