vchilka.in.ua 1

Практична робота «Визначення тенденції змін у структурі надходжень до державного бюджету України»


Мета: Дослідити тенденції змін у структурі надходжень до державного бюджету України, визначити частку доходів Чернівецької області в загальному фонді, порівняти суми доходів державного бюджету за поточний та базовий період.

Хід роботи


 1. За допомогою опорного конспекту сформулюйте поняття бюджетної системи, опишіть структуру бюджетної системи України, сформулюйте визначення бюджетного устрою та перелічіть статті доходів і видатків бюджету:

Сукупність всіх бюджетів країни утворює її бюджетну систему. В Україні бюджетна система складається з:
1) Державного бюджету України;
2 Бюджету Автономної Республіки Крим;
3) Місцевих бюджетів (до місцевих бюджетів належать обласні, міські, районні, районні в містах, селищні і сільські бюджети. Бюджет міста, яке має районний поділ, об'єднує:
— міський бюджет;
— бюджети районів, що входять до складу міста).

Бюджетні системи в кожній країні мають свої особливості: склад, структуру, взаємозв'язок між бюджетами. Все це охоплюється поняттям "бюджетний устрій".

Бюджетний устрій — це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи.

Видатки всіх бюджетів поділяються на поточні видатки і видатки розвитку.

Поточні видатки — це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку.

Видатки розвитку — це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, таких як фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення, фінансування структурної перебудови народного господарства, субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.


Доходи бюджету поділяються на 5 груп:
1. Податкові надходження:


 • податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості;

 • податки на власність;

 • платежі за використання природних ресурсів;

 • внутрішні податки на товари і послуги;

 • податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції;

 • інші податки.

2. Неподаткові надходження:
- доходи від власності та підприємницької діяльності;

- адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;
- надходження від штрафів та фінансових санкцій;
- інші неподаткові надходження.

3. Доходи від операцій з капіталом:
- надходження від продажу основного капіталу;
- надходження від продажу державних запасів товарів;
- надходження від продажу землі і нематеріальних активів;
- податки на фінансові операції та операції з капіталом.
4. Офіційні трансферти:

- від органів державного управління інших рівнів (поточні та капітальні);
- із-за кордону;
- з недержавних джерел.
5. Державні цільові фонди

(Пенсійний фонд України, збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Фонду соціального страхування України, збір до Державного інноваційного фонду України, надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу, платежі до Фонду соціального захисту інвалідів, збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища, надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання доріг загального користування).

 1. За даними таблиці побудуйте у Ms Excel діаграму доходів державного бюджету України по областях.

 2. Визначте:
  1. Загальну суму бюджетних надходжень;


  2. Частку доходів Чернівецької області у загальній сумі доходів бюджету;

 3. У січні-грудні 2011 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло 265 822,6 млн грн. (207472,0 млн грн - показник 2010 року)

Зробіть висновки та визначте процентну зміну податкових надходжень..

Довідка про виконання місцевих бюджетів за доходами станом на 01.01.2012


п/п

Назва області

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом1

Автономна Республіка Крим

3 721 371 083,20

862 887 901,87

4 584 258 985,07
2

Вінницька

1 788 153 511,82

391 922 286,01

2 180 075 797,83


3


Волинська

913 264 562,07

267 856 355,05

1 181 120 917,12
4

Дніпропетровська

7 383 149 332,10

1 064 687 526,42

8 447 836 858,52
5

Донецька

8 658 423 504,89

1 425 512 839,71

10 083 936 344,60
6

Житомирська

1 420 502 504,90

312 535 932,14

1 733 038 437,04
7

Закарпатська

976 162 325,88

229 903 147,92

1 206 065 473,80
8

Запорізька


3 276 346 149,64

567 182 622,51

3 843 528 772,15
9

Івано-Франківська

1 300 261 832,56

423 120 259,90

1 723 382 092,46
10

Київська

3 045 179 029,20

795 329 864,12

3 840 508 893,32
11

Кіровоградська

1 206 976 620,33

232 441 463,15

1 439 418 083,48
12

Луганська

3 239 853 149,72

721 133 409,21

3 960 986 558,93
13

Львівська

3 093 498 732,78


615 548 270,92

3 709 047 003,70
14

Миколаївська

1 552 034 982,68

307 676 613,65

1 859 711 596,33
15

Одеська

3 723 078 935,71

689 394 828,52

4 412 473 764,23
16

Полтавська

2 709 867 830,27

581 083 590,79

3 290 951 421,06
17

Рівненська

1 155 995 650,77

382 332 755,99

1 538 328 406,76
18

Сумська

1 525 996 352,17

300 736 791,43

1 826 733 143,60

19

Тернопільська

843 532 037,04

230 788 080,47

1 074 320 117,51
20

Харківська

4 370 372 808,82

859 988 405,74

5 230 361 214,56
21

Херсонська

1 100 228 575,35

307 215 553,56

1 407 444 128,91
22

Хмельницька

1 374 046 462,77

353 230 639,55

1 727 277 102,32
23

Черкаська

1 636 018 974,41

354 454 714,19

1 990 473 688,60


24

Чернівецька

764 826 631,24

287 588 983,63

1 052 415 614,87
25

Чернігівська

1 215 837 276,78

262 299 655,61

1 478 136 932,39
26

м.Київ

8 591 751 353,38

2 088 687 124,35

10 680 438 477,73
27

м.Севастополь

804 427 822,99

149 880 134,10

954 307 957,09