vchilka.in.ua 1

Екзаменаційні питання


 1. Предмет і об'єкт структурної геоморфології.

 2. Ціль та головні завдання структурно-геоморфологічних досліджень.

 3. Специфіка та послідовність структурно-геоморфологічних, морфоструктурних і морфо- тектонічних досліджень.

 4. Місце структурної геоморфології серед галузевих підрозділів сучасної геоморфології та її зв'язки з іншими науковими дисциплінами.

 5. Прикладні аспекти структурно-геоморфологічних досліджень.

 6. Зародження та розвиток структурно-геоморфологічних досліджень, поглядів та ідей.

 7. Становлення й розвиток європейської структурної геоморфології.

 8. Особливості сучасного розвитку структурної геоморфології.

 9. Розвиток структурно-геоморфологічних досліджень в Україні.

 10. Основні поняття структурної геоморфології.

 11. Основи морфоструктурного вчення: вихідне положення та основні поняття.

 12. Еволюція поняття "морфоструктура" та морфоструктурного вчення.

 13. Сучасні тлумачення поняття "морфоструктура".

 14. Головний принцип структурної геоморфології. Принципи структурно-геоморфологічних досліджень.

 15. Методика структурно-геоморфологічних досліджень.

 16. Генетичні типи структурного рельєфу.

 17. Рангова класифікація форм тектогенного рельєфу Землі. Мегаформи тектогенного рельєфу Землі.

 18. Ін'єктивна тектоніка і рельєф.

 19. Сейсмогенний рельєф. Сейсмогенне перетворення рельєфу.

 20. Типи загальнокорових тектонічних рухів та їх роль у формуванні рельєфу континентів.

 21. Типізація й номенклатура форм тектогенного макро- та мезорельєфу.

 22. Геоморфологічна класифікація гірських порід (скал). Стійкість порід та методи її визначення.

 23. Властивості порід, важливі для рельєфотворення.

 24. Літологічно зумовлені типи, властивості та елементи рельєфу.
 25. Літогенний рельєф і літоморфність рельєфу.


 26. Вплив порід на будову та розвиток схилів.

 27. Пластовий рельєф.

 28. Рельєф, зумовлений моноклінальною структурою.

 29. Структурно-денудаційний рельєф, утворений на складчастому субстраті.

 30. Елементи та властивості виробленого рельєфу, пов'язані з розривними порушеннями й розломно-блоковою структурою.

 31. Розриви та лінеаменти. Структурний контроль ерозійної мережі.

 32. Умови й чинники морфологічного прояву локальних структурних форм.

 33. Особливості морфологічного прояву мертвих і живих структурних форм. Конседиментаційні, конденудаційні та конерозійні форми.

 34. Кільцеві морфоструктури.

 35. Типи морфоструктур (морфоструктурних областей) континентів. Структурний рельєф платформних рівнин.

 36. Генетичні типи орогенних областей континентів. Епігеосинклінальні гори.

 37. Епіплатформні (відроджені) гори.

 38. Рифтові та квазіплатформні гори континентів.

 39. Тектонічно зумовлені форми макро- і мезорельєфу гірських країн і платформних рівнин.

/

 1. Структурний рельєф серединно-океанських хребтів.

 2. Головні форми структурного рельєфу океанських западин та перехідних областей.

 3. Геоморфологічні типи перехідних областей (зон переходу континент - океан).

 4. Острівні дуги та глибоководні жолоби як структурні елементи рельєфу.

 5. Особливості структурного рельєфу континентальних виступів і океанських западин: спільні та відмінні риси.

 6. Ендогенні режими та морфоструктура Землі.

 7. Концепція літосферних плит та морфоструктура Землі.

 8. Оглядові, регіональні й детальні структурно-геоморфологічні дослідження.

 9. .Головні етапи, завдання і методи регіональних структурно-геоморфологічних досліджень.

 10. Підготовчий етап регіональних структурно-геоморфологічних досліджень.
 11. Морфоструктурний аналіз: шляхи, методи і методичні прийоми регіональних морфоструктурних досліджень.


 12. Морфоструктурний аналіз: головні завдання та зміст регіональних морфоструктурних досліджень.

 13. Регіональний структурно-геоморфологічний аналіз: етапи, завдання, методи та методичні прийоми дослідження.

 14. Сутність і зміст структурно-геоморфологічних карт. Морфоструктурні, морфотектонічні та структурно-геоморфологічні карти.

 15. Тектонічний аналіз рельєфу як метод структурно-геоморфологічних досліджень. Головні методи тектонічного аналізу рельєфу.

 16. Методи передпольових морфотектонічних досліджень. Морфометричні побудови для тектонічного аналізу рельєфу.

 17. Візуальний орографічний аналіз як метод морфотектонічних досліджень.

 18. Аналіз рисунку річкової (долинної) мережі як метод морфотектонічних досліджень.

 19. Аналіз поздовжніх профілів рік і днищ річкових долин як метод морфотектонічних досліджень.

 20. Використання аеро- і космознімків для тектонічного аналізу рельєфу. Лінеаментний аналіз.

 21. Польові методи морфотектонічних досліджень.

 22. Аналіз кількості, висотного положення й віку поверхонь вирівнювання та денудаційних рівнів як метод морфотектонічних досліджень.

 23. Тектонічний аналіз флювіального рельєфу. Аналіз будови і співвідношення річкових терас як метод морфотектонічних досліджень.

 24. Аналіз висотного положення одновікових геоморфологічних рівнів як метод морфотектонічних досліджень.

 25. Аналіз спектрів терас як метод морфотектонічних досліджень.

 26. Тектонічний аналіз заплавних терас і русел рік.

Тектонічний аналіз рельєфу шельфу і морських узбереж

./

  1. Структурний рельєф серединно-океанських хребтів.

  2. Головні форми структурного рельєфу океанських западин та перехідних областей.

  3. Геоморфологічні типи перехідних областей (зон переходу континент - океан).
  4. Острівні дуги та глибоководні жолоби як структурні елементи рельєфу.


  5. Особливості структурного рельєфу континентальних виступів і океанських западин: спільні та відмінні риси.

  6. Ендогенні режими та морфоструктура Землі.

  7. Концепція літосферних плит та морфоструктура Землі.

  8. Оглядові, регіональні й детальні структурно-геоморфологічні дослідження.

  9. .Головні етапи, завдання і методи регіональних структурно-геоморфологічних досліджень.

  10. Підготовчий етап регіональних структурно-геоморфологічних досліджень.

  11. Морфоструктурний аналіз: шляхи, методи і методичні прийоми регіональних морфоструктурних досліджень.

  12. Морфоструктурний аналіз: головні завдання та зміст регіональних морфоструктурних досліджень.

  13. Регіональний структурно-геоморфологічний аналіз: етапи, завдання, методи та методичні прийоми дослідження.

  14. Сутність і зміст структурно-геоморфологічних карт. Морфоструктурні, морфотектонічні та структурно-геоморфологічні карти.

  15. Тектонічний аналіз рельєфу як метод структурно-геоморфологічних досліджень. Головні методи тектонічного аналізу рельєфу.

  16. Методи передпольових морфотектонічних досліджень. Морфометричні побудови для тектонічного аналізу рельєфу.

  17. Візуальний орографічний аналіз як метод морфотектонічних досліджень.

  18. Аналіз рисунку річкової (долинної) мережі як метод морфотектонічних досліджень.

  19. Аналіз поздовжніх профілів рік і днищ річкових долин як метод морфотектонічних досліджень.

  20. Використання аеро- і космознімків для тектонічного аналізу рельєфу. Лінеаментний аналіз.

  21. Польові методи морфотектонічних досліджень.

  22. Аналіз кількості, висотного положення й віку поверхонь вирівнювання та денудаційних рівнів як метод морфотектонічних досліджень.

  23. Тектонічний аналіз флювіального рельєфу. Аналіз будови і співвідношення річкових терас як метод морфотектонічних досліджень.
  24. Аналіз висотного положення одновікових геоморфологічних рівнів як метод морфотектонічних досліджень.

  25. Аналіз спектрів терас як метод морфотектонічних досліджень.

  26. Тектонічний аналіз заплавних терас і русел рік.

  27. Тектонічний аналіз рельєфу шельфу і морських узбереж.