vchilka.in.ua   1 2 3 4

Тема 2. Загальні положення криміналістичної техніки 1. Поняття криміналістичної техніки.

 2. Джерела формування криміналістичної техніки.

 3. Поняття спеціальних знань і спеціальних криміналістичних знань.

 4. Критерії допустимості використання технічних засобів і методів роботи з доказами.

 5. Особливості використання криміналістичної техніки адвокатом.

 6. “Польова” криміналістична техніка.


Тема 3. Сліди рук
1. Наукові засади дактилоскопії.

2. Папілярні узори, їх властивості.

3. Типи папілярних узорів.

4. Виявлення пото-жирових слідів рук на різних поверхнях.

5. Фіксація слідів рук.

6. Загальні і окремі ознаки папілярних узорів.

7. Технологія дослідження слідів рук.
Тема 4. Сліди ніг і взуття
1. Фіксація і вилучення слідів ніг і взуття: об’ємних, поверхневих.

2. Фіксація доріжки слідів.

3. Технологія дослідження цих слідів.
Тема 5. Сліди знарядь злому
1. Класифікація слідів знарядь злому.

2. Особливості фіксації кожного з видів слідів.

3. Технологія дослідження цих слідів.

4. Встановлення цілого за частинами.
Тема 6. Судова балістика


 1. Судова балістика як галузь криміналістики та її значення в розслідуванні злочинів.

 2. Об’єкти судово-балістичного дослідження. Завдання, які вирішуються судовою балістикою.

 3. Основні дані про ручну вогнепальну зброю, боєприпаси.

 4. Вибухові пристрої. Фіксація слідів вибуху.

 5. Деталі зброї, які залишають на кулі та гільзі сліди, що мають ідентифікаційне значення.

 6. Підготовка матеріалів для проведення судово-балістичної експертизи.


Тема 7. Техніко-криміналістичне дослідження документів


 1. Поняття документа. Класифікація документів.

 2. Слідчий огляд документів.

 3. Відтворення змісту підроблених і пошкоджених документів.


 4. Встановлення давнини виконання тексту.

 5. Підготовка матеріалів для проведення техніко-криміналістичної експертизи документів.


Тема 8. Судове почеркознавство
1. Поняття почерку і письма.

2. Загальні і окремі ознаки почерку.

3. Технологія ототожнення виконавця рукопису.

4. Дослідження підписів.

5. Відбір зразків почерку і підписів.

 1. Ознаки письмової мови.

 2. Авторознавча експертиза.


Тема 9. Ідентифікація особи за зовнішніми ознаками


 1. Наукові засади ототожнення особи за зовнішніми ознаками.

 2. Ознаки зовнішності, їх класифікація.

 3. Система опису зовнішності людини.

 4. Функціональний портрет людини.

 5. Підготовкам матеріалів та проведення судово-портретної експертизи.


Тема 10. Загальні положення криміналістичної тактики
1. Поняття криміналістичної тактики.

2. Слідча ситуація

3. Тактичний прийом та критерії його допустимості

4. Тактична операція (комбінація)

5. Тактичний ризик

6. Тактика участі адвокату у слідчих діях
Тема 11. Тактика слідчого огляду


 1. Сутність огляду, його завдання.

 2. Тактичні прийоми огляду місця події.

 3. Огляд трупа.

 4. Використання під час огляду науково-технічних засобів.

 5. Участь спеціалістів у проведенні огляду.

 6. Протокол огляду та додатки до нього.

 7. Освідування і його види.


Тема 12. Тактика обшуку


 1. Поняття, сутність і види обшуків.

 2. Психологічні і етичні засади обшуку.

 3. Підготовка до обшуку. Порядок обшуку.

 4. Тактичні прийоми обшуку у приміщенні.

 5. Обшук людини.


 6. Фіксація результатів обшуку.


Тема 13. Допит свідків і потерпілих


 1. Допит як засіб одержання вербальної інформації.

 2. Поняття психологічного впливу і межі його допустимості.

 3. Етика допиту.

 4. Фактори, що впливають на формування показань.

 5. Порядок допиту.

 6. Тактичні прийоми допиту.

 7. Криміналістична віктимологія.

 8. Особливості допиту неповнолітніх (малолітніх)


Тема 14. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених


 1. Підготовка до допиту.

 2. Бесіда адвоката з підзахисним.

 3. Встановлення психологічного контакту.

 4. Винувата обізнаність.

 5. Тактика допиту у випадках:

а) визнання своєї вини;

б) заперечення своєї вини;

в) відмови від дачі показань;

г) заяви про алібі.

6. Використання звуко- або відеозапису в ході допиту.
Тема 15. Тактика відтворення обстановки і обставин події


 1. Поняття відтворення обстановки і обставин розслідуваної події.

 2. Поняття і сутність слідчого експерименту, його цілі і види.

 3. Умови і прийоми проведення слідчого експерименту, його етичні засади.

 4. Реконструкція обстановки, тактика проведення, доказове значення.

 5. Сутність перевірки показань на місці, її зв’язок з іншими слідчими діями.

 6. Фіксація ходу і результатів відтворення обстановки і обставин події. Технічні засоби фіксації.


Тема 16. Тактика пред’явлення для впізнання


 1. Поняття і види пред’явлення для впізнання.

 2. Психологічні засади пред’явлення для впізнання.

 3. Узнавання і впізнання.

 4. Зміст допиту особи, що впізнає.
 5. Порядок пред’явлення для впізнання живих осіб.


 6. Порядок пред’явлення для впізнання трупів, тварин, предметів, ділянок місцевості.

 7. Проведення впізнання за фотознімками, кіно - і відеострічками.


Тема 17. Розслідування вбивств


 1. Криміналістична характеристика вбивств.

 2. Обставини, які підлягають встановленню.

 3. Типові слідчі ситуації, які виникають на початковому етапі розслідування вбивств.

 4. Особливості порушення кримінальної справи та специфіка проведення невідкладних слідчих дій.

 5. Особливості організації взаємодії слідчого з органами дізнання. Створення слідчої або слідчо-оперативної групи.

 6. Судові експертизи, які призначаються у справах про вбивства.

 7. Особливості розслідування вбивств, пов’язаних із зникненням потерпілого.

 8. Розслідування вбивств, пов’язаних з розчленуванням трупа.


Тема 18. Розслідування зґвалтувань


 1. Криміналістична характеристика зґвалтувань.

 2. Обставини, які підлягають встановленню під час розслідування зґвалтувань.

 3. Типові слідчі ситуації, які виникають на початковому етапі розслідування зґвалтувань.

 4. Особливості порушення кримінальної справи та специфіка проведення невідкладних слідчих дій. Отримання заяви від потерпілої та її допит.

 5. Особливості планування та побудови версій.

 6. Особливості розслідування справ про вчинення злочинів сексуальної спрямованості злочинцем-маніяком.

 7. Судові експертизи у справах про зґвалтування.


Тема 19. Розслідування крадіжок, пограбувань і розбоїв


 1. Криміналістична характеристика крадіжок.

 2. Криміналістична характеристика пограбувань.

 3. Криміналістична характеристика розбоїв.

 4. Обставини, які підлягають встановленню у справах зазначеної категорії.
 5. Типові слідчі ситуації, які виникають під час розслідування цих злочинів.


 6. Проведення невідкладних слідчих дій.

 7. Організація взаємодії слідчого з органами дізнання.

 8. Розшук майна, яким заволоділи злочинці в результаті крадіжок, пограбувань та розбоїв.


Тема 20. Розслідування розкрадань шляхом зловживання службовим становищем


 1. Криміналістична характеристика і найбільш типові слідчі ситуації, які виникають на початковому етапі розслідування.

 2. Обставини, які підлягають встановленню.

 3. Особливості порушення кримінальної справи та проведення невідкладних слідчих дій.

 4. Організація взаємодії слідчого з органами дізнання.

 5. Особливості використання під час розслідування спеціальних знань (ревізор, товарознавець та ін.).

 6. Допит окремих категорій свідків.

 7. Підготовка матеріалів та проведення судових експертиз. Організація проведення ревізій.


Тема 21. Розслідування службових злочинів


 1. Криміналістична характеристика службових злочинів.

 2. Обставини, які підлягають встановленню.

 3. Типові слідчі ситуації у справах зазначеної категорії.

 4. Особливості порушення кримінальної справи та специфіка проведення невідкладних слідчих дій у справах про хабарництво.

 5. Організація взаємодії слідчого з суб’єктами оперативно-розшукової діяльності.

 6. Особливості планування та побудови слідчих версій.

 7. Допит заявника у справах про хабарництво.

 8. Судові експертизи у справах про службові злочини.


Тема 22. Розслідування дорожньо-транспортних подій (ДТП)


 1. Криміналістична характеристика ДТП.

 2. Обставини, які підлягають встановленню у справах про ДТП.

 3. Типові слідчі ситуації, які виникають у справі на початковому етапі розслідування.
 4. Особливості порушення кримінальної справи та специфіка проведення невідкладних слідчих дій.


 5. Організація взаємодії слідчого з органами дізнання.

 6. Огляд місця події. Складання схем та планів.

 7. Особливості проведення відтворення обстановки і обставин події.

 8. Підготовка матеріалів та призначення автотехнічної експертизи.


Тема 23. Розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків


 1. Криміналістична характеристика і найбільш типові слідчі ситуації.

 2. Обставини, які підлягають встановленню у справах про злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків.

 3. Особливості порушення кримінальної справи та специфіка проведення невідкладних слідчих дій.

 4. Організація взаємодії слідчого з суб’єктами оперативно-розшукової діяльності.

 5. Особливості обшуку приміщень.

 6. Освідування та допит підозрюваних.

 7. Підготовка матеріалів та призначення судових експертиз.


Тема 24. Розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації


 1. Криміналістична характеристика і найбільш типові слідчі ситуації.

 2. Обставини, які підлягають встановленню у справах про злочини у сфері комп’ютерної інформації.

 3. Особливості порушення кримінальної справи та специфіка проведення невідкладних слідчих дій.

 4. Особливості планування та побудови слідчих версій.

 5. Обшук і виїмка.

 6. Допит підозрюваного.

 7. Підготовка матеріалів та призначення судових експертиз.


Тема 25. Розслідування справ неповнолітніх


 1. Криміналістична характеристика. Типові слідчі ситуації у справах про злочини, вчинені неповнолітніми.

 2. Особливості порушення кримінальної справи. Невідкладні слідчі дії.

 3. Особливості організації взаємодії слідчого з органами дізнання.

 4. Особливості планування та побудови слідчих версій.

 5. Особливості участі у окремих слідчих діях спеціалістів.
Орієнтовна тематика курсових робіт з криміналістики*
1. Криміналістика в системі наукових знань.

2. Предмет науки криміналістики.

3. Історія розвитку криміналістики.

4. Наукові основи криміналістичної ідентифікації.

5. Ідентифікація як метод криміналістики.

6. Особливості фотозйомки на місці події.

7. Трасологія, її завдання.

8. Методи виявлення, огляду, фіксації та вилучення слідів рук.

9. Використання субстанціональних слідів у розслідуванні.

10. Ідентифікація зброї за гільзами та кулями.

11. Поняття вибуху, збирання та дослідження його слідів.

12. Судова габітологія і її значення при розслідуванні злочинів.

13. Криміналістична одорологія.

14. Теоретичні основи криміналістичної тактики.

15. Класифікація тактичних прийомів і критерії їх допустимості.

16. Критерії допустимості тактичних прийомів.

17. Тактичні прийоми викриття осіб, які дають неправдиві показання.

18. Тактичні комбінації.

19. Конфлікти в діяльності слідчого і способи їх вирішення.

20. Криміналістичне вчення про розшук.

21. Криміналістичні аспекти вивчення особи підозрюваного (обвинуваченого) в процесі розслідування.

22. Взаємодія слідчого з органом дізнання під час розслідування злочинів.

23. Виявлення, фіксація, огляд і вилучення зброї і слідів пострілу на місці події.

24. Тактика огляду місця вибуху.

25. Тактика допиту неповнолітнього.

26. Тактична операція «Перевірка алібі».

27. Розслідування злочинів, вчинених в умовах неочевидності.

28. Розслідування контрабанди.

29. Розслідування хабарництва.

30. Розслідування злочинів по «гарячих слідах».

31. Розслідування серійних вбивств.


32. Розслідування вимагання.

33. Особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років.

34. Розслідування комп’ютерних злочинів.

35. Використання відеозапису у розслідуванні.
Орієнтовний перелік питань, які виносяться на іспит з курсу криміналістики
1. Предмет криміналістики.

2. Закономірності об’єктивної дійсності, які вивчаються криміналістикою.

3. Злочинна діяльність як об’єкт криміналістичного дослідження.

4. Завдання криміналістики в світлі положень Конституції України про захист прав, свобод, честі і гідності особистості.

5. Криміналістика в системі юридичних наук.

6. Криміналістична віктимологія.

7. Роль спеціалістів у розслідуванні злочинів.

8. Перспективи використання ПЕОМ у розслідуванні злочинів.

9. Наукові засади криміналістичної ідентифікації.

10. Об’єкти ідентифікації.

11. Індивідуальна тотожність і групова належність.

12. Ідентифікаційні ознаки. Ідентифікаційний період.

13. Методика криміналістичної ідентифікації.

14. Поняття і структура криміналістичної техніки.

15. Особливості використання методів і засобів криміналістичної техніки адвокатом.

16. Ознаки письма і почерку.

17. Неідентифікаційні дослідження рукописів.

18. Дослідження підписів.

19. Зразки для почеркознавчих досліджень.

20. Авторознавча експертиза.

21. Поняття технічного дослідження документів.

22. Правила роботи з документами під час слідчого огляду.

23. Виявлення підробок у документах.

24. Встановлення змісту зіпсованих і знищених документів.

25. Дослідження відбитків штампів і печаток.

26. Дослідження матеріалів документів.

27. Дослідження продукції множильної техніки.

28. Наукові засади трасології.

29. Загальні правила виявлення, фіксації і вилучення слідів.

30. Сліди рук.

31. Сліди ніг і взуття.


<< предыдущая страница   следующая страница >>