vchilka.in.ua 1

Прізвище і. п б. Рік народж. Рід занять. Антинаціоналістична злочинна активність.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стукота 1 секретар В районі де керував Стукота тільки за пару місяців було поневолено і

Іван Матвійович 1907 Підкаміньського вбито 147 українських націоналістів, виявлено і знищено 141 схрон.

райкому КП(б)У

Федоряченко

Мойсей Степанович 1909 1 секретар В районі де керував Федоряченко на протязі 1945-1946 р. було

Сокальського поневоленоно 831 націоналіста , вбито 179, виявлено і знищено

райкому КП (б) У 141 схрон.

Хильченко

Яків Никифорович 1904 Зав сільгоспвідділом Безпосередньо допомагав вбивати українських націоналістів в

Львівського обкому Поморянському районі. За період 1945-1946 р. там було поневолено

ОК КП(б)У 2159 українських націоналістів, вбито 275, знищено схронів 2391.

Богородченко

Іван Константивович 1913 Зав організаційним За період роботи Богородченка уповноваженим обкому КП(б)У по

відділом Львівського Глинянському районі було вбито 18 націоналістів, поневолено 86,

ОК КП(б)У знищено 125 схронів.

Бойко

Константин Петрович 1913 Замісник начальника Був уповноваженим в Бродівському і Перемишлянському районах,

Львівського облвиконкому де за час його активності було вбито 65 українських націоналістів,

по промисловості 161 поневолено.

Олексюк За період 1945- 1946 років в даному районі поневолено 1023

Мирон Йосипович 1899 Голова Бродівської українських націоналісти, вбито 282, знищено 191 схрон.

райради депутатів

робітників.

Хижняк

Антон Федорович 1907 Відповідальний редактор Організовував матеріал і особисто виступав з статтями скерованими

газети «Вільна Україна» проти українського націоналізму в газеті «Вільна Україна».


Боровик 1918 Особисто вбивав українських націоналістів при організованих нападах

Володимир Васильович Голова Дорошівської на них.

сільради Куликівського

району

Вернигора Начальник обласного

Андрій Михайлович 1903 управління міністерства В 1945-1946 роках довгий час був уповноваженим по Камянко-

юстиції Бузькому районі. Особисто надавав допомогу в винищуванні

ОУНівського підпілля.

Гонта

Богдан Степанович 1932 Учень школи Учень сільської школи Красненського району. При його особистій

Красненського району участі виявлено схрон і поневолено українського націоналіста

«Кармелюка» і брата його мами, одного націоналіста вбито.

Чабан

Євдоким Матвійович 1905 Старший інспектор Приймав особисту участь в вбивствах українських націоналістів.

по держзабезпеченні В одному з актів агресії сам вбив трьох українських націоналістів.

Сокальського райвиконкому

Шинкар

Степан Єфтуфєвич 1911 Зав. Рава- Руським Приймав особисту участь в семи збройних актах по винищуванню

районним земельним українських націоналістів.

Відділом

Чорниш

Матвій Ількович 1914 Завідуючий Підкамянським Особисто затримав 9 українських націоналістів.

районним фінансовим

відділом

Благовісний

Іван Васильович 1912 Директор Жовківського За його особистою ініціативою і участю в селі Добросин знищена

районного харчового боївка з 5 українських націоналістів.

Комбінату

Вербицький

Антон Антонович 1907 Завідуючий військовим Приймав активну участь в агресії проти українського націоналізму.

відділом Красненського

Райкому КП(б)У.

Гайворонок

Олексій Тихонович 1906 Завідуючий відділом Приймав активну участь в агресії проти українських націоналістів в

Винниківського районного селі Селиско.


відділу освіти

Атаманюк В період 1944-1945 р. приймав активну участь в винищуванні

Микола Іванович 1923 Завідуючий відділом українських націоналістів в Краснянському районі. Будучи в

селянського і колгоспного спец групі НКВД добував документи про дислокацію схронів.

будівнитства Краснянського Особисто замордував 12 українських націоналістів.

району.

Беленко

Микола Карпович 1924 Голова районної ради В селі Станки створив винищувальну групу для винищування

Краснянського району. українських націоналістів.

Биховський

Михайло Павлович 1910 Завідуючий районної В 1945 році в селі Мокротин Жовківського району вбивав

ощадної каси в Жовківському українських націоналістів.

районі

Прізвище ї. п. б. Рік народж. Рід занять. Анти націоналістична злочинна активність.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Беззаботнов Виявив схрон в якому взяли в полон одного українського

Дмитро Микитович 1914 Секретар Лопатинського націоналіста.

РК КП(б) У по кадрах

Гуляка 1896 Завідуючий відділом В 1945 році в селі Паніковиця розкрив боївку «СБ». В 1946 році

Пантелей Олексійович мобілізації райради відкрив 28 схронів , де було вбито 4 націоналістів, 2 поневолено.

Паніковецького району.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Гончаров

Пилип Степанович 1911 Зав. організаційно інструкторським Під його керівнитством було поневолено 16 українських

відділом Рава-Руського РК КП(б)У націоналістів.

Ганжа

Павло Прокопович 1913 Замісник голови Сокальського Особисто поневолив в селі Первятичі 10 українських


райвиконкому націоналістів в тому числі політреферента Куща.

Дикало

Дмитро Степанович 1885 Зам. голови Круповинської На протязі 1945-46 років особисто був учасний

сільради в винищуванні українських націоналістів де було

вбито 6 націоналістів і поневолено 8.

Змій

Ярослав Семенович 1913 Зам. голови Щирецького В 1945 році приймав особисту участь в винищуванні

райвиконкому. український націоналістів в селі Бродки.

Куцекобильська

Любов Василівна 1922 Завідуюча ощадною касою В 1946 році розкрила схрон де було вбито 7 українських

Паніковецького району націоналістів, 3 поневолено.

Криворотов 1916 Голова Біберскої райради На протязі 1945-1946 років особисто вбив 4 українських

Василь Олексійович націоналістів , підірвав 9 схронів.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кухленко

Степан Макарович 1925 Секретар Золочівського Тільки в одному акті агресії яким керував Кухленко було

РК ЛКСМУ вбито і поневолено до 30 українських націоналістів, знищено

50 схронів.

Матюхин

Кузьма Кузьмич 1906 Зав. військовим відділом Приймав участь в 23 актах агресії проти українських націоналістів

Ново-Яричівського райкому в результаті яких було вбито 27 націоналістів і поневолено 11.

КП(б)У.

Пархоменко 1915 Зав військовим відділом Проявив себе в акті агресії проти боївки українських націоналістів

Григорій Тимофійович Перемишлянського райкому де було вбито 40 націоналістів.

КП(б) У.

Ковальський 1906 1-й секретар Магерівського Вів активну організаційну роботу для винищування українських

Георгій Миколайович райкому КП(б)У націоналістів. В період 1945-46 роках в ним керованому районі


було вбито 114 націоналістів, поневолено 200, 156 схронів

знищено.

Кухаренко Приймав особисту участь в винищуванні українських

Степан Денисович 1909 1-й секретар Олеського націоналістів.

райкому КП(б)У

Чудук 1897 1-й секретар В Лопатинському районі де керував Чудук за 1945-46 роки

Сергій Константинович Лопатинського райкому поневолено 1723 націоналісти, вбито 472.

КП(б)У

Кунець 1902 1-й секретар Поморянського В районі де керував Кунець за період 1945-46 років було

Михайло Романович райкому КП(б)У вбито 274 українських націоналістів, поневолено 2159.

знищено 2391 схрон.

Милюха 1902 Голова Олеського райвиконкому За період 1945-1946 р. по Олеському районі де керував Малюха

Тимофій Семенович депутатів робітників було вбито 313 українських націоналістів, 1782 поневолено,

знищено 98 схронів.

Паливода В ним керованому районі за 1945 рік вбито 342 націоналісти,

Єрмолай Якович 1905 1-й секретар Камянко- поневолено 842, знищено 112 схронів.

Бузького райкому КП(б)У

Шпитяк 1909 1-й секретар Городецького В районі де керував Шпитяк за період 1945-46 років було вбито

Григорій Лаврентійович райкому КП(б)У 348 українських націоналістів.

Бурлака Керував мобілізацією кадрів для винищування українських

Федір Панкратович 1902 Секретар по кадрах націоналістів.

Львівського обкому КП(б)У

Боровик 1909 1-й секретар Паніковецького Постійно організовував бойовиків для винищування

Василь Тимофійович райкому КП(б)У націоналістів в результаті чого за період 1945-46 р.

в даному районі було вбито 262 націоналісти , знищено 802

схрони.

Добровольський

Семен Степанович 1902 1-й секретар Ново-Милятинського В даному районі за період 1945-46 років було поневолено

райкому КП(б)У 1094 націоналісти, вбито 71, знищено 345 бункерів.


Довганик

Ілля Ількович 1903 Голова Жовківського За 1945 р. в керованому Довгаником районі поневолено 561

райвиконкому. націоналіста, 515 вбито, знищено 420 схронів.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Кирста В районі за декілька місяців 1946 року вбито 94 українських

Федір Іванович 1906 1-й секретар Жовківського націоналістів , поневолено 84, знищено 110 схронів.

райкому КП(б)У


Козлинський 1907 Райуповнаркомзаг Особисто приймав участь збройному винищуванні українських

Михайло Дмитрович Бродівського району націоналістів.

Мазепа

Іван Ількович 1906 2-й секретар Львівського Вів активні дії для винищування українських націоналістів в

Обкому КП(б)У Львівській області. Був неодноразово уповноваженим обкому

КП(б)У для винищування ОУН.

Маланчук Приймав особисту участь в збройній агресії проти українських

Єфим Матвійович 1900 Секретар Лопатинського націоналістів.

райкому КП(б)У.

Миргородський Був уповноваженим обкому КП(б)У у Радехівському районі де

Петро Леонтійович 1905 Зам. голови облвиконкому за його активної участі тільки за декілька місяців 1945 року було

по культурі замордовано 22 українських націоналісти.

Васильченко Особисто сприяв вбивствам і поневоленням українських

Петро Григорович 1912 Замісник директора Лопатинського націоналістів.

МТС по політчастині

Гавриленко В час роботи Гавриленка в Рава-Рускому районі за період

Максим Сидорович 1907 1-й секретар Рава- Рускоко 1945-46 років було поневолено 595 українських націоналістів,

райкому КП(б)У вбито більше 350, знищено 389 схронів.

Гальц В період 1945 -46 р. в даному районі вбито 583 українських


Дмитро Іванович 1903 1-й секретар Велико-Мостівського націоналістів , поневолено 459, знищено 183 схрони

райкому КП(б)У

Жарінов Приймав особисту участь в збройній агресії проти українських

Руслан Іванович 1923 Народний слідчий Ново- націоналістів під час якої було вбито 23 і поневолено 8

Яричівської прокуратури українських націоналістів.

Кольцов

Петро Олексійович 1910 Директор Бродівської МТС Кольцов організував винищувальний батальйон і особисто

керував ним. В триванні збройної агресії одного націоналіста

вбив і одного поранив.

Журба 1911 1-й секретар Щирецького В районі де керував Журба за декілька місяців 1945-46 років

Федір Константинович райкому КП(б)У поневолено 568 українських націоналістів, знищено 645 схронів

Земляний В районі на протязі 1945 року поневолено 568 українських

Петро Васильович 1904 1-й секретар Краснянського націоналістів, вбито 312, знищено 68 схронів, На протязі

райкому КП(б)У 1946 р. вбито 21 українського націоналіста, знищено 56

схронів.

Іваненко

Степан Климович 1909 1-й секретар Яворівського В Яворівському р-ні на протязі 1945 року поневолено 921

райкому КП(б)У українського націоналіста, вбито 282, В 1946 році за декілька

місяців поневолено 63 українських націоналісти , знищено

143 схрони.

Касьян 1904 Голова Радехівського Вів активне винищування українських націоналістів. За

Афанасій Федотович райвиконкому декілька місяців 1945 року в районі було поневолено 761

українського націоналіста, вбито 623.

Колодій 1920 Зав. торговим відділом Приймав активну участь в винищуванні українських

Перемишлянського райвиконкому націоналістів.

Шунь

Антон Васильович 1910 Замісник голови Пониковецької З зброєю особисто приймав участь в знищенні боївки

райради по держзабезпеченні «Хмара».В селі Чепелі де був закріплений Шунь в січні


1946 року було вбито 7 укр. націоналістів, поневолено 3.

Яловец 1907 Зав. воєнним відділом В селі Жовтая приймав активну участь в винищуванні

Андрій Никифорович Куликівського райкому КП(б)У. українських націоналістів, в результаті чого було вбито

3 націоналістів і взято в полон 2.

Артюха З січня 1945 працював в Золочівському районі де приймав

Григорій Романович 1910 Завідуючий військовим відділом участь в організації винищувальних батальйонів. В селах

Золочівського району. Плугів і Підмінці при активній участі Артюхиа вбито 10

націоналістів і знищено 50 схронів.

Блінов 1911 Інструктор відділу кадрів Приймав особисту участь в винищуванні українських

Павло Філіпович Олеського райкому КП(б)У націоналістів.

Ткачов

Микола Іванович 1907 Зав. відділом кадрів Мобілізовував комуністів з числа міського партактиву для

обкому КП(б)У винищування українських націоналістів.

Чернега 1904 Редактор Міської районної Організувала через газету активність для винищування

Мартина Пантиліївна газети українських націоналістів.

Шабельник 1903 Зам. голови Львівської З січня по лютий 1946 року був уповноваженим обкому

Никифор Андрійович обласної ради депутатів робітників КП(б)У в Підкамінському районі де за цей період було

вбито 29 націоналістів.

Баранков

Вакула Федорович 1906 Керівник лекторської групи

обкому КП(б)У Виступав в районах з лекціями проти українського

націоналізму.

Оридорога 1917 Зав. відділом мобілізації Приймав особисту участь в збройній агресії проти

Олександер Петрович Рава-Руского райвиконкому. українських націоналістів.

Чулков 1907 Військовий комісар Приймав активну участь в агресії проти українських

Олексій Миколайович Глинянського району націоналістів.

Кушнір При участі Кушніра знищено групи українських


Микита Захарович 1917 Інструктор Ново-Милятинського націоналістів в селах Якимів, Нагірці.

райкому КП(б)У

Пісковий

Леонід Єрофійович 1913 Інвалід. Перемишлянський Був організатором винищувального батальйону, приймав

район. особисту участь в агресії проти ОУН.

Полторак

Дмитрій Якимович 1908 1- секретар Глинянського В районі у 1945 році поневолено 1003 українських націоналістів

райкому КП(б)У , вбито 229, знищено 200 схронів.

Протасова

Олександра Іванівна 1902 Жінорганізатор Сокільницького За її матеріалами знищено групу польських націоналістів в

райкому КП(б) У кількості 29 чоловік.

Рогуцкий

Петро Кононович 1906 Начальник районного відділу Організував винищення українських націоналістів в селі

кінофікації Жовківського р-ну. Нова- Скватява. Особисто замордував 5 націоналістів.

Підгірний

Дмитро Степанович 1916 Секретар Лисенецької сільради З допомогою Підгірного розкрита ОУНівське підпілля в селі

Винниківського району Лисиничі і поневолено 22 націоналістів.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Роженко 1922 Інструктор Жовківського В селі Фийна сприяв НКВС в винищуванні осіб які допомагали

Володимир Гаврилович РК КП(б)У формуванням українських націоналістів.

Секретар

Єфрем Власович 1895 Працював в Глинянському р-ні. На протязі 1945-46 років приймав участь в винищуванні

українських націоналістів. Особисто вбив одного українського

націоналіста, одного поневолив.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сікорський 1920 Інструктор Сокальського Особисто приймав участь в збройній агресії проти українських


Борис Володимирович РК КП (б) У націоналістів де було вбито 7 націоналістів.

Тюрєв 1900 Інструктор Бібрського

Аркадий Васильович РК КПБ(б)У Особисто приймав участь в збройній агресії проти українських

націоналістів де було вбито 30 націоналістів.

Миколаєнко

Василь Сидорович 1909 3-й секретар Львівського На протязі 1944-1946 років неодноразово був уповноваженим

обкому КП(б)У по районах для винищування українських націоналістів.

Германюк

Василь Якович 1901 Голова Підлеської сільради З особистою допомогою Германюка вбито декілька десятків

Львівського сільського р-ну. українських націоналістів , в тому числі керівників боївок

Масленюка та Мороза.

Демченко

Іван Сергійович 1911 Замісник голови Бродівського Приймав особисту участь в знищенні 12 українських

райвиконкому. націоналістів.

Іванченко 1918 Старший агроном Радехівського 14 травня 1945 року в селі Мукані вбив замісника командира

Микола Васильович районного земельного відділу боївки , ранив керівника цієї боївки ОУНівців Никона і

доправив до органів НКВС.

Левковський

Іван Леонтійович 1918 Голова Глинянського Являвся членом винищувального батальйону і приймав

райпотрабсоюзу. активну участь в винищуванні українських націоналістів.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Литвинюк 1910 Секретар Шарпанської сільради Допомагав органам НКВС винищувати ОУНівське підпілля. З

Василь Андрійович Сокальського району. його допомогою поневолено 18 українських націоналістів,

декілька вбито.

Ловасова

Діна Іванівна 1908 Інструктор Куликівського Організувала поневолення 3 українських націоналістів в

райкому КП(б)У селі Артаске, з її допомогою було знищено 3 схрони.


Марцинкевич 1919 Уповноважений по Магерівському Приймав активну участь в винищуванні ОУН в районі.

Олександер Степанович районі.

Микус

Антон Григорович 1907 Завідуючий оргінструкторським Був активним в винищуванні українських націоналістів.

відділом в Бусському районі.

Немитий 1924 Воєнрук Сокільницької Особисто поневолив 11 українських націоналістів, ранив

Володимир Петрович середньої школи керівника боївки.

Овчаренко 1914 Завідуючий відділом держзабезпечення Приймав активну участь в винищуванні українських

Михайло Григорович Магерівського району. націоналістів.

Олешко 1900 Прокурор Щирецького району Приймав особисту участь в збройній агресії проти

Федір Мойсейович українських націоналістів.

Попудько При участі Попудька була знищена боївка українських

Іван Петрович 1922 Замісник начальника районної націоналістів.

контори зв’язку Ів.Франківського р-ну.

Потирай

Іван Петрович 1910 Завідцуючий Олеським районним Приймав участь в збройній агресії проти українських

земельним відділом. націоналістів. Особисто замордував 3 націоналістів.

Пронько

Федір Іванович 1918 Інструктор по комсомолу В районі знищена група ОУН з 7 чоловік. Пронько сам

в Городецькому районі. приймав участь в 30 актах збройної агресії проти українських

націоналістів.
Равський 1912 Завідуючий мобілізаційним Приймав активну участь в знищенні групи українських

Михайло Петрович відділом Глинянського району націоналістів в кількості 5 чоловік.

Романський 1917 Завідуючий відділом пропаганди Приймав особисту участь в винищуванні українських

Володимир Дмитрович і агітації Лопатинського райкому націоналістів.

КП(б)У

Рихва 1905 Замісник голови Камінко-Бузького Рихва виявив місцезнаходження схронів, які були знищені, в

Степан Іванович райвиконкому. результаті чого було вбито 62 українських націоналісти,


поневолено 86 чоловік.

Наєнко 1901 Завідуючий Камінко- Бузьким Приймав активну участь в винищуванні українських

Аркадій Сергійович районним земельним відділом націоналістів.

Слюсаревська 1922 Секретар Поморянського РК ЛКСМУ Приймала участь в винищуванні ОУНівського підпілля.

Ольга Тимофіївна

Собко 1911 Зав відділом пропаганди і агітації Особисто приймав участиь у збройній агресії проти

Іван Петрович Бродівського РК КП(б)У українських націоналістів.

Сухоребрий 1906 Секретар Немирівського РК КП(б)У В Немирівському районі за 1945 рік вбито 119 українських

Василь Йосипович по кадрах націоналістів, знищено 145 схронів. За 1946 рік вбито 13

націоналістів, , поневолено 112 , знищено 117 схронів.

Тим 1903 Голова Велико-Мостівського По районі за 1945 р. поневолено 299 українських

Володимир Іванович райвиконкому націоналістів. За січень і лютий 1946 року поневолено 160

націоналістів, вбито 50, знищено 133 схрони.

Ткаченко 1901 Голова Поморянського За період 1945-46 року в районі знищено 29 боївок, вбито 206

Володимир Петрович райвиконкому. українських націоналістів.

Якименко 1909 Інструктор обкома КП(б)У Якименко виїзжав в райони області для ведення активності

Петро Омелянович проти українських націоналістів.

Горовий За 1945 рік в районі вбито 49 українських націоналістів, за

Іван Якимович 1906 1-й секретар Винниківського січень і лютий 1946 року вбито 8 націоналістів, поневолено

Райкому КП(б)У 91, знищено 116 схронів.

Петрушко 1911 Замісник секретаря і завідуючий За період коли був уповноваженим КП(б)У в Городоцькому

Владислав Іванович відділом легкої і місцевої промисловості районі там вбито 9 українських націоналістів, знищено 92

схрони.

Задирайко 1904 Директор Грядівської МТС, Львівського Приймав активну участь в винищуванні українських


Антон Никифорович сільського району. націоналістів. Організував при МТС винищувальний

батальйон.

Лункевич 1898 Начальник Бурського районного Приймав активну участь в винищуванні українських

Йосип Андрійович відділу зв’язку. націоналістів.

Мартинюк 1920 Інструктор виконкому Бузької За його даними знищена група українських націоналістів.

Павло Пантелеймонович райради депутатів робітників

Удовиченко 1904 Завідуючий парткабінетом При його особистій участі знищена група українських

Федір Андрійович Ново-Милятинського райкому КП(б)У. націоналістів.

Бубан 1904 1-й секретар Біберського райкому В результаті проведеної роботи райкомом компартії на

Терентій Степанович КП(б)У протязі 1945 і січня 1946 року було поневолено 1100

українських націоналістів, 306 вбито, знищено 476 схронів.

Степаненко 1912 Завідуючий Ново-Яричівським Приймав особисту участь в 23 збройних актах агресії проти

Іван Данилович районним земельним відділом українських націоналістів, в яких було вбито 27 націоналістів,

поневолено 11.

Стиценко 1905 Завідуючий відділом пропаганди Приймав активну участь в збройній агресії проти українських

Петро Васильович і агітації Камінко- Бузького райкому націоналістів. Особисто поневолив керівника групи за псевдом

КП(б)У «Остап».

Федотов 1914 Замісник голови Городецького Приймав особисту участь в 27 актах агресії проти українських

Михайло Микитович райвиконкому. націоналістів.

Шевченко 1914 Уповноважений по Підкаміньському Особисто поневолив 15 українських націоналістів.

Павло Михайлович районі.

Якубовський 1923 Секретар комсомольської організації Організував винищувальний батальйон в селі Трудова, під його

Андрій Андрійович в селі Трудова Краснянського району керівнитством замордовано 27 українських націоналістів.

Якущкін 1924 Завідуючий Бібрським районним відділом Приймав участь в 25 збройних актах агресії проти українських


Володимир соціального забезпечення. націоналістів в яких було замордовано 120 націоналістів,

Афанасійович особисто Якущкин вбив 5 українських націоналістів.

Бабишина 1905 Жіночий організатор Івано-Франківського Була активна в агресії проти українських націоналістів.

Марія Степанівна райкому КП(б)У.

Вишемирська 1909 Завідуюча відділом Львівського обкому Допомагала райкому компартії в організації агресії проти

Раїса Гнатівна КП(б)У серед жінок українських націоналістів.

Гробовий 1904 2-й секретар Городецького райкому Був активний в агресії проти українських націоналістів.

Андрій КП(б)У

Ковтун 1912 Завідуючий воєнним відділом При його участі розкрита і поневолена молодіжна група

Михайло Павлович Винниківського райкому КП(б)У українських націоналістів.

Манівска 1903 Завідуюча відділом пропаганди Приймала активну участь в агресії проти українських

Прасковя Петрівна і агітації Перемишлянського райкому націоналістів.

КП(б)У.

Профатило 1909 2-й секретар Щирецького райкома Вів активність по ідейному і організаційному винищуванні

Петро Васильович КП(б)У українських націоналістів.

Свистун 1904 Завідуючий сектором пропаганди Виїзджав в райони області і сприяв райкомам КП(б)У в

Іван Лаврентійович відділу пропаганди і агітації обкому винищуванні ОУНівського підпілля.

КП(б)У

Сахно 1921 2-й секретар Краковецького Була начальником винищувального батальйону села Любині.

Галина Варлампіївна райкому ЛКСМУ За її даними виявлено декілька схронів.

Прізвище ї.п.б. Рік народж. Рід занять Антинаціоналістична злочинна активність

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Семиноженко 1904 Завідуючий відділом пропаганди Приймав участь в збройному винищуванні українських


Степан Григорович і агітації Немирівського району націоналістів.

Сирено

Михайло Федорович 1923 Інструктор Магерівського Приймав активну участь в винищуванні українських націоналістів.

райкому КП(б)У

Стадник

Лука Тимофійович 1908 Селянин села Малахів Особисто поневолив 19 членів ОУН і доправив їх до НКВС. Організував

Львівського сільського р-ну. банду з 10 чоловік з якою неодноразово агресував проти українських

націоналістів в селі Малехів.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Стахів Приймав активну участь в винищуванні ОУНівського підпілля.

Михайло Федорович 1922 Перший секретар

Перемишлянського райкому

ЛКСМУ

Стукалов 1898 Завідуючий Радехівською Особисто доправив в райвідділ НКВС 13 українських націоналістів.

Тимофій Іларіонович районною збіркасою

Суlдовий 1901 Замісник завідуючого При активній участі Супового в селах Монастирок, Станіславчик і

Григорій Михайлович Бродівського районного Борпуляки вбито 15 українських націоналістів, знищено 25 схронів.

фінансового відділу.

Коссинко 1905 Інструктор оргінструкторського З грудня 1945 року проводив в районі рішення бюро обкому КП(б)У

Олександер Артемович відділу обкоку КП(б)У по винищуванню українських націоналістів

Кухта 1916 1- секретар Краснянського Організував комсомольців в винищувальний батальйон.

Михайло Михайлович райкому ЛКСМУ Приймав особисту участь в вбивствах українських націоналістів.

Гайворонок 1906 Завідуючий відділом Винниківським Приймав участь в винищуванні українських націоналістів.

Олександр Тихонович районним відділом народної освіти

Догарів 1901 Замісник директора Породнянської Приймав дієву участь в винищуванні українських націоналістів.


Григорій Григорович МТС по політчастині Яворівського

району.

Іова 1915 Замісник завідуючого відділу За час роботи уповноваженим обкому КП(б)У в Яворівському

Павло Васильович пропаганди і агітації обкому районі надавав допомогу райкому КП(б)У в винищуванні українських

КП(б)У націоналістів. Проводив антиоунівську пропаганду.

Романський 1917 Завідуючий відділом пропаганди Приймав особисту участь в збройній агресії проти українських

Володимир Дмитрович і агітації Лопатинського Райкому націоналістів.

КП(б)У.

Саєнко 1901 Завідуючий Камінко-Бузьким Приймав участь в збройному винищуванні українських націоналістів.

Аркадій Сергійович районним земельним відділом

Попроцький 1927 Завідуючий відділом кадрів Був секретарем комсомольської організації в селі Гнилів Краснянського

Іван Михайлович і оргроботи Краснянського району. Керував групою при МГБ, під його керівнитством вбито 5

РК ЛКСМУ українських націоналістів.

Дикий 1929 Інструктор ЛК ЛКСМУ Вів активне винищування українських націоналістів.

Олег Семенович Краснянського району.

Чорниш 1914 Завідуючий Підкаміньским Особисто поневолив 9 українських націоналістів.

Матвій Ілліч районним фінвідділом

Штельмах 1917 Завідуючий огрінструкторським При активній участі Стельмаха в селі Хильчиці вбито 15

Константин Савелович відділом Золочівського РК КП(б)У українських націоналістів, в селі Вороняки виявлено 10 схронів і

поневолено 8 націоналістів.

Жуков 1913 Інструктор РК КП(б)У Під керівнитством Жукова знищена група з 12 українських націоналістів.

Іван Леонтійович

Крушинський 1919 Секретар Городецького Вів збройну агресію проти українських націоналістів, в селі Косовиць

Михайло Аверянович РК ЛКСМУ виявив групу українських націоналістів і особисто вбив одного

націоналіста.


Кухленко 1925 Курсант республіканської В збройному акті агресії яким керував Кухленко було поневолено 30

Степан Макарович партшколи. Бувший секретар українських націоналістів , знищено 50 схронів, багатьох вбито.

Золочівського РК ЛКСМУ

Климів 1909 Секретар Львівського ГК КП(б)У Мобілізовував комуністів з числа міського партактиву для посилання

Гліб Васильович по кадрах в райони області з метою винищування українських націоналістів.

Галан 1902 Спецкореспондент газети Часто виступав в республіканських і місцевих газетах з статтями

Ярослав Олександрович «Радянська Україна» скерованими проти українського націоналізму і концепцій «школи»

Грушевського.

Губа 1910 Голова Понековецького За 1945 і січень-лютий 1946 року в районі поневолено 1726 українських

Петро Антонович райвиконкому. націоналістів, вбито 252, знищено 802 схрони.

Ольховський 1902 Голова Золочівського Проводив мобілізацію для винищування українських націоналістів.

міськвиконкому міськради

Авксентій Павлович депутатів робітників

Дудикевич 1907 Директор Львівського Часто виступав в газетах місцевого і республіканського значення проти

Богдан Корнійович історичного музею українського націоналізму.

Пелехатий 1886 Замісник голови Львівського Активно виступав в місцевій пресі проти українських націоналістів.

Кузьма Миколайович міськвиконкому міськради

депутатів робітників

Ткачов 1907 Замісник завідуючого відділом Мобілізовував комуністів з числа міського партактиву для винищування

Микола Іванович кадрів обкому КП(б)У українських націоналістів. За 1944-1946 р. скеровано в райони до 4000

чоловік.

Маликова 1903 Жінорганізатор Рава-Руского Організовувала жінок проти українського націоналізму.

Євдокія Петрівна райкому КП(б)У