vchilka.in.ua 1
Схема оцінки виступу (критерії оцінки промови)


1. Стратегія промови: актуальність теми; цільова установка; конструктивні питання
2. Тактика промови:

 • назва промови та структура;
 • дотримання принципів послідовності, несуперечності, визначеності та доказовості;
 • спосіб викладу: дедуктивний, індуктивний, історичний, східчастий; концентричний, раціональний, емоційний;
композиційно-стилістичні прийоми: діалогізація, імпровізація, ілюстрація, інформація, опис, характеристика;
 • культура мислення оратора: уміння мислити діалогічно; володіння матеріалом; творчий підхід;
 • культура мовлення: правильність (слововживання, наголос, вимова, побудова фраз, багатство мови, стислість, ясність та точність, простота та дохідливість);
 • техніка мовлення: гучність та звучність голосу, дикція, темп мовлення
3. Контакт промовця з аудиторією:

- підтримка безперервності та осмисленості сприйняття;
 • активізація розумової діяльності; • розвиток пізнавальних здібностей та навичок засвоєння;
- психологія відносин оратора та аудиторії.
4. Ефективність промови: реакція слухачів; адекватність матеріалу вимогам аудиторії.

Схема оцінки виступу (критерії оцінки промови)

 • 1. Стратегія промови: актуальність теми; цільова установка; конструктивні питання
2. Тактика промови:

 • назва промови та структура;
 • дотримання принципів послідовності, несуперечності, визначеності та доказовості;
 • спосіб викладу: дедуктивний, індуктивний, історичний, східчастий; концентричний, раціональний, емоційний;
композиційно-стилістичні прийоми: діалогізація, імпровізація, ілюстрація, інформація, опис, характеристика;
 • культура мислення оратора: уміння мислити діалогічно; володіння матеріалом; творчий підхід; • культура мовлення: правильність (слововживання, наголос, вимова, побудова фраз, багатство мови, стислість, ясність та точність, простота та дохідливість);

 • техніка мовлення: гучність та звучність голосу, дикція, темп мовлення
3. Контакт промовця з аудиторією:

- підтримка безперервності та осмисленості сприйняття;
 • активізація розумової діяльності;
 • розвиток пізнавальних здібностей та навичок засвоєння;
- психологія відносин оратора та аудиторії.
4. Ефективність промови: реакція слухачів; адекватність матеріалу вимогам аудиторії.