vchilka.in.ua 1

Лабораторна робота №16

Тема: Електронні таблиці Microsoft Excel 2010. Введення формул та функцій.
Мета: навчитися працювати з формулами та функціями в Microsoft Excel 2010
Хід роботи

1. Відкрив документ попередньої лабораторної роботи по темі Microsoft Excel. На аркуші2 за допомогою формул знайшов середнє та суму чисел даних таблиці.2. Ввів формулу середнього значення в комірку G2 та формулу суми в H2 за допомогою кнопки автосуми панелі інструментів.


3. Скопіював введені формули, протягнувши маркером заповнення (хрестик, який зявляється в нижньому правому кутку комірки, коли навести курсор) з комірки G2
по G5 та з комірки Н2 по Н5. Після цього знайдіть суму комірок стовпців В2:В5, C2:C5, D2:D5, E2:E5, F2:F5, G2:G5, H2:H5 в рядок ВСЬОГО.


4. Продемонстрував викладачу готову таблицю.

5. Створив новий лист MS Excel, за допомогою майстра функцій в комірку B4 ввела формули відповідно до варіанта:

Варіант 4 : cos 2x+1;В комірку B3 ввела значення x = - (номер за журналом).

6. У рядок 1 ввела ряд натуральних чисел 1...15 і зробити виділення комірок зі значенням відповідно до варіанта:

Варіант 4 : менше 13 і не дорівнює 5;Оформив звіт.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.


 1. Що називається формулою в MS Excel?

Формулой Excel вважається все, що починається знаком "=".


 1. Чи впливає вставка у формулу пробілів та розривів рядка на результат обчислень?

Ні, однак не можна відокремлювати ім'я книги від імені листа й комірки.

 1. Як видалити з комірки формулу, залишивши повернуте їй значення?

 2. Для того, щоб видалити з комірки формулу, залишивши тільки повернуте їй значення, потрібно вибрати комірку, а потім послідовно натиснути , та .

 3. Які види помилкових значень, повертаємих формулами, ви знаєте? Коли вони виникають?

Іноді формула повертає не число або рядок тексту, а повідомлення, що починається із символу #, після якого йде спеціальний текст. Так MS Excel інформує користувача про те, що формула повертає помилку. У цьому випадку треба скорегувати або саму формулу, або значення в тих комірках, на які формула посилається. Перелічимо список помилок, які можуть бути повернуті формулами робочого листа:
#ПУСТО! Використано помилкового оператора перетинання діапазонів або помилкове посилання на комірку.

#ДЕЛ/0! Як дільник використовується посилання на комірку, у якій міститься нульове або порожнє значення (якщо посиланням є порожня комірка, той її вміст інтерпретується як нуль).

#ЗНАЧ! 1) Замість числового або логічного значення введений текст, і MS Excel не може перетворити його до потрібного типу даних; 2) Введення формули масиву завершено натисканням клавіші , а не комбінацією клавіш ++; 3) Використана неправильна матриця в одній з матричних функцій листа.

#ССЫЛКА! Посилання на неіснуючу комірку.

#ИМЯ? Помилка в написанні імені або використовується неіснуюче ім'я.

#ЧИСЛО! 1) Функція із числовим аргументом використовує неприйнятний аргумент; 2) Формула повертає числове значення, що занадто велике або занадто мале, щоб його можна було представити в MS Excel.

#Н/Д Значення помилки #Н/Д є скороченням терміна «невизначені дані» або «немає даних». Це значення допомагає запобігти використанню посилання на порожню комірку. 1. Вкажіть різницю між абсолютною, відносною та змішаною адресацією.

У формулах використовуються відносні, абсолютні й змішані посилання. Відносне посилання - це посилання, що автоматично змінюється при зміні адреси комірки й позначається простим зазначенням відповідних рядків і стовпців, наприклад А10, С11 і т.д. Вона використовується за замовчуванням. Наприклад, якщо обчислюється вираз СУММ(С1:С10), то при переміщенні комірок у діапазон D1:D10, формула автоматично зміниться на СУММ(D1:D10).

Абсолютне посилання - це посилання, що не змінюється при змінах адреси комірки. Абсолютне посилання позначається знаком $, що встановлюється перед ім'ям стовпця і номером рядка, наприклад - $A$1.

Змішане посилання - це посилання, що є сполученням абсолютної і відносної, вона закріплює адресу комірки по одному параметру (стовпцю або рядку), і змінює його по іншому. Частина адреси, що закріплюється, позначається знаком $. Наприклад, якщо обчислюється вираз =СУММ($C1:$C10), те при переміщенні комірок у діапазон D10:D20 формула автоматично зміниться на =СУММ($C10:$C20).

Посилання на комірки, що знаходяться в інших книгах, називаються зовнішніми. Зовнішнє посилання організується завданням імені книги, листа та комірки: [Книга1]Лист1!A1.

MS Excel дозволяє у формулах використовувати тривимірні посилання на комірки та діапазони, тобто об'єднати в одному посиланні кілька комірок або діапазонів комірок, розташованих на різних робочих листах.

Як приклад використання тривимірного посилання наведемо наступну формулу, що повертає суму значень із діапазонів, розташованих у робочих листах Лист1, Лист2 та Лист3:
=СУММ(Лист1!:Лист3!А1:В2)

 1. Що таке тривімірне та зовнішнє посилання? Наведіть прикдади.

Тривимірні посилання використовуються, якщо потрібно аналізувати дані з однієї й тієї самої клітинки або діапазону клітинок на декількох аркушах.

Зовнішнє посилання (також зване зв'язком) — це посилання на клітинку або діапазон клітинок в іншій книзі Excel.


 1. Для чого використовується майстер функцій?
 • Майстер функцій – це діалогова програма, що підказує користувачеві, які функції доступні, їх призначення та типи аргументів.

 1. Що таке умовне форматування? Коли його слід викоритовувати?

Умовне форматування дає змогу швидко виділити в електронній таблиці важливу інформацію. Проте іноді вбудованих правил форматування недостатньо. Завдяки можливості додавання формули до правила умовного форматування можна виконувати дії, недоступні для вбудованих правил.

Наприклад, стоматолог відстежує найближчі дні народження своїх пацієнтів і відзначає, кому з пацієнтів він надіслав привітання.

 1. Скільки умов можна задати одночасно при умовному форматуванні комірки?

Безліч.

Висновок: Я навчився працювати з формулами та функціями в Microsoft Excel 2010