vchilka.in.ua 1

Самостійна робота № 11.

Тема: Особливості перекладу професійних тексів українською мовою. Електронні словники.
Мета: використання курсантами електронних словників при перекладі слів.
Завдання: перекласти подані слова, пояснити їх ; скласти текст обсягом 100 слів використовуючи перекладені слова.
Антивирус, архиватор, аська, байт, бит, веревка, винт, виртуальный канал, вирус, ворд, гиперсвязь, голосовой интерфейс, дейтограмма, диалоговый режим, драйвер, загрузка, перезагрузка, Интернет, колонтитул, локальная сеть, модем, мозги, мышь, ноутбук, память, плата, принтер, селектор, сленг, софт, утилита, файл, хакер, эксель, юниксоид.

Самостійна робота № 12.
Тема:
Особливості використання граматичних форм іменників у професійному мовленні.

Мета: знати особливості граматичних форм іменників у професійному мовленні; правильно використовувати граматичні форми іменників.
Завдання: написати конспект за планом.


 1. Іменники на означення статусу, професій, посад, звань.

 2. Рід відміню вальних іменників.

 3. Збірні іменники.

 4. Варіанти відміню вальних іменників.

 5. Кличний відмінок. Особливості вживання складних слів.

 6. Правопис прізвищ, імен, по батькові.

 7. Виконати вправу 32 (1) с.346 М. Зубков.


Література. М. Зубков с. 186-193, с.201-210.

О. Горбул с. 58-60.


Самостійна робота № 13.

Тема:
Особливості використання граматичних форм прикметників у професійному мовленні.
Мета: знати особливості використання граматичних форм прикметників у професійному мовленні; доречно вживати аналітичні форми ступенів порівняння прикметників.
Завдання: написати конспект за планом

 1. Використання аналітичних форм прикметників.

 2. Ступені порівняння прикметників.

 3. Вживання прислівних прикметників.
 4. Узгодження прикметника з іменником на означення повних професій.


 5. Особливості використання прикметників у ділових паперах.

 6. Виконати впр.22 с.341 М. Зубков.


Література: М. Зубков с.198—201.

Самостійна робота № 14.

Тема:
Проблема родових відмінків іменників та займенників. Особливості вживання їх у професійному мовленні.
Мета: особливості вживання родових відмінків іменників та займенників у професійному мовленні.
Завдання: написати конспект за планом.


 1. Що таке іменник?

 2. Що таке займенник?

 3. Відмінки іменників.

 4. Відмінювання займенників.

 5. Провідміняти іменники та займенники. Скласти з ними речення.

Успіх, добродій, секретар, комп’ютер, програма, він, сам, моя, весь, хто.
Література. Л. Паламар, Г. Кацавець с. 90-93, с.100-101, с. 182-185.


Самостійна робота № 15.

Тема:
Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні. Користування додатковою літературою.
Мета: знати особливості вживання дієслівних форм у професійному спілкуванні, правильно використовувати поширені дієслівні форми у професійному спілкуванні.
Завдання: написати конспект за планом.

 1. Дієслова, дієприкметники, дієприслівники у професійному мовленні.

 2. Використання книжних дієслів та їх форм.

 3. Особливості вживання активних дієприкметників.

 4. Перевага активних конструкцій з дієслівними формами на -но, -то.

 5. Вживання складних форм дієслів недоконаного виду в майбутньому часі.

 6. Синонімія форм, способів дієслова.

 7. Утворення і вживання дієприкметників.


Література. М. Зубков с. 252-257, с. 366 впр.70.

Самостійна робота № 16.

Тема:
Найуживаніші прийменникові конструкції. Вживання прийменника по. Переклад російського прийменника в. Вживання прийменника при.

Мета: вміти правильно вживати прийменникові конструкції у професійних текстах, знати особливості використання прийменників у професійному мовленні.

Завдання: дати відповіді на запитання; виконати вправу.


 1. Що таке прийменник?

 2. Написання прийменників разом та через дефіс.

 3. Вживання прийменника по.

 4. Переклад російського прийменника в.

 5. Вживання прийменника при.

 6. Виконати вправу 55 с.358 М. Зубков.


Література. М. Зубков с.272-281. Л. Паламар, Г. Кацавець с.208-211, впр.1 с.209.

Самостійна робота № 17.

Тема:
Прямий порядок слів, вживання інфінітивних конструкцій, використання віддієслівних іменників.
Мета: використання прямого порядку слів, вживання інфінітивних конструкцій, використання віддієслівних іменників.
Завдання: написати конспект за планом.

 1. Який порядок слів переважає в ділових документах. Наведіть приклад.

 2. Яку роль відіграють інфінітивні конструкції в ділових паперах?

 3. Яка роль віддієслівних іменників у ділових паперах?


Література: Л. Паламар, Г. Кацавець с. 212-213.
Самостійна робота № 18.

Тема:
Складні випадки керування і узгодження. Переклад текстів з використанням специфічних мовленнєвих зворотів та словосполучень.
Мета: вміти користуватися специфічними мовленнєвими зворотами та словосполученнями, використовувати додаткову літературу при перекладі українською мовою, а також знати складні випадки при перекладі.
Завдання: дати відповіді на запитання, розкриваючи дужки, правильно записати подані нижче словосполучення.

 1. Що таке керування?

 2. Що таке узгодження?

 3. Побудова словосполучень із підрядним зв’язком керування.

 4. Вживання словосполучень у текстах, службових документах.

 5. Розкрийте дужки:

Оволодіти (ситуація)-

Опанувати (професія) –

Завдати (шкода)-

Зазнати (невдача)-

Назвати (ім’я)-


Відправити (листа)-

Прийшов (справа)-

Комісія (складання екзаменів)-

Сталося (недбальство)-

Один раз (місяць)-

Ввести (склад)-


 1. Виконати вправу 2 с.174, впр.12 с.176.


Література. Н. Ботвина с. 170-173.
Самостійна робота № 19.

Тема:
Вимоги до оформлення текстів документів. Зразки службових листів. Етикет ділового листування.
Мета: опрацювати вимоги до оформлення текстів документів; ознайомитися з етикетом ділового спілкування.
Завдання: написати конспект за планом.

 1. Що таке службові листи?

 2. Форми листів.

 3. Реквізити службових листів.

 4. Основні вимоги етикету ділового спілкування.

 5. Скласти офіційний лист.


Література. О. Горбул с.75-80. Л. Паламар, Г. Кацавець с.135-138;

М. Зубков с.106-115.


Самостійна робота № 20.

Тема:
Укладання документів з господарсько договірної діяльності. Дотримання вимог. Правильне використання синтаксичних конструкцій при складанні цих документів.
Мета: вміти грамотно і правильно складати документи з господарсько-договірної діяльності.
Завдання: написати конспект за планом.

 1. Правила укладання договору.

 2. Правила укладання трудової угоди.

 3. Що таке договір, трудова угода?

 4. Реквізити договору, трудової угоди.


Література. Л. Паламар, Г. Кацавець с.96-99, О. Горбул с.149,

Н. Ботвина с.55.