vchilka.in.ua 1

Актуальні проблеми господарського права і процесу

ПЛАН

проведення семінарського заняття за темою:
Тема 5.1. Проблеми правового забезпечення майнової основи господарювання

1. Поняття майна суб’єктів господарювання та його правового режиму. Джерела формування майна.

2. Правові титули майна суб’єктів господарювання.

2. Право власності. Право господарського відання. Право оперативного управління. Право оперативного використання майна.

3. Господарська оренда (лізинг) майна.

Тема 5.2. Проблеми правового забезпечення майнової основи господарювання


  1. Склад майна суб’єктів господарювання.

  2. Виробничі фонди (основні та оборотні). Амортизація основних фондів та нематеріальних активів.

  3. Особливості правового режиму готової продукції. Поняття та види спеціальних фондів та резервів.

  4. Цінні папери як особливий вид майна суб’єктів господарювання.