vchilka.in.ua 1

Теми для написання рефератів з дисципліни


"Основи казначейської справи"


 1. Історія виникнення та розвитку Державного казначейства.

 2. Передумови реформування механізму виконання державного бюджету.

 3. Функції, повноваження та організаційна структура Державного казначейства України.

 4. Зміст та характеристика доходів державного бюджету.

 5. Податкові надходження.

 6. Неподаткові надходження,доходи від операцій з капіталом, трансферти та цільові фонди.

 7. Касове виконання державного бюджету України за доходами.

 8. Механізм виконання державного бюджету за доходами органами Державного казначейства України.

 9. Бюджетний облік надходження доходів до Державного бюджету України.

 10. Характеристика та функціональне призначення видатків Державного бюджету України.

 11. Бюджетне фінансування, його принципи, форми та методи.

 12. Механізм виконання державного бюджету за видатками через органи Державного казначейства України.

 13. Структура місцевих бюджетів та склад їх доходів.

 14. Міжбюджетні відносини і фінансування та їх регулювання.

 15. Характеристика державних спеціальних фондів.

 16. Суть та функції бюджетного обліку.

 17. Система бухгалтерського обліку виконання бюджетів в Україні.

 18. План рахунків як засіб реєстрації в обліку операцій.

 19. Сутність, завдання та значення бюджетного контролю.

 20. Форми і методи бюджетного контролю.

 21. Верховна Рада України та її Рахункова Палата.