vchilka.in.ua 1

червоним кольором позначено добавлені вирази, зеленим – видалені


було

стало

Вантаж – рюкзак, контейнер, ємкість (і спорядження, що транспортується в них); вірьовка (довжина не менше 10 м, товщина не менше 6 мм), кінець якої не закріплений на вихідній та/або цільовій ділянках етапу; контрольний вантаж, якщо він передбачений Умовами змагань.

Вантаж – рюкзак, контейнер і спорядження, що транспортується в них; вірьовка (частина вірьовки, що закріплена до учасника) довжиною не менше 10 м, товщиною не менше 6 мм, кінець якої не закріплений на вихідній та/або цільовій ділянках етапу; контрольний вантаж, якщо він передбачений Умовами змагань.

2.2.1. Початком руху на етапі є:

2) перетинання контрольної лінії на етапах без перил (петлі) самостраховки на вихідній ділянці (крім навісних переправ та переправ по вірьовці з перилами);

3) кріплення (до перетину контрольної лінії) перильного карабіну на навісних переправах та вуса самостраховки на переправах по вірьовці з перилами, якщо відсутні перила (петля) самостраховки на вихідній ділянці;

2.2.1. Початком руху на етапі є:

2) перетинання контрольної лінії на етапах без перил (петлі) самостраховки на вихідній ділянці.

2.2.2. Закінченням руху на етапі є:

2) перетинання контрольної лінії на етапах без перил (петлі) самостраховки на цільовій ділянці (крім навісних переправ та переправ по вірьовці з перилами);

3) зняття (після перетину контрольної лінії) перильного карабіну на навісних переправах та вуса самостраховки на переправах по вірьовці з перилами, якщо відсутні перила (петля) самостраховки на цільовій ділянці.

2.2.2. Закінченням руху на етапі є:


2) перетинання контрольної лінії на етапах без перил (петлі) самостраховки на цільовій ділянці.


2.3.1. …Страховка здійснюється основною мотузкою.

2.3.1. …Страховка здійснюється основною мотузкою або сертифікованою меншого діаметру, що призначена виробником для страховки (після повідомлення ГСК про її використання).

2.3.2. Самостраховка учасників забезпечується:

  • на горизонтальних перилах та петлях самостраховки – за допомогою вуса та карабіну. Додаткові вуса, які не є продовженням блокування ІСС, кріпляться до верхньої (грудної) частини зблокованої ІСС учасника;

  • на вертикальних та похилих перилах (крім крутопохилої переправи) – за допомогою схоплюючого вузла та/або технічних пристроїв (відповідно до рекомендацій виробника та допущених ГСК).

Довжина самостраховки (з урахуванням карабіну та/або технічного пристрою) при русі по перилах не повинна перевищувати довжину витягнутої вгору руки. При закріпленні до вантажних або локальних опор та навісних переправ довжина самостраховки не повинна перевищувати 2 м.

2.3.2. Самостраховка учасників забезпечується:

  • на горизонтальних перилах та петлях самостраховки – за допомогою вуса та карабіну. Додаткові вуса, які не є продовженням блокування ІСС, повинні кріпитися в блокування ІСС та не дозволяти перекидання учасника;

  • на вертикальних та похилих перилах (крім крутопохилої переправи) – за допомогою схоплюючого вузла, який кріпиться до верхньої грудної частини зблокованої ІСС учасника, та/або технічних пристроїв (відповідно до рекомендацій виробника та допущених ГСК), які кріпляться до учасника вусом самостраховки.

Схоплюючий вузол використовується петлею (прусик) без подвійного вузла, що виготовлена з допоміжної мотузки, діаметр якої менше за діаметр перильної мотузки не менше ніж на 4 мм та витримує на розрив не менше 4 кН. Дозволяється використовувати замість схоплюючого вузла на умовах, аналогічних до його використання, сертифіковані затискачі закритого типу та затискачі відкритого типу, які повинні бути підстраховано карабіном (можна без муфти) через два отвори в верхній частині затискача. Перильна мотузка повинна проходити в середині цього карабіна.


Довжина самостраховки (з урахуванням карабіну та/або технічного пристрою) при русі по перилах не повинна перевищувати довжину витягнутої вгору руки (короткий вус). При закріпленні до вантажних або локальних опор та до суддівської перильної страховки на навісних переправах (етап 1–3) довжина самостраховки не повинна перевищувати 2 м.


2.3.5. Учасники, що страхують, рухаються вниз по перилах (в тому числі по крутопохилій переправі), укладають колоду за допомогою мотузки, працюють з транспортною вірьовкою при спуску чи підйомі потерпілого, повинні бути в рукавицях (рукавиці закривають кисті рук).

2.3.5. Учасники, що страхують, рухаються вниз по перилах (в тому числі по крутопохилій переправі), укладають колоду за допомогою мотузки, працюють з транспортною вірьовкою при спуску потерпілого, повинні бути в рукавицях (рукавиці закривають кисті рук).

2.3.7. В один карабін (крім заглушеного суддівського), локальну опору не може бути закріплено більше одного карабіну, петлі, мотузки, якщо вони забезпечують різні види страховки чи самостраховки або однаковий вид страховки щодо різних учасників.

2.3.7. В один карабін (крім заглушеного суддівського), локальну опору не може бути закріплено більше одного карабіну, петлі, мотузки, якщо вони забезпечують різні види страховки чи самостраховки або однаковий вид страховки щодо різних учасників.

Подвійні перила можуть бути закріплені 1 карабіном.

2.3.8. Фіксацією учасника відповідно до специфіки етапів вважається:

а) на етапі «Крутопохила переправа» – якщо учасник однією рукою (під час руху вниз – в рукавиці) тримається за перила і закинув на них ногу, або по команді учасника страхуючий зафіксував його командною страховкою;

в) на етапі «Спуск по схилу» – якщо схоплюючий вузол розправлений і витягнутий на повну довжину (навантажений).


2.3.8. Фіксацією учасника відповідно до специфіки етапів вважається:

а) на етапі «Крутопохила переправа» – якщо учасник однією рукою (під час руху вниз – в рукавиці) тримається за перила і закинув на них ногу або стоїть ногами на землі (поличці); або страхуючий зафіксував його командною страховкою; або перильний карабін учасника впирається в точку нижнього кріплення перильної мотузки;

в) на етапі «Спуск по схилу» – якщо схоплюючий вузол розправлений і витягнутий на повну довжину (навантажений) або учасник однією рукою в рукавиці тримається за перила і стоїть на місці.

2.3.10. Частини мотузки, які виконують різні функції або одну щодо різних учасників, повинні бути розблоковані вузлами.

2.3.10. Частини мотузки, які виконують різні функції або одну щодо різних учасників, повинні бути розблоковані вузлами з групи провідники, які закріплені на опорі або до учасника.

2.5.2. При страховці через карабін страховка здійснюється таким чином, щоб в будь-який момент здійснення страховки кут між гілкою мотузки, яка йде від страхуючого до пункту страховки і напрямом можливого зриву учасника, якого страхують, був не більший за 90º.

2.5.2. При страховці через карабін (опору) страховка здійснюється таким чином, щоб в будь-який момент здійснення страховки кут між гілкою мотузки, яка йде від страхуючого до пункту страховки і напрямом можливого зриву учасника, якого страхують, був не більший за 90º.

Супроводжуюча вірьовка повинна бути закріплена на стороні, звідки здійснюється супроводження.

2.6.2. Супроводжуюча вірьовка повинна бути закріплена на стороні, звідки здійснюється супроводження, на точковій опорі або до учасника, який перебуває на самостраховці.

2.7.1. На етапах, що мають перепад висот, швидкість переміщення вантажу (спорядження) має контролюватися зверху або контролююча вірьовка проходить через верхній ПС. Це не стосується зняття чи скидання розправлених вірьовок, якими було обладнано даний етап.


2.7.1. На етапах, що мають перепад висот, швидкість переміщення вантажу (спорядження) має контролюватися зверху або контролююча вірьовка проходить через верхній ПС. Це не стосується зняття чи скидання розправлених вірьовок.

2.7.3. Транспортування вантажу заборонено:

- на ношах з потерпілим (дозволяється покласти потерпілому під голову рюкзак з м’якими речами або однією мотузкою);

2.7.3. Транспортування вантажу заборонено:

- на ношах з потерпілим (дозволяється покласти потерпілому під голову одну мотузку або рюкзак з м’якими речами чи однією мотузкою);


2.8.2.

  • через одинарний поліспаст – п’ятьма учасниками;

  • через полуторний поліспаст – чотирма учасниками;

  • через подвійний поліспаст – трьома учасниками.

2.8.2.

  • через одинарний поліспаст (2:1) – п’ятьма учасниками;

  • через полуторний поліспаст (3:1) – чотирма учасниками;

  • через подвійний поліспаст (4:1) – трьома учасниками.

2.8.3. …Остаточне кріплення перил на момент початку переправи учасників здійснюється вузлами, які підстраховано вузлом з групи провідників з карабіном.

2.8.3. …Остаточне кріплення перил на момент початку переправи учасників здійснюється вузлами, які підстраховано вузлом з групи провідників з карабіном.

При кріпленні перил вузлами, що не перераховані в Настановах, довжина петлі, що може проскочити через такий вузол, не повинна бути більшою за 50 см.


2.8.6. При незадовільному стані переправи (провис, ослаблення кріплення на опорах), вираженому в зануренні учасника у воду, небезпечному зачіпанні за ґрунт або виступаючі предмети, зривах обмежень – наступний учасник може бути запущений тільки після перетягування переправи.

2.8.6. При незадовільному стані переправи (провис, ослаблення кріплення на опорах), внаслідок якого відбувається занурення учасника у воду, небезпечне зачіпання рельєфу або виступаючих предметів – наступний учасник може переправлятися тільки після перетягування переправи (вузол кріплення переправи повинен бути перев’язаний).

Розділ 5. …Штраф учасникам (команді) виставляється тільки за дії, порушення, які передбачені (роз’яснені) в таблиці штрафів.

Розділ 5. …Штраф учасникам (команді) виставляється тільки за дії, порушення, які передбачені (роз’яснені) в таблиці штрафів. Якщо перший учасник на етапі виконує дії, характерні для іншого етапу, то його дії оцінюються згідно з вимогами цього етапу.



Таблиця штрафів

(частково змінена нумерація третьої позиції коду – виставлена по порядку)


Торкання.

1.1.9 Торкання рельєфу, води під час руху по колоді або по мотузці з перилами. Виставляється при наявності статичної перильної самостраховки.

Виставляється при наявності статичної перильної самостраховки. Торкання спорядженням, що на учасниках (рукавиці, карабіни тощо)

1.1.10 Поодинокі торкання води, рельєфу при проходженні навісної переправи за кожне, не більше двох

Торкання спорядженням, що на учасниках (рукавиці, карабіни тощо). Відміняється при виставленні штрафу по п.1.3 Намокання, рух по рельєфу.


Неправильний рух.

1.2(3).7 Знаходження одного учасника (вантажу) над іншим під час руху




1.2(3).11 Спуск по перилах без рукавиць (рукавиці) (рукавиці не закривають кисті рук).

Учасник зафіксував себе (або його жорстко зафіксував страхуючий) і не рухається. Після проходження нижньої точки перил крутопохилої переправи.

1.2(3).16 Рух спиною до скель, схилу на етапах траверс, грудьми вниз під час спуску по схилу




1.2(3).19 Захоплення рукою схоплюючого вузла при русі

Виставляється, якщо після попередження учасник не виправив

1.2(3) 21 Рух учасника без використання відповідного пристрою для руху (спусковий пристрій, перильний карабін тощо) на етапах де він передбачений умовами проходження

Порушення має бути виправлено, інакше рух учасника заборонений

Порушення під час страховки.

2.1.4 Рука страхуючого торкається страхувального карабіну (опори, гальмівного пристрою) під час руху того, кого страхують

Якщо передбачено інструкцією з використання пристрою. Виставляється, якщо після попередження учасник не виправив

Неправильна страховка

2.2(3).13 Кут між мотузкою до пункту страховки і можливим напрямом зриву учасника при страховці через карабін (опору) або між гілкою мотузки, яка іде від страхуючого до ближнього ПС і гілкою мотузки між ПС при страховці через 2 карабіни більше 90°



Провисання страховки, перил.


2.2(3).19 Провисання перильної мотузки нижче ніг учасника, який іде на самостраховці без командної страховки

Виставляється, якщо після попередження учасник не виправив

Неправильна самостраховка

2.2(3).21 Кріплення самостраховки страхуючого не в точкову опору.







2.2(3).хх Різна довжина гілок подвійної петлі здвоєної вірьовки (перила, локальна петля та інше)







2.2(3).24 Руки знаходяться за бухтою супроводжуючої мотузки

Виставляється, якщо після попередження учасник не виправив




4.1.1 Торкання будь-якою частиною тіла потерпілого (ложа нош) землі, води, стовбурів і гілок дерев, рельєфу, скель та ін. (не більше двох), за кожне. Більше двох торкань штрафується по п.4.3(10).4







4.2(3).2 Поперечини прив’язані неправильно, діагоналі відсутні (не натягнуті) або прикріплені не до внутрішніх кутів каркасу. Носилки не відповідають зросту потерпілого (голова або ноги звисають за поперечини). За кожне порушення







4.3(10).4 Рух чи більше двох торкань потерпілого, нош по воді або рельєфу на ділянці перешкоди





Опис етапів


було

стало


Етап 1, 2 Перший учасник команди під час організації переправи рухається на протилежний берег способом, визначеним Умовами. Транспортування вантажу йому заборонено.

Черговість приєднання до переправи вуса самостраховки та перильних карабінів довільна.

При організації суддівської перильної страховки учасник приєднується до неї довгим вусом.

Етап 1, 2 Перший учасник команди під час організації переправи рухається на протилежний берег способом, визначеним Умовами. Транспортування вантажу при переправі через річку йому заборонено.

При організації суддівської перильної страховки довжина самостраховки учасника не повинна перевищувати 2 м.

Етап 3 При організації суддівської перильної страховки учасник приєднується до неї довгим вусом.

Використовувати блочки (тандеми, треки) на крутопохилій переправі, а також жумари, кролі на мотузці, натягнутій поліспастом, не рекомендується і може бути заборонено Умовами.

Етап 3 При організації суддівської перильної страховки довжина самостраховки учасника не повинна перевищувати 2 м.

Використовувати блоки (тандеми, треки) на крутопохилій переправі вгору, жумари, кролі і т.п. на мотузці, натягнутій поліспастом, не рекомендується і може бути заборонено Умовами. Використовувати блоки (тандеми, треки) на крутопохилій переправі вниз заборонено.

Етап 4 Всі інші учасники піднімаються лазінням (або по перильній мотузці) з верхньою командною страховкою.

На підйомі по схилу (крутизною до 50) дозволяється підніматися по перильній мотузці з самостраховкою схоплюючим вузлом, петля якого виготовлена з допоміжної мотузки, діаметр якої менше за діаметр перильної мотузки не менше ніж на 4 мм та витримує на розрив не менше 4 кН. Схоплюючий вузол використовується петлею без подвійного вузла довжиною не більше витягнутої руки учасника. При підйомі схоплюючий вузол не може розташовуватись нижче місця кріплення в (ІСС). Дозволяється використовувати замість схоплюючого вузла на умовах, аналогічних до його використання, сертифіковані затискачі закритого типу, які кріпляться до учасника коротким вусом самостраховки, та затискачі відкритого типу, які повинні бути підстраховані карабіном (можна без муфти) через два отвори в верхній частині затискача (для запобігання деформації або руйнуванню корпусу). Перильна мотузка повинна проходити в середині цього карабіна.


Етап 4 Всі інші учасники піднімаються лазінням (або по перильній мотузці) з верхньою командною страховкою або з самостраховкою по перильній мотузці.

Етап 6 …На горизонтальних ділянках перший учасник рухається вільним лазінням з нижньою командною страховкою, пропускаючи командну страхувальну мотузку через карабіни (опори), які навішуються ним в ППС.

Етап 6 …Перший учасник рухається лазінням (в т. ч. і вниз по похилих та вертикальних ділянках) із командною страховкою, пропускаючи командну страхувальну мотузку через карабіни (опори), які навішуються ним у ППС.

Етап 8, 9 Кріплення перильної мотузки жорстке (карабін в суддівський карабін) для всіх, крім останнього.

Етап 8, 9 При обладнанні етапу ЗСК кріплення перильної мотузки жорстке (карабін або вв’язаний вузол в суддівський карабін) для всіх, крім останнього; при кріпленні до опори (дерева) дозволяється кріплення мотузки з допомогою карабінної удавки для всіх учасників.

Етап 10, 11 Перильна мотузка може бути одинарною. Забороняється додаткове навантаження іншим учасником навіть без кріплення до перил.

Етап 10, 11 Перильна мотузка може бути одинарною. Забороняється додаткове навантаження на водних етапах іншим учасником навіть без кріплення до перил.


Розділ 7 Загальні вимоги до облаштування дистанцій і етапів.


в) колода – довжина не менше ніж на 125  від довжини ДП.

в) колода (з укладанням) – довжина не менше ніж на 125  від довжини ДП.