vchilka.in.ua 1

Контрольна робота з теми: «Соціально-психологічна проза ХІХ століття»


Що таке «Людська комедія»?

Що таке поліфонізм?

У чому полягає філософія влади золота в повісті Бальзака «Гобсек»?

Висловіть свої судження про те, як романтизм і реалізм поєднуються у творах Стендаля.

Розкрийте образ Гобсека з однойменної повісті Бальзака - «філософа і скнари».

Що спільного й відмінного в жіночих образах роману Стендаля «Червоне і чорне», кому автор симпатизує більше?

Висловіть свої судження про новаторство Бальзака в літературі.

Що таке «поліфонізм»?

Що таке «епопея»?

Риси реалізму у вивчених творах.

Порівняйте Жюльєна Сореля та Родіона Раскольнікова.

Порівняйте Анну Кареніну, пані де Реналь та Анастасі де Ресто.

Які риси біографії Л.М. Толстого втілились в образі Левіна?

Які персонажі роману «Анна Кареніна» є головними?

У чому причина страждань і смерті Анни Кареніної?

Доведіть, що у творах «Гобсек» та «Червоне та чорне» є романтичні риси.

Порівняйте Париж з творів «Червоне та чорне», «Гобсек» та два Петербурги з романів «Злочин і кара» та «Анна Кареніна».

Учитель Є.Ільїн назвав свій урок «П’ять жертв Родіона Раскольнікова», спробуйте їх назвати і пояснити свій вибір.

Гобсек –романтик чи прагматик?

Хто є «двійниками» Раскольнікова? Чому ми називаємо їх двійниками?

Чи можна виправдати вбивство «нікчемної» лихварки тисячею добрих справ?

Чи вірите ви поділу Раскольніковим людей на «вищих» та «низьких»?

Чому ми називаємо роман «Злочин і кара» романом- трагедією?

Як реалізується прийом паралельного розгортання подій в романі «Анна Кареніна»?

Як ви розумієте зміст епіграфу роману «Анна Кареніна»?
Який персонаж роману «Злочин і кара» втілює ідею Ф. Достоєвського про самопожертву, самозречення?

Зміст теорії Раскольнікова…

Кому з письменників було винесено вирок до страти, але за кілька хвилин до виконання його відмінили і замінили каторгою, солдатчиною?

Що найбільше мучить Раскольнікова після злочину?

Чий хрест дарує Соня Мармеладова Раскольнікову перед тим, як той зізнався в убивстві?

Як можна змінити світ на краще, на думку Ф. Достоєвського і Л. Толстого?

У чому причина злочину Раскольнікова?

Розкрийте майстерність Л. Толстого у зображенні «діалектики душі» героїв (на прикладі аналізу одного чи двох образів).

Які символи зустрічаються нам в романі «Анна Кареніна»?

7. Психологізм як найбільший здобуток літератури XIX століття у творчості вказаних письменників досягнуто за допомогою таких прийомів.
Встановіть відповідність.

а)Стендаль

а)дослідження психології людини в екстремальній ситуації

б)Бальзак

б) "діалектика душі"

в)Достоєвський

в) внутрішній монолог

г)Толстой

г) деталь


Події в романі відбуваються в такій послідовності:
а) Зустріч Анни з Левіним і розмова з ним;
б) Кареніна приїжджає навести лад у сім’ї брата;
в) пологи. Хвороба героїні;
г) сцена в опері;
д) сцена скачок.

9. Встановіть відповідність між основними «моделями» сімей, які зображені в романі, та героями, які прагнуть втілення цих моделей.


а)Каренін

а) зверхнє ставлення до родини та міцної сім'ї

б)Облонський

б) будівництво родини - це будівництво життя

в)Вронський

в) сім'я - це офіційно узаконена форма відносин

г)Левін

г) сім'я - зовнішня оболонка, необхідна частина суспільного устрою

Головні причини розриву суспільства з Анною:
а) народження дитини від Вронського;
б) порушення шлюбної вірності;
в) розлука з сином;

г) неприйняття брехні й обману.