vchilka.in.ua   1 2 3 4

Що таке менеджер програмного продукту?


При розробці ПП створюється і використовується великий об'єм різноманітної документації. Вона необхідна як засіб передачі інформації між розробниками ПП, як засіб управління розробкою ПП і як засіб передачі користувачам інформації, необхідної для застосування і супроводу ПП. На створення цієї документації доводиться велика частка вартості ПП.

Цю документацію можна розбити на дві групи]:

1. Документи управління розробкою ПП.

2. Документи, що входять до складу ПП.

Документи управління розробкою ПП (software process documentation) управляють і протоколюють процеси розробки і супроводу ПП, забезпечуючи зв'язки усередині колективу розробників ПП і між колективом розробників і менеджерами ПП (software managers) - особами, керівниками розробкою ПП. Ці документи можуть бути наступних типів [13.1]:

Плани, оцінки, розклади. Ці документи створюються менеджерами для прогнозування і управління процесами розробки і супроводу ПП.

4. Звіти про використання ресурсів в процесі розробки. Створюються менеджерами.

5. Стандарти. Ці документи наказують розробникам, яким принципам, правилам, угодам вони повинні слідувати в процесі розробки ПП. Ці стандарти можуть бути як міжнародними або національними, так і спеціально створеними для організації, в якій ведеться розробка ПП.

6. Робочі документи. Це основні технічні документи, що забезпечують зв'язок між розробниками. Вони містять фіксацію ідей і проблем, що виникають в процесі розробки, опис використовуваних стратегій і підходів, а також робочі (тимчасові) версії документів, які повинні увійти до ПП.

7. Замітки і листування. Ці документи фіксують різні деталі взаємодії між менеджерами і розробниками.

Документи, що входять до складу ПП (software product documentation), описують програми ПП як з погляду їх застосування користувачами, так і з погляду їх розробників і супровідників (відповідно до призначення ПП). Тут слід зазначити, що ці документи використовуватимуться не тільки на стадії експлуатації ПП (у її фазах застосування і супроводу), але і на стадії розробки для управління процесом розробки (разом з робочими документами) - в усякому разі, вони мають бути перевірені (протестовані) на відповідність програмам ПП. Ці документи утворюють два комплекти з різним призначенням:


Призначена для користувача документація ПП (П-документация).

9. Документація по супроводу ПП (С-документация).
Що таке зовнішній опис програмного продукту?

Стадія розробки (development) ПП складається з етапу його зовнішнього опису, етапу конструювання ПП, етапу кодування (програмування у вузькому сенсі) ПП і етапу атестації ПП. Всім цим етапам супроводять процеси документування і управління (management) ПП. Етапи конструювання і кодування часто перекриваються, іноді досить сильно. Це означає, що кодування деяких частин програмного засобу може бути почате до завершення етапу конструювання.

Етап зовнішнього опису ПП включає процеси, що приводять до створення деякого документа, який ми називатимемо зовнішнім описом (requirements document) ПП. Цей документ є описом поведінки ПП з погляду зовнішнього по відношенню до нього спостерігача з фіксацією вимог щодо його якості. Зовнішній опис ПП починається з аналізу і визначення вимог до ПП з боку користувачів (замовника), а також включає процеси специфікації цих вимог. Конструювання (design) ПП охоплює процеси: розробку архітектури ПП, розробку структур програм ПП і їх детальну специфікацію.

Кодування (coding) ПП включає процеси створення текстів програм на мовах програмування, їх відладку з тестуванням ПП.

На етапі атестації (acceptance) ПП проводиться оцінка якості ПП. Якщо ця оцінка виявляється прийнятною для практичного використання ПП, то розробка ПП вважається за закінчену. Це зазвичай оформляється у вигляді деякого документа, що фіксує вирішення комісії, провідної атестацію ПП.
Що таке ординарний користувач програмного продукту?

Ординарний користувач ПП (end-user) використовує ПП для вирішення своїх завдань (у своїй наочній області). Це може бути інженер, що проектує технічний пристрій, або касир, що продає залізничні квитки за допомогою ПП. Він може і не знати багатьох деталей роботи комп'ютера або принципів програмування.

Що таке супровід програмного продукту?

Стадія експлуатації ПП охоплює процеси зберігання, впровадження і супроводу ПП, а також транспортування і застосування ПІ по своєму призначенню. Вона складається з двох фаз, що паралельно проходять: фази застосування ПП і фази супроводу ПП [3.4, 3.5].

Застосування (operation) ПП - це використання ПП для вирішення практичних завдань на комп'ютері шляхом виконання її програм.

Супровід (maintenance) ПП - це процес збору інформації про якість ПП в експлуатації, усунення виявлених в нім помилок, його доопрацювання і модифікації, а також сповіщення користувачів про внесені до нього зміни [3.1, 3.4, 3.5].
Що таке адміністратор програмного продукту?

Адміністратор ПП (system administrator) управляє використанням ПП ординарними користувачами і здійснює супровід ПП, не пов'язаний з модифікацією програм. Наприклад, він може регулювати права доступу до ПП між ординарними користувачами, підтримувати зв'язок з постачальниками ПП або виконувати певні дії, щоб підтримувати ПП в робочому стані, якщо воно включене як частина в іншу систему.
Що таке якість програмного продукту?

Кожне ПП повинне виконувати певні функції, тобто робити те, що задумане. Хороше ПП повинне володіти ще цілим рядом властивостей, що дозволяє успішно його використовувати в перебігу тривалого періоду, тобто володіти певною якістю. Якість (quality) ПП - це сукупність його рис і характеристик, які впливають на його здатність задовольняти задані потреби користувачів [3.6]. Це не означає, що разниє ПП повинні володіти однією і тією ж сукупністю таких властивостей в їх найвищому ступені. Цьому перешкоджає той факт, що підвищення якості ПП по одному з таких властивостей часто може бути досягнуте лише ціною зміни вартості, термінів завершення розробки і зниження якості цього ПП по інших його властивостям. Якість ПП є задовільною, коли воно володіє вказаними властивостями в такому ступені, щоб гарантувати успішне його використання.

Що таке керівництво по інсталяції програмного продукту?

Керівництво по інсталяції ПП. Призначене для адміністраторів ПП. Воно повинне детально наказувати, як встановлювати системи в конкретному середовищі, зокрема, повинно містити опис комп'ютерно-прочитуваного носія, на якому поставляється ПП, файли, представляючі ПП, і вимоги до мінімальної конфігурації апаратури.
Що таке суміжний контроль?

Обов'язковим кроком в кожному процесі (етапі) розробки ПП має бути перевірка правильності ухвалених рішень. Це дозволить виявляти і виправляти помилки на найранішій стадії після її виникнення, що, по-перше, істотно знижує вартість її виправлення і, по-друге, підвищує вірогідність правильного її усунення.

З урахуванням специфіки розробки ПП необхідно застосовувати скрізь, де це можливо

суміжний контроль

2 поєднання як статичних, так і динамічних методів контролю.

Суміжний контроль означає, перевірку отриманого документа особами, що не беруть участь в його розробці, з двох сторін: по-перше, з боку автора початкового для контрольованого процесу документа, і, по-друге, особами, які використовуватимуть отриманий документ як початкового в подальших технологічних процесах. Такий контроль дозволяє забезпечувати однозначність інтерпретації отриманого документа.

Поєднання статичних і динамічних методів контролю означає, що потрібно не тільки контролювати документ як такий, але і перевіряти, який процес обробки даних він описує. Це відображає одну із специфічних особливість ПП (статична форма, динамічний зміст).

Що таке керівництво по управлінню програмним продуктом?

Керівництво по управлінню ПП. Призначене для адміністраторів ПП. Воно повинне описувати повідомлення, що генеруються, коли ПП взаємодіє з іншими системами, і як повинен реагувати адміністратор на ці повідомлення. Крім того, якщо ПП використовує системну апаратуру, цей документ може пояснювати, як супроводжувати цю апаратуру.


Як вже мовилося раніше (див. лекцію 4), розробка призначеної для користувача документації починається відразу після створення зовнішнього опису. Якість цієї документації може істотно визначати успіх ПП. Вона має бути достатньо проста і зручна для користувача (інакше це ПП, взагалі, не варто було створювати). Тому, хоча чорнові варіанти (накидання) призначених для користувача документів створюються основними розробниками ПП, до створення їх остаточних варіантів часто притягуються професійні технічні письменники. Крім того, для забезпечення якості призначеної для користувача документації розроблений ряд стандартів (див. наприклад [13.2]), в яких наказує порядок розробки цієї документації, формулюються вимоги до кожного виду призначених для користувача документів і визначаються їх структура і зміст.
Що таке визначення вимог до програмного продукту?

Початковим документом для розробки зовнішнього опису ПП є визначення вимог до ПП. Але оскільки через цей документ передається від замовника (користувача) до розробника основна інформація щодо необхідного ПП, тим формуванням цього документа є досить тривалий і важкий ітераційний процес взаємодії між замовником і розробником, з якого і починається етап розробки вимог до ПП [4.2]. Труднощі, що виникають в цьому процесі, пов'язані з тим, що користувачі часто погано уявляють, що їм насправді потрібно: використання комп'ютера в "вузьких" місцях діяльності користувачів може насправді зажадати принципової зміни всій технології цієї діяльності (про що користувачі, як правило, і не здогадуються). Крім того, проблеми, які необхідно відобразити у визначенні вимог, можуть не мати певного формулювання [4.1], що приводить до поступової зміни розуміння розробниками цих проблем. У зв'язку з цим визначенню вимог часто передує процес системного аналізу, в якому з'ясовується, наскільки доцільно і реалізовується ПП, що "замовляється", як вплине таке ПП на діяльність користувачів і якими особливостями воно повинне володіти. Іноді буває корисною розробка спрощеної версії необхідного ПП, звану прототипом ПП. Аналіз "пробного" застосування прототипу дозволяє виявити дійсні потреби користувачів і істотно уточнити вимоги до ПП.


Що таке керівництво по супроводу програмного продукту?

Керівництво по супроводу ПП (system maintenance guide), який описує особливості реалізації ПП (зокрема, труднощі, які довелося долати) і як враховані можливості розвитку ПП в його будові (конструкції). У нім також фіксуються, які частини ПП є аППаратно- і програмно-залежними.

Загальна проблема супроводу ПП - забезпечити, щоб всі його уявлення йшли в ногу (залишалися узгодженими), коли ПП змінюється. Щоб цьому допомогти, зв'язки і залежності між документами і їх частинами мають бути відбиті в керівництві по супроводу, і зафіксовані в базі даних управління конфігурацією.
Що таке специфікації якості програмного продукту?

Вимоги до якості ПП мають бути сформульовані так, щоб розробникові були ясні цілі [4.2], які він повинен прагнути досягти при розробці цього ПП. Цю частину зовнішнього опису називатимемо специфікацією якості ПП (у літературі її часто називають нефункціональною специфікацією [4.1], але вона, як правило, включає і вимоги до технологічних процесів). Вона, на відміну від функціональної специфікації, представляється в неформалізованому вигляді і грає роль тих орієнтирів, які в значній мірі визначають вибір відповідних альтернатив при реалізації функцій ПП, а також визначає стиль всіх документів і програм потрібного ПП. Тим самим, специфікація якості грає вирішальну роль в забезпеченні необхідної якості ПП.

Зазвичай розробка специфікації якості передує розробці функціональної специфікації ПП, оскільки деякі вимоги до якості ПП можуть зумовлювати включення у функціональну специфікацію спеціальних функцій, наприклад, функції захисту від несанкціонованого доступу до деяких об'єктів інформаційного середовища. Таким чином, структуру зовнішнього опису ПП можна виразити формулою:

Зовнішній опис ПП = визначення вимог

+ специфікація якості ПП

+ функціональна специфікація ПП

Що таке управління розробкою програмного продукту?


Управління розробкою ПП (software management) - це діяльність, направлена на забезпечення необхідних умов для роботи колективу розробників ПП, на планування і контроль діяльності цього колективу з метою забезпечення необхідної якості ПП, виконання термінів і бюджету розробки ПП [14.1, 14.2]. Часто цю діяльність називають також управлінням програмним проектом (software project management). Тут під програмним проектом (software project) розуміють всю сукупність робіт, пов'язану з розробкою ПП, а хід виконання цих робіт називають розвитком програмного проекту (software project progress). До необхідних умов роботи колективу відносяться приміщення, апаратно-програмні засоби розробки, документація і матеріально-фінансове забезпечення. Планування і контроль припускає розбиття всього процесу розробки ПП на окремі конкретні роботи (завдання), підбір і розстановка виконавців, встановлення термінів і порядку виконання цих робіт, оцінка якості виконання кожної роботи. Фінальною частиною цієї діяльності є організація і проведення атестації (сертифікації) ПП, якою завершується стадія розробки ПП.
Що таке стійкість програмного продукту?

Стійкість (robustness) - властивість, що характеризує здатність ПП продовжувати коректне функціонування, не дивлячись на завдання неправильних (помилкових) вхідних даних.
Що таке менеджер програмного проекту?

При розробці ПП створюється і використовується великий об'єм різноманітної документації. Вона необхідна як засіб передачі інформації між розробниками ПП, як засіб управління розробкою ПП і як засіб передачі користувачам інформації, необхідної для застосування і супроводу ПП. На створення цієї документації доводиться велика частка вартості ПП.

Цю документацію можна розбити на дві групи]:

Документи управління розробкою ПП.


2 Документи, що входять до складу ПП.

Документи управління розробкою ПП (software process documentation) управляють і протоколюють процеси розробки і супроводу ПП, забезпечуючи зв'язки усередині колективу розробників ПП і між колективом розробників і менеджерами ПП (software managers) - особами, керівниками розробкою ПП. Ці документи можуть бути наступних типів [13.1]:

Плани, оцінки, розклади. Ці документи створюються менеджерами для прогнозування і управління процесами розробки і супроводу ПП.

4 Звіти про використання ресурсів в процесі розробки. Створюються менеджерами.

5 Стандарти. Ці документи наказують розробникам, яким принципам, правилам, угодам вони повинні слідувати в процесі розробки ПП. Ці стандарти можуть бути як міжнародними або національними, так і спеціально створеними для організації, в якій ведеться розробка ПП.

6 Робочі документи. Це основні технічні документи, що забезпечують зв'язок між розробниками. Вони містять фіксацію ідей і проблем, що виникають в процесі розробки, опис використовуваних стратегій і підходів, а також робочі (тимчасові) версії документів, які повинні увійти до ПП.

7 Замітки і листування. Ці документи фіксують різні деталі взаємодії між менеджерами і розробниками.

Документи, що входять до складу ПП (software product documentation), описують програми ПП як з погляду їх застосування користувачами, так і з погляду їх розробників і супровідників (відповідно до призначення ПП). Тут слід зазначити, що ці документи використовуватимуться не тільки на стадії експлуатації ПП (у її фазах застосування і супроводу), але і на стадії розробки для управління процесом розробки (разом з робочими документами) - в усякому разі, вони мають бути перевірені (протестовані) на відповідність програмам ПП. Ці документи утворюють два комплекти з різним призначенням:

Призначена для користувача документація ПП (П-документация).

9 Документація по супроводу ПП (С-документация).<< предыдущая страница   следующая страница >>