vchilka.in.ua 1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О. Гончара


Юридичний факультет
«Правові проблеми боротьби з організованою

злочинністю, корупцією та заходи щодо її попередження»
Робота студента _____________________________ групи __________________
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 15

1. Об’єктивні ознаки корупційної злочинності.

2. Міжнародно-правове регулювання.

1. До обмежень, спрямованих на запобігання та протидію корупції не належать:

1. неправомірне сприяння фізичним та юридичним особам у здійсненні господарської діяльності;

2. зайняття інструкторською та суддівською практикою із спорту у поза робочій час;

3. зайняття творчою діяльністю та медичною практикою у позаробочий час;

4. відмова фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законом.

2. Контроль за виконанням законів у сфері протидії корупції здійснюється:

1. Президентом України;

2. Міністром юстиції України;

3. Кабінетом міністрів України;

4. Головою Служби безпеки України.

3. За корупційні діяння суб’єкти корупційних правопорушень не несуть відповідальність:

1. кримінальну;

2. дисциплінарну;

3. цивільно-правову;

4. управлінсько-фінансову.

4. Які особи не належать до суб’єктів корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією:

1. особи, які надають публічні послуги (нотаріуси, арбітражні керуючі, судді);

2. посадові особи іноземних держав;

3. викладачі навчальних закладів;

4. посадові особи міжнародних організацій.