vchilka.in.ua 1

1. Загальна характеристика потенціалу підприємства: поняття, характерні риси, модель.


2. Поняття структури потенціалу підприємства та концепції її побудови (різновиди структуризації елементів, що формують потенціал підприємства).

3. Змістова характеристика суб’єктних складових в структурі потенціалу підприємства.

4. Змістова характеристика об’єктних складових в структурі потенціалу підприємства.

5.Особливе місце і значення трудового, інформаційного та інфраструктурного потенціалів в структурі потенціалу підприємства.

6. Формування потенціалу підприємства: сутністна характеристика, постулати та загальнотеоретична модель здійснення.

7. Синергічність елементів потенціалу підприємства та процес оптимізації його структури.

8. Конкурентноспроможність потенціалу підприємства та її рівні.

9. Оцінювання потенціалу підприємства: поняття, головні цілі та сфери застосування.

10. Принципи оцінювання ринкової вартості потенціалу підприємства.

11. Нерухомість та чинники, що впливають на її вартість. Ринок нерухомості та класифікація його об’єктів.

12. Потенціал землі та земельна рента.

13. Оцінювання нематеріальних активів підприємства: роль, значення та сфери застосування.

14. Модель оцінювання трудового потенціалу підприємства.

15. Графоаналітична модель потенціалу підприємства.

16. Алгоритм графічного методу оцінювання потенціалу підприємства “Квадрат потенціалу”.

17. Індикаторний метод оцінювання конкурентноспроможності потенціалу підприємства і його оцінки.

18.Матричний метод оцінювання конкурентноспроможності потенціалу підприємства і його різновиди.

19. Методи доходного підходу до оцінювання землі: різновиди та механізм застосування.

20. Методи витратного підходу до оцінювання землі: різновиди та механізм застосування.

21. Особливості використання витратного підходу при оцінюванні будівель і споруд.

22. Особливості використання доходного підходу при оцінюванні будівель і споруд.


23. Особливості використання порівняльного підходу при оцінюванні будівель і споруд.

24. Оцінювання машин та обладнання: методи доходного підходу.

25. Оцінювання машин та обладнання: методи порівняльного підходу.

26. Різновиди методів дохідного підходу при оцінюванні нематеріальних активів.

27. Різновиди методів витратного підходу при оцінюванні нематеріальних активів.

28. Різновиди методів порівняльного підходу при оцінюванні нематеріальних активів.

29. Методи витратного підходу до оцінювання вартості бізнесу.

30. Методи результативного (доходного) підходу до оцінювання вартості бізнесу.