vchilka.in.ua 1

1.Задачі предмету,важливість предмету в професійній діяльності.Звязок з іншими предметами,зміст програми.


1.1.Скласти графік вивчення предмету по датам і видам робіт.

1.2.Виписати вимоги до оцінки знань.

1.3.Отримати в бібліотеці необхідну літературу.
2.Газові терміни і поняття,класифікація гальм рухомого складу.

2.1.Виписати з інструкції по сигналізації сигнали по управлінню гальмами.

2.2.Дати визначення поняттям”гальмове обладнання”,”гальмова сила”.

2.3.Виписати з ПТЕ і ТЕЗ терміни “поїзд”

Поїзд вантажний: 1.довгосоставний. 2.підвищеної довжини. 3.великоваговий

4.підвищеної ваги. 5.людський.

- Поїзд вантажо-пасажирський,поштово-багажний.

- Поїзд пасажирський: 1.за видами сполучення. 2.короткосоставний.

3.нормальної довжини. 4.підвищеної довжини. 5.короткосоставний.

2.4.Скласти таблицю абревіатури умовних позначень,які будуть використовуватися в конспектах і зошитах с СРС.

2.5.Скласти схему класифікації гальм і дати коротку їх характеристику.

- по способу управління і по способу створення гальмової сили.

- по характеристиці дії.

- по призначенню.

2.6. На основі розділу 11.1 – 11.4 скласти короткий конспект вимог ПТЕ до гальмового обладнання.

2.7. Підготуватися до тестування потемі 2.
3.Гальмова сила,сили опору руху поїзда,їх розрахунки.

3.1.Дати визначення основним поняттям управління пневматичними

гальмами.

3.2. Дати визначення поняттям “Гальмова сила”, “Сила тертя”,

”Сила щеплення”,”Коефіцієнт тертя”,”Коефіцієнт щеплення”,”Розрахунковий натиск колодок”,”Розрахунковий коефіцієнт тертя”,”Розрахунковий гальмовий коефіцієнт”,умови виникнення юзу.

3.3. Дати визначення поняттю найменша єдина сили натиску колодок.

Виписати з ППТР формули розрахунку.

3.4. Режим включення повітророзподільників пас. і вант. Поїздів.

3.5. Причини змінення навантаження на колісні пари.


3.6. Розрахувати зміну навантаження при русі з місця.

3.7. Як розраховується вага пасажирського і вантажного поїзда?

3.8. Як розраховується фактичний гальмовий коефіцієнт?

3.9. Підготуватись до опитування по заняттю 3.
4.Гальмовий шлях і його складові елементи,розрахунок довжини гальмового

шляху,номограми гальмового шляху.

4.1. Дати визначення поняттям гальмовий шлях,шлях підготовки,шлях дійсно-

го гальмування.

4.2. Виписати з ППТР формули розрахунку часу підготовки.

4.3. Виписати формули розрахунку шляху підготовки і шляху дійсного

гальмування.

4.4. По номограмі Д52 з ІЕГ розрахувати для ПСГ:

- Довжину гальмового шляху при U=80км/год і натиску колодок 40тс на 100тс ваги поїзда.

- Яка допускається швидкість для тієї ж довжини гальмового шляху якщо

V=30тс на 100тс ваги поїзда.

- Якщо гальмовий шлях 800м,а швидкість 80км/год,який повинен бути

розрахунковий натиск колодок.

4.5. Відкрити бланк для розрахунків по практичній роботі.


5. Практична робота 1.Розрахунок довжини гальмового шляху при зміні

швидкості від V до U.

5.2. Відкреслити схему гальмового обладнання тепловоза 2ТЕ116,вантажного вагона,пасажирського вагона,компресора КТ6,регулятора тиску 3РД,АК11Б1?

TSP.
6. Гальмове обладнання локомотивів,вимоги,регламентуючі документи.

6.1. До відкресленого малюнка 53 скласти короткий конспект про призначення окремих елементів обладнання.

6.2. Розфарбувати схему в кольори,якими фарбуються повітропроводи.

6.3. Скласти короткий конспект переліку робіт,які виконує локомотивна

бригада,при прийманні локомотива.
7. Гальмове обладнання пасажирських і вантажних вагонів.

7.1. До відкреслених малюнків 69 і 74 скласти короткий конспект про призна-


чення обладнання і підготуватися до тестування.

7.2. Виписати з ІЕГ вимоги до зарядного тиску в гальмовій магістралі.

7.3. Виписати з ІЕГ режим включення повітророзподільників.

7.4. Виписати з ІЕГ натиск колодок на вісь різних типів вагонів.
8. Обладнання живлення стиснутим повітрям,компресори,гальмові резервуари,

характеристика,робота,магістраль живлення.

8.1. Скласти таблицю характеристик основних видів компресорів.

8.2. Скласти короткий конспект компресора КТ6,призначення основних

елементів конструкції.

8.3. Викреслити індикаторну діаграму роботи компресора.Описати основні

елементи діаграми компресора КТ6.

8.4. дати визначення поняттям:Режим роботи,що означає позначка «ПВ»,

теоретична подача,дійсна подача,коефіцієнт подачі,обємний ККД,

продуктивність компресора.

8.5. Мастила для компресорів.Вимоги.

9. Регулятори тиску типу 3RD,АК11Б1,TSP.Клапани №325,326,327.

9.1. На відкреслених малюнках показати рух повітря в регуляторі 3RD.

9.2. Накреслити схему включення регуляторів 3RD на 2х секційному тепловозі.

9.3 Відкреслити бланк для практичної роботи №3.

9.4. Підготуватися до тестування по темі 9.
10. Практична робота 2.Дослідження конструкції компресорів і регуляторів

тиску.Розрахунок основних параметрів роботи компресорів КТ6 (КТ7) КТ6ЕЛ.

10.1 Скласти звіт і провести розрахунки параметрів компресорів.

- Продуктивність компресора (подача).

- Потужність приводу компресора.

10.2. Підготуватись до поточної контрольної роботи.
11. Поточна контрольна робота.Обладнання управління гальмами.Кран

машиніста. УМ №254,конструкція,робота,регулювання.

11.1. Перелічити і коротко описати призначення обладнання управління.


11.2. Конструкція крана ум №254 – скласти короткий конспект.

11.3. Робота крана ум №254 при управлінні допоміжними гальмами

локомотива.Скласти конспект.

11.4. Робота крана ум №254 при гальмуванні основним краном машиніста і спрацьовуванні повітророзподільників.Скласти короткий конспект.

11.6. регулювання крана ум №254.

11.7. підготуватися до тестування по крану №254.
12. Кран машиніста ум №394 і 395.Конструкція.Робота при першому і

другому положеннях РКМ.

12.1. Опрацювати помилки,які допущені в поточній контрольній роботі,

Визначити причини їх появлення.

12.2. Скласти короткий конспект конструкції:

12.3. Описати на відксереному малюнку рух повітря при першому появленні

РКМ.

12.4. Описати на малюнку рух повітря при другому положенні РКМ.

12.5. Описати відпуск гальм 2 положенням РКМ.

12.6. Описати як проводиться регулювання тиску в ГМ.

12.7. Підготуватись до тестування по темі 12.

13. Крани машиніста ум №394 і 395.Робота в 3,4,5 та 6 положеннях РКМ.

13.1. Скласти короткий конспект руху повітря при 3,4,5 і 6 положеннях РКМ.

13.2. На відкреслених малюнках різними кольорами показати рух повітря про кожному положенні.

13.3. З ІЕГ виписати порядок перевірки щільності ГМ і МЖ. І при

проходженні повітря через кран.

13.4. Виписати з ІЕГ як перевіряється тиск в ГМ.
14. Практична робота 3.Дослідження конструкції і роботи кранів машиніста

ум №394 та 395,вимоги регламентуючих документів.

14.1. Скласти звіт по практичній роботі і підготуватися до захисту.

14.2. Описати вимоги ІЕГ до тиску в гальмовій магістралі в залежності від

виду рухомого складу і профіля колії.

14.3. Виписати з ІЕГ таблицю затяжних спусків.Дати визначення поняттю


Затяжний спуск,спуск рівний.

14.4. Скласти таблицю зниження тиску в головних резервуарах при перевірці

щільності гальмової мережі в залежності від типу локомотива і довжини поїзда.

14.5. Скласти короткий конспект по управлінню гальмами в пас.поїздах.

14.6. Скласти короткий конспект по управлінню гальмами в вант.вагонах.

14.7. Скласти короткий конспект конструкції і роботи крана ум №334 на МВРС,описати роботу регулятора ум №348.
15. Обладнання контролю за роботою гальм.Манометри,їх конструкція.

Розсташування на пульті управління.

15.1. Описати позначення,які робляться на циферблаті манометра.

15.2. Намалювати схему розташування манометрів і їх призначення.

15.3. Описати підключення манометрів до повітропроводів.

15.4. Організація контролю за станом манометрів.

15.5. Підготуватися до підсумкової контрольної роботи.
16. Підсумкова контрольна робота.тестування:90 питаннь – 90 хвилин.

16.1. особливості обладнання рухомого складу для міжнародних сполучень.

16.2. Отримання індивідуальних завдань на період виробничої практики в

залежності від баз практики.
17. Вантажний і пасажирський рухомий склад Південно Західної залізниці.

17.1. Опрацювати помилки,які допущені в контрольній роботі,визначити

причини, їх появлення.

17.2. Скласти перелік рухомого складу.який використовується на Південно-

Західній Залізниці.

17.3. підготуватися до перездачі на підвищення оцінки.

18. Обзор і узагальнення вивченого матеріалу.підведення підсумків.