vchilka.in.ua 1

Білет №1

1.Предмет і основні завдання методики, початок навчання математики, зв’язок методики з іншими науками.

2.Додавання і віднімання в межах 10.

3.Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №2
1.Основні, виховні і розвивальні завдання навчання математики в початкових класах.

2.Переставна властивість додавання. Взаємозв’язок компонентів і результатів дій додавання і віднімання.

3. Практичне завдання.

Викладач __________
Білет №3
1.Зміст і побудова початкового курсу математики.

2.Нумерація чисел 11-20.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №4
1.Аналіз програми з математики для початкових класів.

2.Прийоми додавання і віднімання чисел в межах 100.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №5
1.Засоби навчання математики.

2.Нумерація чисел 21-100.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №6
1.Планування учбового процесу з математики. Особливості уроків математики в початкових класах.

2.Усне і письмове додавання і віднімання в межах 100.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №7
1.Типи і структура уроків математики .

2.Формування поняття множення.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №8
1.Позакласна робота з математики.

2.Формування поняття ділення.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №9
1.Домашня робота, її зміст, обсяг, перевірка.

2.Преставний знак множення. Складання таблиці множення і ділення.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет № 10
1.Усне опитування. Усне обчислення.

2.Поза табличне множення і ділення.

3. Практичне завдання.

Викладач __________


Білет №11
1.Методика опрацювання нового матеріалу і підготовка вивчення нового матеріалу.

2.Множення та ділення з нулем. Ділення з остачею.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №12
1.Методика первинного закріплення нового матеріалу.

2.Нумерація чисел 101-1000.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №13
1.Закріплення і узагальнення знань учнів. Подача домашнього завдання. Підсумок уроку.

2.Додавання і віднімання в межах 1000.

3. Практичне завдання.

Викладач __________
Білет №14
1.Методика проведення контрольних робіт.

2.Усне множення і ділення в межах 100-1000.

3. Практичне завдання.

Викладач __________


Білет №15
1.Специфіка роботи з дітьми 6-річного віку.

2.Письмове множення і ділення в межах 100-1000.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №16
1.Взаємозв’язок компонентів і результатів дії додавання та віднімання.

2.Методика вивчення нумерації багатоцифрових чисел.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №17
1.Організація діяльності учнів в до числовий період.

2. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.

3. Практичне завдання.

Викладач __________
Білет №18
1. Складання і засвоєння таблиць додавання і віднімання з переходом через десяток

2.Множення і ділення багатоцифрових чисел.

3. Практичне завдання.

Викладач __________


Білет №19
1.Додавання і віднімання в межах 10.

2. Формування поняття множення.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №20
1.Роль і місце задач у початковому курсі математики. Функції текстових задач. Класифікація текстових задач.

2.Ознайомлення з дією ділення.


3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №21
1.Нумерація чисел 101-1000.

2. Методика первинного закріплення нового матеріалу.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №22
1. Позатабличне множення та ділення.

2. Методика ознайомлення з задачами на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

3. Практичне завдання.

Викладач __________
Білет №23
1.Методика навчання лічбі, запис цифр, порівняння чисел.

2.Методика вивчення нумерації багатоцифрових чисел.

3. Практичне завдання.
Викладач __________
Білет №24
1. Методика роботи над простими задачами, які розкривають конкретний зміст арифметичних дій

2.Формування поняття ділення.

3. Практичне завдання.

Викладач __________

Білет №25
1.Методика роботи над простими задачами, які розкривають зв'язок між компонентами і результатами арифметичних дій

2.Письмове множення та ділення в межах 100 і 1000.

3. Практичне завдання.

Викладач __________