vchilka.in.ua 1

На сайт АУП

17 квітня 2013 року відбудеться ІІІ Всеукраїнська правова науково-практична конференція «Соціологічні проблеми права очима молодих науковців та практиків»
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській правовій науково-практичній конференції «Соціологічні проблеми права очима молодих науковців та практиків», яка відбудеться 17 квітня 2013 року (початок об 11:00) у місті Києві (за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ауд. 329).

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, аспіранти, студенти-магістранти вищих навчальних закладів та правники-практики, які здійснюють науково-правові дослідження. Можливою є також заочна участь у конференції.

УВАГА! Як і у минулому році, матеріали тез доповідей учасників конференції будуть опубліковані.


Основні напрямки роботи конференції:

 1. Соціологія права як інтегральна наука.

 2. Історія соціологічної правової науки.

 3. Соціологія влади.

 4. Соціалізація особистості та проблеми соціології права.

 5. Соціологія виборчого процесу.

 6. Соціологія правової охорони довкілля.

 7. Соціологічні проблеми інформаційної безпеки.

 8. Соціологія економіки та проблеми цивільного, господарського і податкового права.

 9. Соціологія державного управління.


Мова конференції: українська, російська.

Координати організаційного комітету:

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників»

Вул. Паторжинського 4/8, м. Київ, 01034, Україна.


Електронна адреса: AUPAUL1991@gmail.com, vikarachinskaya@gmail.com.

Контактна особа: Вікторія Ярославівна Рачинська - тел. роб.: (044) 486-16-99, тел. моб.: (096) 5968336.
Інформаційний листок про конференцію можна скачати тут.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

А С О Ц І А Ц І Я У К Р А Ї Н С Ь К И Х П Р А В Н И К І В

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ІІІ Всеукраїнська Правова

науково-практична конференція

«Соціологічні проблеми Права очима молодих науковців та практиків»
м. Київ, 17 квітня 2013 р.
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІIІ Всеукраїнській правовій науково-практичній конференції «Соціологічні проблеми права очима молодих науковців та практиків», яка відбудеться 17 квітня 2013 року (початок об 11:00) у місті Києві (за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 60, юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ауд. 329).

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, аспіранти, студенти-магістранти вищих навчальних закладів та правники-практики, які здійснюють науково-правові дослідження. Можливою є також заочна участь у конференції.

УВАГА! Як і у минулому році, матеріали тез доповідей учасників конференції будуть опубліковані.


Основні напрямки роботи конференції:

 1. Соціологія права як інтегральна наука.

 2. Історія соціологічної правової науки.

 3. Соціологія влади.
 4. Соціалізація особистості та проблеми соціології права.


 5. Соціологія виборчого процесу.

 6. Соціологія правової охорони довкілля.

 7. Соціологічні проблеми інформаційної безпеки.

 8. Соціологія економіки та проблеми цивільного, господарського і податкового права.

 9. Соціологія державного управління.


Мова конференції: українська, російська.

Координати організаційного комітету:

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників»

Вул. Паторжинського 4/8, м. Київ, 01034, Україна.

Електронна адреса: AUPAUL1991@gmail.com, vikarachinskaya@gmail.com.

Контактна особа: Вікторія Ярославівна Рачинська - тел. роб.: (044) 486-16-99, тел. моб.: (096) 5968336.

Умови участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Соціологічні проблеми права очима молодих науковців та практиків»
Особам, які бажають взяти участь у конференції, необхідно надіслати на електронну пошту організаційного комітету до 10 квітня 2013 року наступні документи:

 • заявку (див. зразок);

 • тези доповіді (див. вимоги);

 • статтю (див. вимоги);

 • відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску;

 • (додатково до статей кандидатів наук) такі документи:

- Реферат англійською з викладом короткого тексту статті на 1 стор.

- Рекомендація до друку на канд. статтю д.н. + кафедри

 • (додатково до статей аспірантів) такі документи:

 • Реферат англійською з викладом короткого тексту статті на 1 стор.

 • Рекомендація наукового керівника

 • Рекомендація кандидата наук (зовнішня).

У назві файлу латинськими літерами зазначається прізвище заявника та вказується тип файлу: Ivanov-Zayavka, Ivanov -Tezy, Ivanov -Vnesok.

Організаційний внесок становить:

1. 80 грн. – для осіб, тези яких будуть надруковані в науково-практичному журналі «Соціологія права».

2. 200 грн. – для осіб, статті яких будуть надруковані у економіко-правовому науково-практичному фаховому журналі «Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)».

3. 210 грн. – для осіб, матеріали яких будуть надруковані в обох зазначених виданнях (150 грн. – для членів Асоціації українських правників).
Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком матеріалів конференції.

Оргкомітет, на жаль, не може відшкодовувати витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням учасників конференції.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

Організаційний внесок необхідно надіслати на поточний рахунок:


Отримувач: ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», м. Київ

Код ЄДРПОУ отримувача: 19364259

Банк-отримувач: ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», м. Київ

Код банку: 300670

Рахунок поповнення: 29240024


Призначення платежу: Поповнення поточного рахунку: № 10333575201, ПІБ: Рачинська Вікторія Ярославівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3148120700.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по батькові учасника конференції.

Перерахунок організаційного внеску можна зробити у відділенні будь-якого банку в Україні.
NB! Після розгляду надісланих Вами матеріалів, з урахуванням рішення рецензентів, організаційний комітет надішле Вам електронне повідомлення про результат розгляду матеріалів, а також програму конференції із зазначенням часу її проведення.

У випадку невідповідності надісланих матеріалів наведеним вимогам та у разі відмови заявника привести їх у відповідність цим вимогам, організаційний комітет поверне сплачений заявником організаційний внесок у повному обсязі за виключенням витрат, необхідних для здійснення такого повернення.

Вимоги до оформлення матеріалів конферції:


* текст виконаний у Microsoft Word 2003 для Windows;

* посилання на джерело оформляється у квадратних дужках та список використаних джерел подається у кінці тез;

* обсяг – 3 сторінки (для тез) або 7-10 сторінок (для статей) книжкового формату А4;

* поля: верхнє, нижнє та ліве – 20 мм, праве – 10 мм;

* шрифт – Times New Roman. Кегль - 14;

* інтервал між рядками – 1 (для тез), 1,5 (для статей).

Весь текст повинен бути набраний в одну колонку без застосування будь-якого форматування. Не допускається використання вставок та гіперпосилань.

Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом.
Зразок заявки

Заявка

на участь у конференції


Відомості про заявника:

Прізвище ______________

Ім’я ______________

По батькові ______________

Навчальний заклад ______________

Курс (рік) навчання ______________

Тема доповіді ______________

Секція ______________

Поштова адреса* ______________

Тел./факс* ______________

e-mail* ______________
* - Вказується ОБОВ’ЯЗКОВО
Відомості про наукового

керівника:

Прізвище ______________

Ім’я ______________

По батькові ______________

Науковий ступінь ______________

Вчене звання ______________Зразок оформлення тез доповіді
Валерія Кваша,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

науковий керівник – д. ю. н., проф. В. Костицький

Нові функції сучасної держави
Сьогодні, як зазначають науковці, у суспільстві нагромадились соціально-економічні, політичні та етико-культурологічні передумови постановки питання про виокремлення захисту суспільної моралі із інформаційної функції держави в окрему функцію [1, с. 5].


Список використаних джерел:


 1. Костицький В. Соціологія сучасного право розуміння та проблеми конституційного закріплення теорії розподілу влади / В. В. Костицький // Соціологія права. – 2013. – № 1. – С. 3 - 12.