vchilka.in.ua 1


Міністерство аграрної політики України

Таврійський державний агротехнологічний університет

Тема 3


МАШИНИ


ДЛЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН

Мелітополь


Тема 3

3. МАШИНИ ДЛЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН.
3.1. РОЛЬ ЗАХИСТУ РОСЛИН В ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ РОЗРОБЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР.

Хімізація розроблення зернових по інтенсивній технології означає, що під них вносять значно більше ніж раніше добрив пестицидів ретардантів і т. д. По-друге, що їх застосовують збалансовано під заданий рівень урожайності по найкращому агротехнічному тлу, тобто по чистому пару або на другий рік після нього.

Інтенсивність розроблення полягає в тому, щоб забезпечити:


 • Внесення на поля науково-обгрунтованої кількості засобів хімізації в точній відповідності з методикою комплексного агрохімічного окультурення і створення такого рівня грунтової родючості для зростання і розвитку рослин, що гарантує отримання урожайності ,що планується;

 • Додаткове внесення необхідного по періодам розвитку рослин кількості засобів хімізації, розрахованого діагностичних обстежень;

 • Здійснення комплексу заходів по боротьбі з хворобами, шкідниками і сорною рослинністю; балансовим засобом на основі

 • Організацію протравлення насіння ефективними препаратами, їх інкрустацію, обробку мікроелементами;

 • Обов'язковість обробки насіння і посівів ретардантами.

Примітка: - (уповільнення, затримка) - хімічні речовини, що забезпечують уповільнення зростання в висоту, потовщення стінок стебла, потужний розвиток кореневий системи. Застосовується як засіб боротьби з поляганням.

Якщо хоча б одна з цих операцій буде виключена або проведена з відступом від встановленої технології, те порушиться інтенсивність технології.


Успішне рішення задачі по збільшенню валових зборів і підвищенню якості зерна в значній мірі залежить від відвертання втрат урожаю від шкідливих організмів. Достатньо сказати, що тільки на посівах колосових виявляється понад 300 виглядів шкідників, біля 400 виглядів збудників хвороб і більш 100 виглядів сорних рослин. Щорічні втрати від шкідників, хвороб, сорняков всі ще великі і досягають 20... 30% валового урожаю, а по деяким культурам і більше.

Уявіть собі, що на одному квадратному метрі до 50 таких засорителів, як марь біла, щериця колосиста, гірчиця польова, просо куряче. Вони з 1 га виносять в середньому 30... 70 кг азоту, 10... 15 кг фосфору, 50... 70 кг калія. Такої кількості живильних елементів вистачило б на формування урожаю пшениці в 15... 17 ц/га.

Захист по інтенсивній технології зернових культур ,що обробляються обходиться не дешево. Щоб окупити ці витрати необхідно одержувати прибавку урожайності зерна приблизно 15... 20 ц/га.

В реалізації можливостей інтенсивної технології захист посівів від бур’янів, шкідників і особливо хвороб - найбільш складна проблема. Ця технологія припускає використання здебільшого системних препаратів, тобто речовин, що проникають в тканини культурних рослин, після чого ті стають токсичними для шкідників і збудників хвороб. До того ж, в відзнаку від контактних препаратів, системні зберігають активність більш тривалий час, їхня чинність в значно меншій мірі залежить від метеорологічних чинників. До системних препаратів відносяться: гербіцид авадекс (проти овсюга); гербіцид діален та ін.

Обов'язковий і ефективний прийом захисту рослин від хвороб і шкідників - передпосівне обезаражуванння насіння. Протравлювання дозволяє обезаражити насіння від тих збудників ,що передають хвороби, захищати насіння і проростки від плесневіння в грунті, знижувати пошкодження сходів кореневими гнилями, а також грунтомешкаючими шкідниками; послаблювати негативний вплив травматичних пошкоджень; стимулювати зростання і розвиток рослин; покращувати їх зимування.


В останні роки одержує розповсюдження передпосівна інкрустація насіння, являти собою технологічний процес, шляхом якого на їхню поверхню завдається рідкий склад полімерного плівкоутворювача. В цей склад вводяться речовини, що створять захисну і зростання середу, що активізує.

В системі захисних заходів важлива роль відводиться боротьбі з бур’янами обприскуванням гербіцидами, частіше 2.4 Д і 2.4... 4Х. Гербіцидами і іншими хімічними засобами обробляють посіви з допомогою машин: ПОУ, ПОМ-630, ОП-2000 і ОПШ-15. При інтенсивній технології необхідна ретельна підготовка машин до роботи та їх регулювання. Вирощування не припускає технологічних промахів.

3.2. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН


 • Фізико-механічний засіб - полягає в збиранні і знищенні шкідників сільськогосподарських культур вручну або за допомогою простих пристроїв: огороджень, вловлювачів і капканів, а також в застосуванні ультракоротких електрохвиль, ультразвукових хвиль, струмів високої напруги, радіооблучення.

 • Біологічний засіб - заснований на використанні для боротьби з шкідниками рослин, хвороботворними мікробами і з вредоносними бактеріями їхніх природних ворогів - комах, хижаків, паразитів.

 • Мікробіологічний засіб - полягає в застосуванні патогенних мікроорганізмів.

 • Хімічний засіб - полягає в застосуванні різноманітних препаратів (отрути) проти самих шкідників, їх личинок, яєць, куколок, проти збудників хвороб та бур’янів.

3.3. СИСТЕМА ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН


Протравлення
передпосівна обробка посівного матеріалу отруйними препаратами, що убивають збудників хвороб і шкідників насіння і що попереджають поява і розповсюдження ряду захворювань на рослинах в період їхнього зростання і розвитку. Цей засіб має три форми: сухе, напівсухе і вологе (мокре протравлювання).Обприскуванняполягає в нанесенні на рослину рідких пестицидів у вигляді розчинів, суспензій, емульсій або екстрактів різноманітних концентрацій. Частіше застосовують малооб’ємне обприскування, при якому зменшений видаток рідини, а концентрація розчину збільшена.


Обпилюваннязводиться до покриття рослин тонким шаром порошку, химіката. Видаток речовини у порівнянні з обприскуванням вище в 4... 6 раз, а засіб приготування ліпше.


Аерозольний засіб

полягає в тому, що розчин ,концентрованого хімікатом перетворюють термічним або механічним шляхом у мряку або дим, складається з частинок рідини розміром від 1 до 15 мкм, що осідає на рослинах, стінках приміщень і на тваринних. Аерозолі характеризуються великою ефективністю і економічністю

Засіб отруєних приманокполягає в тому, що найбільш улюблену шкідниками кормову речовину обробляють отрутою і розсівають або розкладають в місцях мешкання (гризунів, комах). Приманки можуть бути: сухі, напівсухі, вологі і водні

Фумігація

внесення до грунту хіміката, що легко випаровується. Препарати, що використаються при фумігації можуть бути в твердому, рідкому і газоподібному стані


Хемотерапія - вступ хімічного препарату, нешкідливої для рослини, але шкідливого для шкідників і збудників хвороб, тим або іншим засобом всередину рослини (окурівання, запарювання). Хемотерапевтична речовина, влучивши на будь-яку частину рослини, швидко розповсюджується по всій сосудистій системі, придаючи рослині захисні властивості на тривалий час.

3.4. КЛАСИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОТРУТ

По призначенню:

 • Інсектициди - комахи ,що убивають;

 • Бактерициди - бактерії ,що убивають;

 • Фунгіциди - гриби ,що убивають;

 • Зооциди - що убивають тваринних;

 • Гербіциди - сорні рослини ,що убивають.

По характеру дії на організм:

 • Кишечна отрута - проникають в організм тваринних разом з їжею і викликають отруєння;

 • Контактні отрутохимікати - убивають шкідників, проникаючи в організм через шкіряний покров при зіткненні;

 • Системні отрута - проникають у рослину і, передвигаючись по сосудістій системі, викликають отруєння годуючихся соком рослини кліщів і комах;

 • Фумиганти - поражають шкідників головним чином через дихальні шляхи.

3.5. АГРОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО МАШИН ДЛЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН.

3.5. 1. Загальні вимоги:

 • Машини повинні виконувати роботи в оптимальні терміни, встановлені з урахуванням розвитку рослин, біологічних особливостей шкідливих організмів, грунтових і метеорологічних умов;
 • Рівномірно розподіляти отрутохимікати по обробляємій площі з заданою нормою видатку;


 • Винищувальний ефект повинен бути не менше 95% для шкідників і хвороб і 90% для бур’янів;

 • Пошкодження культурних рослин не повинно перевищувати 1%;

 • Концентрація розчину, незалежно від кількості отрутохиміката, в резервуарі повинна бути постійної;

 • Машина повинна забезпечувати високу продуктивність, гарну маневреність і прохідність;

 • Машина повинна бути універсальна, проста по влаштуванню, зручна і надійна в експлуатації;

 • Робітничі органи повинні бути тривкі до чинності пестицидів;

 • Машини повинні бути безпечні для обслуговуючого персоналу.

3.5. 2. Агровимоги до обприскувачів:

 • Забезпечувати рівномірне, по величині капель, розпилення робітничої рідини. Розмір капель не повинен перевищувати:

 • При звичайному обприскуванні 150... 300 мкм;

 • При аерозольному і малооб’ємному - 50 мкм;

 • При ультрамалооб’ємному - 10 мкм.

 • Забезпечувати задану норму видатку отрутохиміката на одиницю площі ,що обробляється. Відхилення від заданої норми не повинно перевищувати 10%;

 • Робітнича рідина повинна повністю і рівномірно покривати як зовнішню, так і внутрішню поверхню листя: незалежно від розташування зовні крони або всередині її. Ступінь покриття поверхні листя рослин 8... 10% при співвідношенні між ступенем покриття верхньої і нижньої сторони листа 1.5/1;

 • Нерівномірність покриття рослин каплями робітничої рідини не повинна перевищувати:

 • По ширині захоплення машини - 50%;

 • По ходу рухи машини - 20%.

 • Повинна бути забезпечена можливість дозування і легким регулюванням видатку робітничої рідини в широких межах, від мінімальної до максимальної норми на одиницю площі;

 • Нерівномірність складу робітничої рідини не повинна перевищувати 5%;
 • При обприскуванні садових насаджень, повітряний потік, що транспортує розпорошену робітничу рідину, повинна володіти запасом енергії, достатньої для доставки її на вершину дерева


(до 8 м) і всередину його крони. Швидкість повітряного потоку на вході всередину крони не повинна перевищувати 30 м/с.;

 • Розпилюючи прилади не повинні засмічуватися під час роботи і не викликати великих простоїв машини при їх прочистці;

 • Необхідно передбачати легке і швидке звільнення обприскувача від залишків отрутохимікатів, а також промивку резервуарів і всієї гідросіті;

 • Обприскування не допускається при швидкості вітер більш 4... 5 м/с; температурі повітря більш 250 С; при рясній росі та дощу.

3.5. 3. Агровимоги до обпилювачів:

 • Обпилювачі повинні рівномірно розподіляти отрутохімікат по всій ширині пилевій вільні і листовій поверхні рослин;

 • Забезпечувати тривкий видаток отрутохіміката на одиницю площі;

 • Нерівномірність дозування не повинна перевищувати 15%;

 • Повинні тонко розпорошувати сухий отрутохімікат;

 • Ефективність запилення повинна бути не менше 90%;

 • Запилення сільськогосподарських культур не можна проводити під час цвітіння, перед дощем і під час дощу, а також при швидкості вітер більш 3 м/с.

3.5. 4. Агровимоги до протравлювачів:

 • Протравлювачі повинні забезпечувати тривкий видаток отрутохіміката в відповідності з заданою нормою. Відхилення від заданої норми не повинні перевищувати 10%;

 • Забезпечувати рівномірну подачу зерна при різноманітному регулюванню;

 • Добре змішувати насіння з отрутохімікатами;

 • Механічні пошкодження насіння робітничими органами не більш 0.5%;

 • Поверхня насіння після протравлювання повинна бути рівномірно покрита отрутохімікатом. Відхилення від рівномірного розподілу отрутохіміката в класі зерна не повинна бути більш 20%;

 • Повинні бути герметичними;

 • Повинні бути зручними при завантаженні і вивантаженню отрутохімікатів і зерна.

3.6. КЛАСИФІКАЦІЯ МАШИН ДЛЯ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН.

3.6. 1. Класифікація обприскувачів:

По призначенню:


 • Спеціальні: польові, садові, виноградникові, бавовняні, для захищеного ґрунту і т. Д.

 • Універсальні.

По принципу дії:

 • Гідравлічні (розпилення за рахунок тиску рідини);

 • Пневматичні (розпилення за рахунок тиску повітря);

 • Вентиляторні (розпилення за рахунок ціпки повітря).

По видатку робітничої рідини:

 • Звичайні (500... 2000 л/га);

 • Малооб’ємні (15... 500 л/га);

 • Ультрамалооб’ємні (0.5... 15 л/га).

По вигляду приведення: ручні, кінні, моторні, тракторні, автомобільні, авіаційні.

По засобу агрегатування (тракторні): начіпні, напівначіпні, причіпні.

По типу робітничих органів:

 • По типу що розпорошить наконечника:

 • Польові;

 • Садові;

 • Відцентровані;

 • Брандспойти;

 • Щілинні;

 • Дискові.

 • По типу насоса:
Поршневі
Плунжерні


Шестеренчасті
ВідцентрованіВихрові
 • По типу вентилятора:Відцентровані


Осьові • По типу мішалки:
ПневматичніГідравлічні


Механічні

3.6. 2. Класифікація обпилювателів:


По призначенню:


 • Спеціальні;

 • Універсальні.

По вигляду приведення: ручні, кінні, моторні, тракторні, автомобільні, авіаційні.

По засобу агрегатування (тракторні): начіпні, напівначіпні, причіпні.

По типу робітничого органу:

 • По типу живителя:

 • З механічною подачею через дозатор:

 • Шнекові;

 • Терочні;

 • Тарілчасті;

 • Дискові.

 • З пневматичною подачею порошку:

 • Насосний;

 • ежекторний.

 • По типу мішалок:

 • Лопастні;

 • Скребкові;

 • Шнекові.

 • По типу розпилювачів:

 • Циліндричні;

 • Ложкоподібні;

 • Секироподібні;

 • Щілинні;

 • Комбіновані.

3.6. 3. Класифікація протравлювачів:

По засобу протравлювання:

 • Машини для сухої обробки (1... 3 кг/т);

 • Машини для напівсухої обробки (15... 30 л/т);

 • Машини для мокрої обробки (100... 150 л/т);

 • Машини для мілкодисперсної обробки;

 • Універсальні машини.

По принципу дії:

 • Періодичного;

 • Безперервного.

По вигляду приведення робітничих органів: ручні, механічні, електричні, комбіновані.

По засобу пересування: стаціонарні, мобільні, пересувні.

По типу робітничих органів:

 • Барабанні;

 • Шнекові;

 • Відцентровані.

По типу що застосовується насоса:

 • Діафрагмові;

 • Шестеренчасті.3.7. ТИПИ РОБІТНИЧИХ ОРГАНІВ МАШИН ДЛЯ ЗАХИСТУ РОСЛИН ТА ЇХНЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

3.7. 1. Типи робітничих органів обприскувачів.

Польовий наконечник

складається з пластмасового ковпачка з вихідним отвором і сердечника з гвинтовою прямокутною канавкою. Діаметр отвору ковпачка 1.5... 2 мм. Ковпачки, призначені для роботи при тиску вище 0.5 мПа, армують металокерамічними вставками. Польові наконечники утворять ціпку розпорошеного отрутохіміката довжиною 1... 2 м. Їх використають при обприскуванні низькорослих культур.

Унифікований відцентрований розпилювач (УН)утворений з капронового корпуса армованого нипелем зі сталі яка не піддається іржі, і вставлення з твердого сплаву з вихідним отвором. Канал для надходження отрутохіміката розміщений в корпусі і входить в конусну камеру завихрення по дотичної до її діаметру. В результаті завихрення рідина виходить з наконечника пустотілою ціпкою, зовні утвориться полий конус у вигляді тонкої плівки, що розпадається на дрібні капельки


Дефлекторний

розпилювач
влаштований так. В корпусі просвердлено циліндричний канал для виходу отрутохімікатів. На шляху ціпки знаходиться шайба - відбивач (дефлектор). Вдарившись у шайбу, рідина в вигляді тонкої плівки розтікається по її поверхні, розпадається на капельки і утворить плоский смолоскип розпила.

Садові наконечники


працюють при тиску 2... 2.5 мПа і дадуть сильну ціпку. Сердечник наконечника має гвинтову нарізку. На його торці закріплено гумове кільце. Змінний диск з нержавеющей стали закріплений повернутим на корпусі ковпачком. Рідина, минаючи по каналу сердечника, одержує обертальний рух і, вийшовши з отвору диску, розпорошується в вигляді конусоподібного смолоскипу. Видаток рідини регулюється настановою дисків з різноманітними отвором. Наконечники закріплюють на брандспойтах або на трубах розподільного влаштування.
Брандспойтпризначений для обприскування рослин вручну. Він складається з труби, один кінець якої ввернутий у трійник, а інший закріплен в корпусі наконечника. Всередині труби минає шток на який насаджен держак з внутрішньою гвинтовою нарізкою. Держак навинчен на нипельну трубку, ввернуту в трійник. Шток уплотнен гумовими кільцями. На штоці закріплен сердечник з гвинтовими каналами і гумовим кільцем на торці. Наконечник перекрит диском з отвором для рідини, диск утримується кришкою. Простір між сердечником і диском називають камерою завихрення. Ємність камери змінюють обертанням держака, що при нагвинчуванні на нипельну трубку переміщає шток і сердечник. Якщо сердечник наближається до диску, камера завихрення зменшується, при цьому смолоскип розпилення стає ширше і короче, дисперсність розпилення рідини зростає, а видаток її скорочується. Якщо завернуть ручку до відмови, гумове кільце закриє отвір диску і подача рідини припиниться. Робітничий, обертаючи держак, зменшує довжину смолоскипу розпилення при обприскуванні ближніх гілок і збільшує її при обприскуванні верхівок дерев. Робітнича рідина підводиться до брандспойту від обприскувача через рукав довжиною 10 м. Брандспойт комплектується змінними дисками з отвором 3, 4, 5 і 6 мм.


Щілинний розпилювач
складається з розпилювача, гайки, клапана, сива клапана і кільця. Розпилювачі кріпляться до нипелів, встановлених на колекторах. Для запобігання втечи рідині з колекторів на поворотах і при краткочасових зупинках, розпилювачі постачені індивідуальними гумовими клапанами відсічки діафрагменого типу.


Розпилювач дисковий
складається з зварних дисків, призначених для дробіння робітничої рідини.


Розпорошуючі наконечники обприскувачів формують ціпку рідини в суцільної або полий конус, віяло, суцільну плівку. Розпилювачі найбільш відповідальна частина обприскувателя, від правильної підбірки якої залежить рівномірність нанесення отрутохімікатів на рослини. Наконечники закріплюються на штанзі, підвісці, брандспойті.

Наконечники опрыскивателей:

обертаючий


дефлекторний

полевий з сердечникомвідцентровий полевий


відцентровий садовий


відцентровий тип РЦ


відцентровий тип УН3.7. 2. Робочі органи обпилювателів.

Наконечники опыливателей:

Комбіновані


Ложечні


Секироподібні


Трапециївидні


ЦиліндричніВ обпилювачах застосовують трапециївидні, ложечні, секироподібні, комбіновані, що розпорошать наконечники.

Трапециївидні наконечники створюють віялоподібні що розподіляється пиловий потік. Нижню поверхню листя обпиляють ложечними наконечниками. Секироподібні наконечники, в вихідних отворі яких розміщені перегородки ,що спрямовують, більш точно і рівномірно покривають отрутохімікатом рослину. Для запилення зі зволоженням порошку застосовують комбінований наконечник. Через циліндричне сопло видувається сухий отрутохімікат, що змочується розпорошеною рідиною, що виходить з рідкого наконечника.

3.8. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОЇ СЕРЕДОВИЩА.

Сьогодні в світі використовується приблизно 1 тисяча хімічних сполучень, що служать основою для виробництва десятків тисяч форм пестицидів. Кількість цих, зачасту токсичних і біологічних активних речовин, що застосовуються щорічно в усіх країнах, досягає двох мільйонів тон. В країнах Західної Європи на 1 га рілля вносять в середньому 2... 3 кг пестицидів, в США - 2.3 кг, Германію - 11 кг, Японії - 12 кг, в колишньому СРСР біля 1 кг. Зиск від застосування пестицидів у 3 рази перевищує витрати на їхнє виробництво.

Являючись потужним знаряддям боротьби з шкідниками с.г.культур, що забезпечують захист врожаю, отрутохімікати у той час - один з небезпечних чинників забруднення навколишньої середи. Вони небезпечні не тільки для шкідників, але і для всіх живих організмів, в тому числі корисних комах і тваринних. Проблема посилюється тим, що багато виглядів шкідників (біля 100) швидко звикають навіть до сильнодіючих препаратів, в зв'язку з цим потрібно створювати нові, ще більш токсичні.


Таким чином, в результаті нерозумної системи застосування отрутохімікатів, в нинішній час за кожні 10 днів зникає на нашій планеті один вигляд тваринного і за 7 днів - один вигляд рослин.

Поряд з пошуком і впровадженням нових менш токсичних для теплокровної і корисної фауни препаратів, однім з шляхів оздоровлення є розробка і впровадження біологічних засобів боротьби з шкідливими організмами. Вчені різних країн ведуть пошуки ефективних безпечних нематицидів.

В нашій країні встановлені жорсткі регламенти застосування хімічних засобів захисту рослин. Кожний препарат, перш ніж отримати рекомендацію в виробництво, минає всебічну перевірку на безпеку для здоров’я людей і навколишньої середи.

Серйозні вимоги подаються до служби захисту рослин, особливо при розробленні культур по інтенсивній технології, її уміння вести роботу не тільки ефективно, але і раціонально, не завдаючи шкоди навколишній середі.

3.9. ТЕНДЕНЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ МАШИН ДЛЯ ХІМІЧНОЇ БОРОТЬБИ З ШКІДНИКАМИ, ХВОРОБАМИ І БУРЯНАМИ.

Вдосконалення машин іде по шляху підвищення продуктивності машин для захисту рослин, розширення діапазону їх робітничих швидкостей, універсалізації, суміщення операцій, широкого застосування корозійно-стійких матеріалів для виготовлення машин. У цей час створюються високоефективне і малотоксичне для навколишньої середи препарати, розробляються більш прогресивні засоби і технології захисту рослин. Наприклад, інтегрований засіб. Він припускає оптимальну комбінацію агротехнічних, біологічних, хімічних і інших засобів захисту рослин проти комплексу шкідників, хвороб і бур’янів в даній зоні для певної сільськогосподарської культури. Впроваджується нове направлення - малооб’ємне і ультрамалооб’ємне обприскування з застосуванням дискових розпилювачів, що дозволять отримати однорідні краплі препарату діаметром 30... 200 мкм. Подальше зменшення видатку робітничої рідини (до 35... 40 л/га) можливо при використанні спеціальних додатків - антивипаровувачів.


Передбачається оснастити нові машини автоматичними приладами для контролю і управління технологічними процесами обробки рослин. Це дозволить скоротити видаток препарату, підвищити якість і створити безпечні умови роботи, перейти на обслуговування агрегату однією людиною.

Важливе місце відводиться сільськогосподарської авіації. Її споряджають літаками сучасних конструкцій і складною апаратурою для виконання технологічного процесу обприскування і обпилювання рослин. В цьому відношенні заслуговує уваги реактивний літак М-15, що дозволить обробляти рослини рідкими і порошкоподібними препаратами (при досить високій якості робіт) по засобу велико-, середньо-, мілкокрапельного, малооб’ємного і ультрамалооб’ємного обприскування.

Значно ширше будуть застосовуватися засоби механізації для захисту рослин на слабко механізованих дільницях (обробка рослин на спадах, фумігація грунту і т. д.), а також прилади з використанням пневматичного розпилення рідини, електризація розпорошених потоків. Велика увага приділяється надійності і довговічності машин.