vchilka.in.ua 1 2 ... 7 8
ЗМІСТ


1 Галузь застосування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2 Нормативні посилання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

3 Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

4 Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів . . . . . . . . . . . . .

6

5 Заголовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

6 Переліки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

7 Нумерація сторінок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

8 Ілюстрації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

9 Таблиці . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

10 Примітки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11


11 Виноски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

12 Формули та рівняння . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

13 Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

14 Посилання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

15 Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Додаток Б Зразок оформлення реферату . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Додаток В Зразок оформлення тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Додаток Г Зразок оформлення ілюстрації . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

Додаток Д Зразок оформлення таблиці і виноски . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

Додаток Е Зразок оформлення примітки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Додаток Ж Зразок оформлення формули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

Додаток И Зразок оформлення списку літератури . . . . . . . . . . . . . . . .

32


следующая страница >>