vchilka.in.ua 1

4.4. КОНТРОЛЬНИМИ ПИТАННЯМИ ДО ЗАГАЛЬНОГО КУРСУ ДИСЦИПЛІНИ Є:


1.Поняття організації роботи та управління в органах прокуратури.

2.Організаційна структура системи управління в органах прокуратури.

3.Класифікація і характеристика загальних функцій управління.

4.Компетенція посадових осіб органів прокуратури по здійсненню організації і управління конкретними органами (підрозділами) прокуратури.

5.Діяльність органів прокуратури у сфері міжнародного співробітництва та правової допомоги.

6.Координаційна рада генеральних прокурорів країн СНД (мета створення, завдання, напрями діяльності).

7.Організаційно-управлінські та правові засади діяльності органів прокуратури щодо зміцнення правопорядку і законності.

8.Поняття кадрів органів прокуратури та його співвідношення з функцією управління.

9.Суб’єкти управління кадрами органів прокуратури.

10.Процедури управління кадрами органів прокуратури.

11.Основні види кадрової роботи в органах прокуратури.

12.Організаційно-управлінські повноваження Генеральної прокуратури України та їх зміст.

13.Взаємодія прокуратури з органами державної влади, місцевого самоврядування.

14.Взаємодія прокуратури з контролюючими органами та ЗМІ

15.Інформаційно-методична діяльність органів прокуратури.

16.Організаційно-управлінські акти органів прокуратури, їх класифікація та загальна характеристика.

17.Організаційно-управлінські повноваження прокурорів АРК та обласного рівня, їх зміст.

18.Організаційно-управлінські повноваження міських, районних і прирівняних до них прокурорів, їх зміст.

19.Загальне та відмінне у діяльності та повноваженнях територіальних і спеціалізованих прокуратур.

20.Координація дій правоохоронних органів з протидії злочинності: поняття, сутність, принципи, форми.

21.Суб’єкти координаційної діяльності. Повноваження прокурора як спеціального суб’єкта координації.

22.Умови й фактори забезпечення якості управлінських актів.

23.Порядок і форми реалізації управлінських актів.

24.Організація планування роботи в органах прокуратури.

25.Види планів та їх характеристика.

26.Контроль за додержанням планової дисципліни: поняття та сутність.

27.Порядок, принципи, форма, зміст управлінського акту прокуратури щодо розподілу обов’язків.

28.Значення аналітичних досліджень для прокурорської діяльності. Напрями комплексних аналітичних досліджень.

29.Стадії та методи (способи) аналітичних досліджень.

30.Вимоги щодо форми, структури, якості аналітичних розробок. Їх реалізація.

31.Оперативні наради в органах прокуратури: поняття, значення, сутність.

32.Процедура підготовки та проведення оперативних нарад.

33.Рішення оперативних нарад: порядок їх оформлення, реалізації, зняття з контролю.

34.Позитивний досвід: поняття, значення, порядок вивчення, розповсюдження і впровадження у практику.

35.Особливості організації роботи прокуратур районів у містах з районним поділом.

36.Принципи та правові підстави контрольної діяльності в органах прокуратури.

37.«Керівник» в системі прокуратури: поняття та основний зміст його організаційно-управлінських повноважень.

38.Організаційно-управлінські обов”язки керівника галузевого підрозділу прокуратури обласного рівня (АРК).

39.Організаційно-управлінські обов”язки керівника міської (районної) прокуратури.

40.«Прокурор галузевого підрозділу»: поняття та основний зміст його повноважень.

41.Виїзди до підпорядкованих прокуратур: поняття, класифікація і типологія.

42.Порядок організації та проведення виїздів, оформлення їх результатів.

43.Гласність у роботі органів прокуратури: поняття, форми і засоби її забезпечення.

44.Правові підстави та основні вимоги щодо організації роботи з правовою інформацією та систематизації законодавства в органах прокуратури.

45.Організація роботи з питань ведення обліку і звітності в органах прокуратури.

46.Основні форми статистичної звітності органів прокуратури, порядок і строки її формування та подання за належністю.

47.Критерії оцінки ефективності роботи органів прокуратури в цілому та за окремими напрямами діяльності.

48.Основні вимоги й правові підстави щодо організації діловодства в органах прокуратури.