vchilka.in.ua 1 2 ... 5 6

Тема 5. Правові основи управління земельними ресурсами України

1. Правове забезпечення охорони земельних ресурсів

2. Правове регулювання землеустрою та ведення державного земельного кадастру

3. Система представницьких та виконавчих органів влади, їх компетенція у сфері земельних ресурсів України

4. Правовий статус Державного агентства земельних ресурсів України

5. Поняття, завдання державного контролю у сфері земельних відносин та система органів, що здійснюють земельний контроль в Україні


6. Проблемні аспекти в управлінні земельними ресурсами України

7. Напрями вдосконалення державного регулювання та управління земельними ресурсами в Україні
Тема 6. Правові основи управління водними ресурсами України

1. Води як об’єкт екологічних правовідносин

2. Правова охорона та використання вод в Україні

3. Система та повноваження представницьких та виконавчих органів влади у сфері водного господарства

4. Правовий статус Державного агентства водних ресурсів України

5. Контроль за використанням охороною та відтворенням водних ресурсів України

5. Державний облік вод за законодавством України
Тема 7. Правові засади управління у сфері використання та охорони надр України

1. Надра як об’єкт правової охорони

2. Поняття державного контролю за використанням і охороною надр та роль органів загальної компетенції

3. Правовий статус Державної служби геології та надр України

4. Проблеми управління у сфері охорони надр та шляхи їх подолання
Тема 8. Правові основи управління у сфері використання та охорони атмосферного повітря України

1. Атмосферне повітря як об’єкт управління та правової охорони

2. Поняття управління у сфері охорони та використання атмосферного повітря. Суб’єкти управління

3. Контроль у сфері охорони та використання атмосферного повітря

4. Характеристика управлінських функцій у сфері охорони атмосферного повітря

Тема 9. Правові засади управління у сфері використання природних


рекреаційних об’єктів України

1. Поняття та характеристика земель рекреаційного призначення

2. Система органів та особливості управління у сфері рекреаційного природокористування

3. Проблеми правового регулювання та управління природними рекреаційними об’єктами

4. Шляхи удосконалення державного управління сферою рекреаційного обслуговування
Тема 10. Правові засади управління у галузі використання курортних, оздоровчих та лікувальних об’єктів України

1. Поняття курортних, лікувальних та оздоровчих об’єктів у законодавстві України

2. Правові засади використання та охорони курортних та лікувально-оздоровчих об’єктів


3. Повноваження органів влади у галузі управління курортною, лікувальною та оздоровчою справою

4. Ефективність державного регулювання курортних та лікувально-оздоровчих об’єктів

5. Правові проблеми використання та охорони земель курортного, лікувального та оздоровчого призначення
Тема 11. Правові засади управління у сфері використання, охорони та відтворення рослинного світу в Україні

1. Рослинний світ як об'єкт правової охорони

2. Правове регулювання використання та охорони рослинного світу

3. Система органів управління у сфері охорони, використання та відтворення рослинного світу

4. Завдання та мета Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

5. Структура та функції Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України

6. Проблеми у системі використання рослинного світу та шляхи їх вирішення
Тема 12. Правові основи управління та контролю у галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу в Україні

1. Тваринний світ як об’єкт правової охорони і використання

2. Система державних органів, що здійснюють управління у галузі охорони, використання та відтворення тваринного світу та їх повноваження

3. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

4. Правові засади управління мисливським господарством в Україні

5. Управління у сфері рибного господарства Україниследующая страница >>