vchilka.in.ua 1

Додаток 1


ЗАЯВА_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по- батькові засновників або їх уповноважених

__________________________________________________________________

представників, рік народження, місце постійного проживання,

__________________________________________________________________

N телефону)

__________________________________________________________________

подають установчі документи на реєстрацію____________________________

(назва об'єднання

__________________________________________________________________

громадян і територія, в межах якої діє об'єднання)

Статут (положення) прийнятий_______________________________________

(рік, місяць, число,

__________________________________________________________________

назва органу, який прийняв статут)

Основна мета діяльності об'єднання___________________________________


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Назва та юридична адреса постійно діючого центрального статутного

органу об'єднання громадян__________________________________________

__________________________________________________________________

Прізвища засновників Підписи*

Дата

*Примітка. Підписи повинні бути завірені в установленому законом порядку.