vchilka.in.ua 1

Інститут екології карпат нан україни

Рада молодих учених

Львівське відділення українського ботанічного товариства

Львівське відділення ліги діячів заповідної справи україни


конференція молодих учених

«наукові основи збереження Біотичної різноманітності»

(львів, 5-6 листопада 2007р.)


ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Рада молодих учених Інституту екології Карпат НАН України запрошує Вас взяти участь у щорічній конференції молодих учених-біологів „НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИЧНОЇ РІЗНОМАНІТНОСТІ”. На конференції планується обговорити результати оригінальних досліджень і теоретичних узагальнень з таких напрямів:

  • екологія;

  • проблеми збереження тваринного й рослинного світу (біорізноманітність, охорона);

  • експериментальна ботаніка;

  • експериментальна зоологія.

Програма конференції передбачає пленарне засідання, роботу в секціях, проведення круглих столів та екскурсій. Конференція відбудеться 5-6 листопада 2007 р. у приміщенні Інституту екології Карпат НАН України (м. Львів, вул. Козельницька, 4). Запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці, віком до 35 років. Тези доповідей, прийняті оргкомітетом, будуть опубліковані до початку роботи конференції. Виголошені на конференції доповіді, що викличуть найбільшу зацікавленість учасників, планується видати у Тематичному збірнику Інституту екології Карпат НАН України "Наукові основи збереження біотичної різноманітності".

Для участі в роботі конференції до 5 серпня 2007 р. необхідно:

  1. Надіслати заявку учасника на адресу оргкомітету: morphogenesis@mail.lviv.ua або alo@org.lviv.net, в якій вказати: П.І.П. повністю, установу, посаду, науковий ступінь та вчене звання, назву і форму доповіді, контактну адресу, телефон, Е-mail, чи плануєте брати безпосередню участь у роботі конференції, чи лише опублікувати тези, необхідність забезпечення проживання.

  2. Надіслати електронний варіант тез доповіді (назва файлу – за прізвищем першого автора; формат – doc.) на одну з зазначених вище адрес. Оргкомітетом до 1 серпня буде розіслано повідомлення про прийом матеріалів. За зміст тез доповіді відповідальність несе автор.


Організаційний внесок – 30 гривень (для студентів – 20 гривень). Оргвнесок не покриває витрат на проїзд до Львова та проживання (орієнтовна вартість проживання – 25–100 гривень за добу), а також оплату екскурсій. Гроші просимо надіслати до 5 серпня 2007 року поштовим переказом на адресу:

Андрєєвій Ользі Олегівні, вул. Тютюнників 1 кв. 7, м. Львів, 79011, Україна

До Оргкомітету надсилається: копія квитанції про оплату з обов’язковою вказівкою П.І.П. платників оргвнеску разом із надрукованим і підписаним варіантом тез доповіді. Оригінал квитанції пред’являється під час реєстрації. Якщо з яких-небудь причин, оплативши оргвнесок, Ви не зможете особисто взяти участь у конференції, то на вказану Вами службову адресу буде висланий примірник збірки матеріалів конференції.

Правила оформлення тез


Тези доповіді, розміром не більше однієї (1) сторінки разом з резюме повинні бути набрані в редакторі Microsoft Word. Формат сторінки А4, поля – 2 см з усіх боків, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт, без виділення жирним або курсивом, символи з гарнітури Symbol, без переносів, інтервал одинарний.

Структура тез:

заголовок (ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ);

коротка інформація про авторів (місце роботи, місто, e-mail);

текст (не повинен містити таблиць, рисунків та графіків, за необхідності можна робити посилання на джерела інформації: автор чи назва публікації, рік);

резюме (англійською, якщо текст українською або українською, якщо текст англійською).

Робочі мови : українська, англійська.


Оргкомітет конференції

Голова оргкомітету:

Директор Інституту екології Карпат НАН України, академік НАН України, д.б.н., проф. Михайло Андрійович Голубець


Члени оргкомітету:

Заступник директора ІЕК НАН України з наукової роботи, к.б.н., с.н.с. Оксана Георгіївна Марискевич; Почесний Голова Ради молодих учених ІЕК НАНУ, к.б.н. Наталія Кияк; Голова Ради молодих учених ІЕК НАНУ, к.б.н. Анна Гірна; к.б.н. Тарас Микітчак, Оксана Щербаченко, Катерина Дорошенко.

Секретар: Ольга Андрєєва


Адреса оргкомітету: Інститут екології Карпат НАН України вул. Козельницька, 4 Львів, 79026

8 (032) 270-74-43 або тел./факс 270-74-30