vchilka.in.ua 1 2 3 4

Інформаційно-просвітницька кампанія

як ефективний інструмент антикорупційної діяльності

Мета тренінгу:

надати знання і розвинути навички учасників щодо ефективних практик та підходів до розробки і впровадження інформаційно-просвітницьких кампаній задля підвищення спроможності організацій громадянського суспільства протидіяти корупції.Завдання тренінгу:

 • Надати учасникам інформацію про поняття корупції і роль ОГС у зменшенні її проявів;

 • Систематизувати досвід ОГС з проведення інформаційно-просвітницьких кампаній;

 • Ознайомити учасників з теоретичними засадами інформаційно-просвітницьких кампаній;

 • Розвинути навички учасників щодо планування та реалізації ефективних інформаційно-просвітницьких кампаній і співпраці із ЗМІ.

Результати:

Після тренінгу учасники:

 • зрозуміють поняття корупції і усвідомлять роль ОГС у зменшенні її проявів;

 • визначать роль та оцінять спроможність своїх організацій у сфері інформаційно-просвітницької діяльності щодо зменшення проявів корупції;

 • оволодіють теоретичними знаннями про інформаційно-просвітницькі кампанії;

 • вмітимуть планувати та реалізовувати ефективні інформаційно-просвітницькі кампанії і співпрацювати із ЗМІ.

Учасники

представники організацій громадянського суспільства (20 осіб), грантери проекту “Гідна Україна” та інших організацій, які бажають займатися інформаційно-просвітницькою діяльністю у сфері протидії корупції.

Теми тренінгових блоків:

 • Поняття корупції, види, законодавча база. Роль громадянського суспільства у зменшенні проявів корупції.

 • Інформування і просвітницька діяльність.

 • Інформаційно-просвітницька кампанія: суть, спрямованість завдання.

 • Роль інформаційно-просвітницьких кампаній в антикорупційній діяльності.

 • Технології реалізації інформаційно-просвітницької кампанії.

 • Комунікативні канали. Ефективна співпраця із ЗМІ.

 • Реалізація інформаційно-просвітницької кампанії. Оцінка ефективності (результати і впливи).


Інформаційно-просвітницька кампанія

як ефективний інструмент антикорупційної діяльності

ПРОГРАМА ТРЕНІНГУ
час

тема

метод

матеріали

1-а сесія

Знайомство. Презентація програми. Очікування. Правила роботи.


Громадянське суспільство і його роль у зменшенні корупції


Поняття корупції, види. Законодавча база.

Корупція, її види, огляд антикорупційного законодавства.


Що таке інформаційно-просвітницька кампанія?

Інформування і просвітницька діяльність.

Інформаційно-просвітницькі кампанії та їх роль у зменшенні проявів корупції.

2-а сесія.

Інформаційно-просвітницька кампанія: спрямованість (визначення проблеми).


Інформаційно-просвітницька кампанія: загальні етапи

Інформаційно-просвітницька кампанія: формулювання мети і завдань – слоган кампанії

Інформаційно-просвітницька кампанія: цільові групи.

Технології реалізації ІПК – аналіз середовища. Силове поле

Технології реалізації ІПК – планування основних етапів з врахуванням наявних ресурсів, потенціалу союзників та опонентів.

3-я сесія

Комунікативні канали - інформаційний привід та Формулювання ключового повідомлення

Комунікативні канали – безпосереднє інформування та промоційні матеріали

Комунікативні канали – ефективна співпраця із ЗМІ – написання анонсів та прес-релізів

4-а сесія


Комунікативні канали – організація та проведення прес-конференції

Реалізація інформаційно-просвітницьких заходів – включення інтерактивних, ігрових , розважальних компонентів в публічні заходи.

Оцінка результатів і впливів.следующая страница >>