vchilka.in.ua 1

Договір про співробітництво


Між Запорізьким обласним союзом промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» та ДЗ «Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція»


м. Запоріжжя «14» вересня 2010 р.


Запорізький обласний союз промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал», (ЗОСППР «Потенціал») в особі президента Ваната Петра Михайловича з однієї сторони, і головного державного санітарного лікаря ДЗ «Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція» Севальнєва Анатолія Івановича з іншої сторони, уклали цей договір з метою поєднання зусиль щодо ефективної реалізації санітарно-епідеміологічного законодавства України, захисту та відстоювання інтересів області у сфері соціально-економічного, науково-технічного розвитку територій, інтересів промислово-енергетичного, агропромислового комплексу та інших галузей економіки і бізнесу, реалізації обласних комплексних програм.


Стаття 1.


Сторони при виконанні прийнятих на себе по цьому Договору обов`язків виходять з пріоритетності інтересів один одного, будують відносини на основі взаємної поваги та співробітництва.


Стаття 2.


Для практичної реалізації цього Договору сторони будуть співробітничати з наступних питань:

  • розробка пропозицій щодо можливих шляхів вдосконалення взаємодії роботодавців та регіональних і державних органів;
  • інформаційна підтримка роботодавців у сфері заходів санітарно-епідеміологічних;
  • підвищення ефективності діяльності ДЗ «Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція» в Запорізької області;  • узгодження підходів до подолання існуючих або виникаючих проблем, а також спільне ініціювання при можливості їх вирішення у відповідних органах влади;

  • організація навчання представників роботодавців з питань законодавства;
  • надання взаємної підтримки суспільному іміджу сторін шляхом організації спільних заходів та правоведенню взаємо сприятливої інформаційної політики у регіональних ЗМІ;
  • використання web-сайту ЗОСППР «Потенціал», як інструменту з надання інформаційної підтримки суб`єктам підприємництва;
  • інші специфічні відносини з урахуванням особливостей партнера.


Стаття 3.


Сторони проводитимуть семінари, засіданні «круглих столів», конференції з питань, які входять до компетенції ДЗ «Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція».


Стаття 4.


Сторони сприятимуть вирішенню питань у межах чинного законодавства по справах членів ЗОСППР «Потенціал», що знаходяться на розгляді в ДЗ «Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція»


Стаття 5.


Сторони, у разі необхідності, створюють робочі групи для оперативного розгляду конфліктних питань, які виникають між підприємствами, фірмами, організаціями-членами ЗОСППР «Потенціал» та управлінням, і опрацювання узгоджених рішень щодо їх вирішення.


Стаття 6.


Сторони сприятимуть залученню районних (міських) організацій роботодавців та відділень ДЗ «Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція» до спільного вирішення проблемних питань.


Стаття 7.


Розбіжності, що виникають у ході реалізації Договору, вирішуються шляхом переговорів та за взаємною згодою Сторін на основі повного консенсусу.


Стаття 8.


Зміни та доповнення цього Договору вносять за взаємною згодою Сторін.


Стаття 9.

Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, причому кожний з них має однакову юридичну силу.Стаття 10.


Цей Договір діє чотири роки і автоматично пролонгується на наступні чотири роки, якщо з однієї із сторін немає зауважень, або не поступило пропозицій про його припинення.
Запорізький обласний союз промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал»


(м. Запоріжжя пр. Леніна, 135)


Президент Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал»


_______________________П. ВанатДЗ «Запорізька обласна санітарно-епідеміологічна станція»


(м. Запоріжжя вул. Рекордна,27)


Головний державний санітарний лікар Запорізької обласної державної санітарно-епідеміологічній станції


_____________________А. Севальнєв