vchilka.in.ua 1

Додаток 1

до рішення

6 сесії 6 скликання

Комсомольської міської ради

від ______________ 2011 р.


КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

у м. КОМСОМОЛЬСЬКУ НА 2011–2015 рр.


Частина 1.

1.1. Загальні положення


Комплексна програма розвитку туризму у м. Комсомольську (далі – Програма) є комплексом заходів у галузі туризму, які реалізуються на території міста.

Програма створюється міським відділом культури і туризму і реалізовується спільно із зазначеними у плані заходів виконавцями.

Розробка цієї Програми обумовлюється необхідністю:


  • забезпечення стійкого економічного зростання м. Комсомольська, створення конкурентоспроможного туристичного продукту;

  • поліпшення структури економіки на основі інноваційної моделі розвитку туризму;

  • підвищення туристичної привабливості м. Комсомольська.

Нормативно-правова база:

Програма розроблена згідно з Законом України «Про туризм» та спрямована на реалізацію положень «Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні», затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. № 1088-р. , Обласною програмою розвитку туризму і курортів на 2011–2015 роки, Стратегічним планом розвитку м. Комсомольська на 2006 – 2013 рр., а також відповідно до чинного законодавства України.

Головною метою програми є стимулювання процесу розвитку сфери туризму, створення сучасної туристичної інфраструктури, збільшення туристичних потоків та надходжень до міського бюджету, формування сприятливого туристичного іміджу міста та конкурентоспроможного туристичного продукту, а також збереження історико-культурного та природно-заповідного надбання території і впровадження нових механізмів розвитку галузі.

1.2. Основні цілі, завдання, термін та етапи реалізації ПрограмиЦілями Програми є:


  • визначення пріоритетних напрямів розвитку туризму в місті Комсомольську;

  • оцінка потенціалу розвитку туристичної сфери міста;

  • забезпечення узгоджених дій управлінь та відділів виконавчого комітету м. Комсомольська, малого та середнього бізнесу і некомерційних громадських організацій міста;

Критеріями досягнення основних цілей Програми є:

  • забезпечення загального обсягу туристичних потоків;

  • забезпечення загального обсягу наданих туристичних послуг (доходів);

  • забезпечення надходжень до бюджету;

  • створення додаткових робочих місць у туристичній галузі м. Комсомольська (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, виробництво товарів народного споживання, тощо).


Основними завданнями реалізації Програми є:

- оптимізація системи управління сферою туризму;

- забезпечення оптимального середовища сталого розвитку сфери туризму міста, розвитку приватної ініціативи і підприємництва;

- досягнення конкурентоспроможності туристичних продуктів на всеукраїнському рівні;

- забезпечення просвітницької діяльності;

- забезпечення ефективного просування туристичного продукту на міжнародному та всеукраїнському туристичному ринках.


Етапи реалізації програми:

І етап – забезпечення організаційної діяльності розвитку галузі та впровадження інноваційного підходу до управління і створення міських туристичних продуктів – 2011 – 2012 рр.

ІІ етап – забезпечення оптимального середовища сталого розвитку сфери туризму в місті і діяльності на рівні області, розвитку приватної ініціативи і підприємництва – 2012 – 2015 рр.


Частина 2. Організаційні заходи:

2.1. Оптимізація системи управління:п/п


Зміст роботи

Відповідальні

Термін

виконання

Очікувані

результати

1.

Розробка та затвердження Комплексної програми розвитку туризму у м.Комсомольську на період 2011 – 2015 рр.

Відділ культури і туризму


2011 р.

Збільшення туристичних потоків та надходжень до бюджету, формування туристичного іміджу міста та конкурентоспромож-ного туристичного продукту

2.

Створення Асоціації розвитку туризму

Департамент економічного розвитку, відділ культури і туризму


2011 р.

Забезпечення узгоджених дій виконавчих органів Комсомольської міської ради, малого та середнього бізнесу і некомерційних громадських організацій міста

3.

Проведення системи заходів щодо підвищення фахового рівня представників органів місцевого самоврядування: конференцій, круглих столів, навчальних поїздок з обміном передового досвіду тощо.

Департамент економічного розвитку, відділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.

Підвищення ефективності управління на рівні міста, забезпечення координації дій управлінських структур

4.

Створення умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, впровадження інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури


Асоціація розвитку туризму, відділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.

Збільшення обсягів інвестування, кількості робочих місць, надходжень до бюджету, зростання якості життя населення


2.2. Розвиток туристичної інфраструктури:
п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Термін

виконання

Очікувані

результати

1.

Розробка та реалізація проекту «Музей під відкритим небом»:

- проведення міжнародної конференції;

- археологічні дослідження території;

- визначення джерел фінансування

Відділ культури і туризму, історико-краєзнавчий музей

2011 – 2015 рр.

Збільшення туристичних потоків та туристичної привабливості міста

2.

Розробка і реалізація проекту «Козацькими шляхами»

Відділ культури і туризму

2011 –

2012 рр.

Збереження і популяризація історико-культурної спадщини

3.

Наповнення бази даних та паспортизація:

- існуючих та перспективних туристичних ресурсів;

- об’єктів культурної спадщини

Відділ культури і туризму, історико-краєзнавчий музей


2011 – 2015 рр.

Забезпечення збереження та раціонального використання цінних туристичних ресурсів міста, їх доступності для всіх категорій населення

4.

Розробка та узгодження проекту «Веломісто»:

- велосипедні маршрути;

- велотриал

Відділ культури і туризму,

Попов В.М. (за згодою)

2011 –

2012 рр.

Збільшення та впорядкування туристичних потоків,

підвищення рівня безпеки руху для велотуристів

5.

Поліпшення умов для проведення заходів з культурного туризму на відкритих майданчиках(придбання або оренда сценічного обладнання, системи огородження, наметів, стільців та ін.)

Відділ культури і туризму

2011 – 2012 рр.

Підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму, підвищення якості культурно-мистецьких заходів

6.

Створення схеми розвитку туристично-рекреаційних територій

м. Комсомольська

Управління архітектури та містобудування


2011 р.

Створення передумов для формування конкурентоспромож-ного туристичного продукту

7.

Розробка проекту «Інфраструктура для людей з обмеженими фізичними можливостями» (реалізація за окремою програмою)

Асоціація розвитку туризму, управління архітектури, управління ЖКГ, ОР та СД «Калина»


2011 – 2015 рр.

Збільшення туристичних потоків за рахунок оздоровлення і відпочинку людей з обмеженими фізичними можливостями

8.

Створення спортивно-туристичного оздоровчого комплексу «Славутич-парк» на території Набережної Дніпра

Департамент економічного розвитку, відділ культури і туризму

2011 – 2015 рр.

Збільшення та впорядкування туристичних потоків, створення передумов для формування конкурентоспромож-ного туристичного продукту


2.3. Створення та просування туристичного продукту регіону:
п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Термін

виконання

Очікувані

результати

1.

Продовження і вдосконалення проекту «Культура і туризм Комсомольська» у сфері інформаційних технологій із залученням мережі Інтернет

Відділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.

Збільшення та впорядкування туристичних потоків, створення передумов для формування конкурентоспромож-ного туристичного продукту

2.

Створення рекламної та сувенірної туристичної продукції з використанням туристичної символіки, а також умов для її придбання

Відділ культури і туризму2011 р.

Упорядкування інформаційного простору, збільшення туристичних потоків, підвищення якості та доступності туристичних послуг

3.

Розробка та затвердження туристичних маршрутів: пішохідних, вело, кінних, водних

Спеціаліст І категорії з питань туризму,

Стахів М.П. (за згодою), Манько А.О. (за згодою),

Попов В.М. (за згодою)


2011 р.

Збільшення та впорядкування туристичних потоків

4.

Розробка схеми оптимального розміщення реклами активного відпочинку (виготовлення, установка, регулярність поповнення) на біг-бордах та сіті-лайтах


Відділ культури і туризму


2011 р.

Збільшення та впорядкування туристичних потоків, створення передумов для формування конкурентоспромож-ного туристичного продукту

5.

Рекламні заходи та реалізація проекту «Комсомольськ фестивальний» (згідно з планом заходів), в т.ч. виставки-ярмарку «Техношоу»

Відділ культури і туризму, відділ з питань фізичної культури і спорту

2011 –

2015 рр.

Збільшення туристичних потоків та надходжень до бюджету

6.

Організація прес-турів для журналістівВідділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.

Підвищення туристичного іміджу міста


7.

Організація та проведення конкурсу на кращу туристичну символіку регіону

Відділ культури і туризму


2011 р.

Створення власної туристичної символіки

8.

Створення «Клубу вихідного дня», в т.ч. для мешканців міста

Відділ культури і туризму, відділ з питань фізичної культури і спорту


2011 р.

Створення додаткових умов для активного відпочинку, забезпечення змістовного дозвілля для комсомольчан2.4. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму
п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Термін

виконання

Очікувані

результати

1.

Здійснення постійного моніторингу внутрішнього та міжнародного туристичних ринків, аналіз туристичних потоків

Відділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.

Збільшення та впорядкування туристичних потоків

2.

Здійснення постійного моніторингу стану туристичних ресурсів міста

Відділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.


Раціональне використання туристичних ресурсів

3.

Вирішення питання кадрового забезпечення галузі туризму. Створення школи екскурсоводів, волонтерів, кураторів, перекладачів

Відділ культури і туризму, Стахів Т.А.

2011 –

2013 рр.

Забезпечення сфери туризму і діяльності курортів кваліфікованими, фахово орієнтованими кадрами, підвищення якості обслуговування туристів

4.

Участь у функціонуванні обласної мережі туристично-екскурсійних маршрутів для школярів з метою виховання патріотизму

Відділ культури і туризму, Стахів М.П. (за згодою)

2011 –

2015 рр.

Покращення виховної роботи, формування позитивного іміджу держави та регіонів2.5. Формування і просування туристичного іміджу міста на ринку внутрішнього та міжнародного туризму
п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Термін

виконання

Очікувані

результати

1.

Популяризація міського туристичного продукту: участь у Міжнародних та Всеукраїнських виставкових заходах, форумах, конференціях. Організація виставок, культурно-мистецьких, туристичних заходів, фестивалів, тощо


Відділ культури і туризму, відділ з питань фізичної культури і спорту

2011 –

2015 рр.

Створення позитивного туристичного іміджу міста, активізація формування туристичного продукту, збільшення туристичних потоків


2.6. Розвиток механізмів взаємодії
п/п

Зміст роботи

Відповідальні

Термін

виконання

Очікувані

результати

1.

Започаткування соціального проекту «Екологія регіону», в т.ч. позначення та обладнання водних, пішохідних, кінних, вело-маршрутів

Асоціація розвитку туризму, управління архітектури та містобудування

2012 –

2015 рр.

Підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму, збільшення та впорядкування туристичних потоків

2.

Підтримка діяльності лицарського клубу «Вогняна рись»

Асоціація розвитку туризму, відділ культури і туризму

2012 –

2015 рр.

Збільшення туристичної привабливості міста, розвиток історичних традицій

3.

Створення банку ідей. Заохочення переможців конкурсів.

Відділ культури і туризму2011 –

2015 рр.


Підвищення громадської ініціативи, збільшення туристичних заходів

4.

Розробка проекту для реабілітації дітей-інвалідів «Іпотерапія»

Відділ культури і туризму,

Хиль Л.І. (за згодою), Асоціація розвитку туризму

2012 –

2015 рр.

Оздоровлення дітей-інвалідів та забезпечення цікавого дозвілля, збільшення туристичних потоків

5.

Реалізація проекту у сфері інформаційних технологій «Туристичний прес-центр»

Відділ культури і туризму, КЗ «Централізована бібліотечна система»


2011 р.


Збільшення та впорядкування туристичних потоків, створення передумов для формування конкурентоспромож-ного туристичного продукту, впорядкування інформаційного простору


Частина 3. Обсяги та джерела фінансування


Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання Програми здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених виконавчим органам міської ради на відповідний рік.

Орієнтовна потреба у фінансуванні, яке буде залучене під час реалізації Комплексної програми розвитку туризму у м. Комсомольську на 2011-2015 роки фіксується у таблиці за такою формою:Напрямки діяльності


2011 рік

( тис.грн.)

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2.1.

Оптимізація системи управління

10

20

20

15

10

2.2.

Розвиток туристичної інфраструктури

230

250

200

200

220

2.3.

Створення та просування туристичного продукту регіону

50

80

80

70

50

2.4.

Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму

10

20

20

20

15

2.5.

Формування і просування туристичного іміджу міста на ринку внутрішнього та міжнародного туризму

10

15

15

10

10

2.6.


Розвиток механізмів взаємодії

25

20

20

25

20
РАЗОМ

335

405

345

340

325Частина 4. Очікувані результати, ефективність Програми


Реалізація напрямів та виконання завдань розвитку сфери туризму, визначених даною Програмою, дасть змогу до 2015 року забезпечити:

- зростання потоку внутрішніх туристів на 10 відсотків щорічно;

- зростання потоку в’їзних туристів на 10 відсотків щорічно;

- щорічне збільшення обсягів наданих туристичних послуг;

- збільшення на 5-10 відсотків щорічно кількості засобів тимчасового розміщення;

- збільшення на 5 відсотків щорічно кількості робочих місць у туристично-рекреаційній та туристичній сферах;

- впровадження ефективної маркетингової та інформаційної політики з підтримки міського туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному туристичних ринках.


Секретар міської ради С.О. Калашнік


Додаток 1

до рішення

6 сесії 6 скликання

Комсомольської міської ради

від ______________ 2011 р.


Частина 2. Організаційні заходи:

2.1. Оптимізація системи управління:


п/п
Зміст роботиВідповідальніТермін

виконання

Обсяги та джерела фінансування на 2011 р., тис. грн.Примітки

Кошти відділу культури і туризму та обласного управління


Спонсор-ські кошти


Бюджетні кошти з інших програм


1.

Розробка та затвердження Комплексної програми розвитку туризму у м.Комсомольську на період 2011 – 2015 рр.

Відділ культури і туризму


2011 р.000

Організаційні заходи відділу культури і туризму, фінансу-вання не потрібно

2.

Створення Асоціації розвитку туризму

Департамент економічного розвитку, відділ культури і туризму


2011 р.0
1,50
3.

Проведення системи заходів щодо підвищення фахового рівня представників органів місцевого самоврядування: конференцій, круглих столів, навчальних поїздок з обміном передового досвіду тощо.

Департамент економічного розвитку, відділ культури і туризму


2011 –

2015 рр.8,500
4.

Створення умов для залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій, впровадження інвестиційних та інноваційних проектів, спрямованих на розвиток туристичної інфраструктури

Асоціація розвитку туризму, відділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.


0


0


0

Організаційні заходи відділу культури і туризму, фінансування не потрібно
Всього по пункту 2.1.:8,5

1,5

0Разом по пункту 2.1.:10,0

2.2. Розвиток туристичної інфраструктури:


п/п
Зміст роботиВідповідальніТермін

виконання

Обсяги та джерела фінансування на 2011 р., тис. грн.Примітки

Кошти відділу культури і туризму та обласного управління


Спонсор-ські кошти


Бюджетні кошти з інших програм

1.

Розробка та реалізація проекту «Музей під відкритим небом»:

- проведення міжнародної конференції;

- археологічні дослідження території;

- визначення джерел фінансування

Відділ культури і туризму, історико-краєзнавчий музей

2011 – 2015 рр.40,0

20,010,0

5,00

2.


Розробка і реалізація проекту «Козацькими шляхами»Відділ культури і туризму


2011 –

2012 рр.


0


0


0

Організаційні заходи відділу культури і туризму, фінансування не потрібно

3.


Наповнення бази даних та паспортизація:

- існуючих та перспективних туристичних ресурсів;

- об’єктів культурної спадщини

Відділ культури і туризму, історико-краєзнавчий музей

2011 –

2015 рр.


30,0 (обласний бюджет)
00
4.

Розробка та узгодження проекту «Веломісто»:

- велосипедні маршрути;

- велотриал

Відділ культури і туризму,

Попов В.М. (за згодою)

2011 –

2012 рр.0
0

Програма «Бюджет розвитку» (управ-ління по інвестиці-ям)

345,0
5.

Поліпшення умов для проведення заходів з культурного туризму на відкритих майданчиках(придбання або оренда сценічного обладнання, системи огородження, наметів, стільців та ін.)

Відділ культури і туризму

2011 –

2012 рр.60,065,0

Програма «Благоустрій міста Комсомольська» на 2011 рік (управління ЖКГ)

45,835
6.

Створення схеми розвитку туристично-рекреаційних територій

м. Комсомольська

Управління архітектури та містобудування2011 р.00

Програма по вико- ристанню коштів від відшкодування витрат сільського господарського і лісогосподарського виробництва у 2011 році (управління ЖКГ) 98,5
7.

Розробка проекту «Інфраструктура для людей з обмеженими фізичними можливостями» (реалізація за окремою програмою)

Асоціація розвитку туризму, управління архітектури, управління ЖКГ, ОР та СД «Калина»

2011 –

2015 рр.00

Програма «Бюджет розвитку» (управління по інвестиціям)

30,0
8.

Створення спортивно-туристичного оздоровчого комплексу «Славутич-парк» на території Набережної Дніпра

Департамент економічного розвитку, відділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.00

Програма «Бюджет розвитку» (управління по інвестиціям)

100,0 – освітлення набережної

400,0 – будівництво туалету

Програма «Охорона навколишнього природного середовища»

600,0 – гідрологія ДніпраВсього по пункту 2.2.:150,0

80,0


1619,335Разом по пункту 2.2.:230,0
2.3. Створення та просування туристичного продукту регіону:п/п


Зміст роботи


Відповідальні

Термін

виконання

Обсяги та джерела фінансування на 2011 р., тис. грн.


Примітки

Кошти відділу культури і туризму та обласного управління

Спонсор-ські кошти

Бюджетні кошти з інших програм

1.

Продовження і вдосконалення проекту «Культура і туризм Комсомольська» у сфері інформаційних технологій із залученням Інтернету

Відділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.000

Партнерська програма з ЦВІТ «Фобос»


2.

Створення рекламної та сувенірної туристичної продукції з використанням туристичної символіки, а також умов для її придбання

Відділ культури і туризму


2011 р.9,04,00
3.

Розробка та затвердження туристичних маршрутів: пішохідних, вело, кінних, водних

Спеціаліст І категорії з питань туризму,

Стахів М.П. (за згодою), Манько А.О. (за згодою),

Попов В.М. (за згодою)


2011 р.000

Організаційні заходи відділу культури і туризму, фінансування не потрібно

4.

Розробка схеми оптимального розміщення реклами активного відпочинку (виготовлення, установка, регулярність поповнення) на біг-бордах та сіті-лайтах

Відділ культури і туризму


2011 р.


10,0


10,0


0
5.

Рекламні заходи та реалізація проекту «Комсомольськ фестивальний» (згідно з планом заходів), в т.ч. виставки-ярмарку «Техношоу»

Відділ культури і туризму, відділ з питань фізичної культури і спорту


2011 –

2015 рр.000

Організаційні заходи відділу культури і туризму, фінансування не потрібно

6.

Організація прес-турів для журналістів

Відділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.

10,0

4,0

0
7.

Організація та проведення конкурсу на кращу туристичну символіку регіону

Відділ культури і туризму


2011 р.


3,0


0


0
8.

Створення «Клубу вихідного дня», в т.ч. для мешканців міста

Відділ культури і туризму, відділ з питань фізич-ної культури і спорту


2011 р.000

Організаційні заходи відділу культури і туризму, фінансування не потрібно
Всього по пункту 2.3.:32,0

18,0

0
Разом по пункту 2.3.:50,0

2.4. Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризмуп/пЗміст роботиВідповідальні


Термін

виконання

Обсяги та джерела фінансування на 2011 р., тис. грн.Примітки

Кошти відділу культури і туризму та обласного управління

Спонсор-ські кошти

Бюджетні кошти з інших програм

1.

Здійснення постійного моніторингу внутрішнього та міжнародного туристичних ринків, аналіз туристичних потоків

Відділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.000

Організаційні заходи відділу культури і туризму, фінансу-вання не потрібно


2.

Здійснення постійного моніторингу стану туристичних ресурсів містаВідділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.


0


0


0

Організаційні заходи відділу культури і туризму, фінансу-вання не потрібно

3.

Вирішення питання кадрового забезпечення галузі туризму. Створення школи екскурсоводів, волонтерів, кураторів, перекладачів

Відділ культури і туризму,

Стахів Т.А.

2011 –

2013 рр.


10,0


0


0
4.

Участь у функціонуванні обласної мережі туристично-екскурсійних маршрутів для школярів з метою виховання патріотизму

Відділ культури і туризму,

Стахів М.П. (за згодою)

2011 –

2015 рр.

0


0


0


Організаційні заходи відділу культури і туризму, фінансу-вання не потрібно
Всього по пункту 2.4.:10,0

0

0


Разом по пункту 2.4.:10,0
2.5. Формування і просування туристичного іміджу міста на ринку внутрішнього та міжнародного туризмуп/пЗміст роботиВідповідальні


Термін

виконання

Обсяги та джерела фінансування на 2011 р., тис. грн.Примітки

Кошти відділу культури і туризму та обласного управління

Спонсор-ські кошти

Бюджетні кошти з інших програм

1.

Популяризація міського туристичного продукту: участь у Міжнародних та Всеукраїнських виставкових заходах, форумах, конференціях. Організація виставок, культурно-мистецьких, туристичних заходів, фестивалів, тощо

Відділ культури і туризму, відділ з питань фізичної культури і спорту

2011 –

2015 рр.10,0

0
0Всього по пункту 2.5.:10,0

0

0Разом по пункту 2.5.:10,0

2.6. Розвиток механізмів взаємодіїп/пЗміст роботиВідповідальні


Термін

виконання

Обсяги та джерела фінансування на

2011 р., тис. грн.Примітки

Кошти відділу культури і туризму та обласного управління

Спонсор-ські кошти

Бюджетні кошти з інших програм

1.

Започаткування соціального проекту «Екологія регіону», в т.ч. позначення та обладнання водних, пішохідних, кінних, вело-маршрутів


Асоціація розвитку туризму, управління архітектури та містобудування

2012 –

2015 рр.


0


0

Програма «Благоустрій міста Комсомольська» на 2011 рік

368,355 – будівництво пішохідного містка на парковому озері

250,0 – облаштування пішохідних доріжок
2.

Підтримка діяльності лицарського клубу «Вогняна рись»

Асоціація розвитку туризму, відділ культури і туризму

2012 –

2015 рр.


5,0


0


0
3.

Створення банку ідей. Заохочення переможців конкурсів.

Відділ культури і туризму

2011 –

2015 рр.5,0


0


0
4.

Розробка проекту для реабілітації дітей-інвалідів «Іпотерапія»

Відділ культури і туризму,

Хиль Л.І. (за згодою), Асоціація розвитку туризму

2012 –

2015 рр.


000


Організаційні заходи відділу культури і туризму, фінансування не потрібно

5.


Реалізація проекту у сфері інформаційних технологій «Туристичний прес-центр»

Відділ культури і туризму, КЗ «Централізована бібліотечна система»


2011 р.0


15,0


0Всього по пункту 2.6.:10,0

15,0

618,355Разом по пункту 2.6.:25,0220,5

114,5

2237,67Всього по програмі:335,0

2237,67 – кошти з інших програм


Частина 3. Обсяги та джерела фінансування

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів місцевого бюджету, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством.


Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання Програми здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених виконавчим органам міської ради на відповідний рік.

Орієнтовна потреба у фінансуванні, яке буде залучене під час реалізації Комплексної програми розвитку туризму у м. Комсомольську на 2011-2015 роки фіксується у таблиці за такою формою:

Напрямки діяльності

2011 рік

( тис.грн.)

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2.1.

Оптимізація системи управління

10

20

20

15

10

2.2.

Розвиток туристичної інфраструктури

230

250

200

200

220

2.3.

Створення та просування туристичного продукту регіону

50

80

80

70

50

2.4.

Просвітницька діяльність та науково-освітнє забезпечення сталого розвитку туризму


10

20

20

20

15

2.5.

Формування і просування туристичного іміджу міста на ринку внутрішнього та міжнародного туризму

10

15

15

10

10

2.6.

Розвиток механізмів взаємодії

25

20

20

25

20
РАЗОМ

335

405

345

340

325