vchilka.in.ua 1

Анкета учасника


Ім’я, прізвище __________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ___________________________________________________

Організація _____________________________________________________________________

Посада _________________________________________________________________________

Службова адреса ________________________________________________________________

Тел./факс _______________________________________________________________________

Ел. пошта ______________________________________________________________________

Домашня адреса _________________________________________________________________

Тел/факс _______________________________________________________________________

Форма участі (бажаний пункт відмітити)


  • доповідь на засіданні секції

  • проведення семінару

  • участь у конференції без доповіді

Тема доповіді __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Потрібні технічні засоби __________________________________________________________

Тези доповіді (макс. 300 слів)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________